Class İçerisinden Class Tanımlamak

İç içe klaslar oluşturmak

 
<?php

class Kucuk
{
  var $Is1="Duvar Örmek";
  var $Is2="Boya";
}

class Buyuk
{
  var $Isci1;
  var $Isci2;
  var $Isci3;
  var $Isci4;
 
  var $Sef;

  // Constructor
  function ElemanYap()
  {
    $this->Isci1 = new Kucuk();
    $this->Isci2 = new Kucuk();
    $this->Isci3 = new Kucuk();
    $this->Isci4 = new Kucuk();
        $this->Sef = new Buyuk();
  }
}


$Yapi = new Buyuk();

$Yapi->ElemanYap();

echo $Yapi->Isci2->Is1; //Duvar Örmek

$Yapi->Sef->ElemanYap();

echo $Yapi->Sef->Isci3->Is2; //Boya
?>
 
Aynı işlemin Java ile yapılması
 
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
   
        Buyuk Yapi = new Buyuk();
       
        Yapi.ElemanYap();
        System.out.println(Yapi.Isci2.Is1); //Duvar Örnek
        Yapi.Sef.ElemanYap();
        System.out.println(Yapi.Sef.Isci3.Is2); //Boya
       
    }
}

class Kucuk{
     String Is1="Duvar Örmek";
     String Is2="Boya";
}

class Buyuk
{
  Kucuk Isci1;
  Kucuk Isci2;
  Kucuk Isci3;
  Kucuk Isci4;
  Buyuk Sef;
 
  public void ElemanYap()
  {
    this.Isci1 = new Kucuk();
    this.Isci2 = new Kucuk();
    this.Isci3 = new Kucuk();
    this.Isci4 = new Kucuk();
    this.Sef = new Buyuk();
  }
}
 
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...