PHP de değişkenler

Değişken tanımlamak, Değişken tip atamaları, Değişkenlerin farklı kullanımları, Değişkenlerin etki alanı, Özel tanımlı değişken dizileri
www.dijitalders.com1- Değişken tanımlamak

Bu php’de değişkenler $ karakteri ile başlar. İçerisinde a-z A-Z _ gibi karakterlerin yanı sıra başta olmamak koşuluyla 0-9 arası karakterleri kullanabilirsiniz. Birazdan uygun ve uygun olmayan değişken tanımlamalarına bakacağız hep birlikte…

Uygun değişken ataması
Uygun olmayan değişken ataması
 
 
$_deger
degisken
$deger5001
$*degismeyen
$t1223
$ööşşğğüü (TR karakter işi bozabilir)
 
2-Değişken tip atamaları

PHP’de değişken tipi tanımlama zorunluluğu yoktur. Atanan değere göre PHP değişken tipini tanıyacaktır…

Değer
Açıklama
 
 

$string =”string değer”

PHP bunun string olduğunu anlayacaktır
$bool = true

PHP buna booleandır diyecektir

$karma = 1234.”ff”

. operatörüyle birleştirilmiş bir integer ve bir string, PHP tarafından string olarak algılanacaktır.

$integer = 50;

PHP bunun integer olduğunu anlayacaktır

 
 3-Değişkenlerin farklı kullanımları
 

PHP bir özelliğiyle değişkenlerin değerlerinden değişken türetmenize ya da başka bir değişkenin içeriğine ulaşmanızaa olanak tanır.

$birinci = “ikinci”;

$ikinci =”ikinci değiken içeriği”;
Echo $$birinci;

//Çıktı: ikinci değişken içeriği

 
 

İşte bunun sonucu $ikinci değişkeninin içindeki değer olacaktır. Neden derseniz. $$birinci dediğimiz vakit, php yorumlayıcı ilk olarak $birinci değişkeninin değerini çeker. $ikinci olarak şekle giren şey bize $ikinci değişkeninin değerini verir.

 Bir diğer özellik ise, string değişkenler bir değişkene depolanırken kullanılan “ ve ‘ operatörlerinin farklarıdır. “ kullanıldığı zaman kullanacağınız fonksiyon ve metodlar string içerisindeki her karakteri inceler. Ancak ‘ kullanıldığında tüm string tek bir parça olarak yorumlanır;
$dene = “Deneme”;
$tekli =’birinci değiken içeriği $dene’;
$ciftli =”$tekli ve ikinci değiken içeriği”;
 
Echo $tekli;

//Çıktı: birinci değişken içeriği $dene;

echo $ciftli;

//Çıktı: birinci değişken içeriği $dene ve ikinci değişken içeriği

 
 

Görüldüğü gibi “ ile tanmlanmış değişkenin içeriği incelenmiş, $dene görüldüğü yerde yerine oturtulmuştur…

 
4-Değişkenlerin etki alanı

PHP’de de diğer dillerde olduğu gibi bir değişkenin etki alanı vardır. Siz sayfa genelinde bir değişken tanımlarsanız o değişken tüm sayfada her yerde değerini taşır, kullanılabilir. Ancak bir fonksiyon ya da benzeri bir blokta kullanılan değişkenlerin etki alanları yalnızca kendi alanlarının içerisidir;

$globalDegisken = “Globaldir”;
Function bas()
{
Echo $globalDegisken;
}
Bas();

//Çıktı olmayacaktır.çünkü $globalDegisken bas içerisinde etkisizdir.

 
 

Yukarıdaki komut satırları işletildiğinde elinizde bomboş bir sayfa olacaktır. Sebebi ise fonksiyon dışında tanımlanmış $globalDegisken değişkeninin geçerliliği bas fonksiyonu içerisinde söz konusu değildir. Oysa ki;

$globalDegisken = “Globaldir”;
$_GLOBALS[‘global’] = $globalDegisken;
Function bas()
{
Echo $globalDegisken;
}
Bas();
//Çıktı : Globaldir
 
 

Şeklinde kullanılsaydı, fonksiyon içerisinde kullanılacak bu değişkenin global bir değişken olduğunu $_GLOBALS dizisine atayarak belirttiğimiz için çıktımız “Globaldir” olacaktı.

Local noktalarda global değişkenleri kullanabilmek için global anahtar sözcüğünden faydalanabiliriz.

 
5-Özel tanımlı değişken dizileri

PHP içerisinde önceden tanımlanmış bir takım değişken dizileri vardır. Bunlar bazı özel değişken tiplerine ulaşmak için kullanılırlar. Örneğin $_POST dizisi, post metodu ile gelen değişkenleri barındırır, ulaşım ise geliş adı deneme olan bir değişken için $_POST[‘deneme’] şeklinde olacaktır.

$_SESSION serisi oturum ile alakalı değişkenleri barındırırken, $_SERVER dizisi, server ile alakalı bir takım değerleri barındıran değişkenlerin bulunduğu dizidir. Örnek olarak $_SERVER[‘QUERY_STRING’] olarak erişebileceğiniz değer, sunucuya gelen istek sorgusunu yansıtır. Eğer www.deneme.com/index.php?hmm=221&oeah=1213 şeklinde bir adres ile tetiklenmişse, sayfa içerisinde query_string ile dönecek değer “hmm=221&oeah=1213” olacaktır.

 Kaynak Baturay Daylak @ 09.10.2007 07:42
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...