Python'da Diziler

Örnek1

HaftaninGunleri = ['Pzt', 'Sal', 'Çar', 'Per', 'Cum', 'Crt', 'Paz'];

print(len(HaftaninGunleri)); #Listenin boyutu ekrana yazılıyor

print('Per' in HaftaninGunleri); #Haftanın günlerinde Perşembe var mı?

print(HaftaninGunleri[0]); #Haftanın ilk gunu

print(HaftaninGunleri[len(HaftaninGunleri) - 1]); #Haftanın son günü

 

Örnek 2

Liste = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

print(Liste[5]); #indis 5 olan elemanı ekrana yaz #6
print(Liste[2:5]) #indisi 2 olan dan 5 olana kadar #345
print(Liste[7:]) #indisi 7 olandan sonuna kadar yaz #8,9
print(Liste[:4]) #indisi 4 olana kadarkileri yaz #1,2,3,4
print(Liste[2:9:3]) # 2den 9 a kadar 3 er 3 er atlayarak yaz
print(Liste[::2]) # bastan sona 2 ser atlayarak yaz

Liste[4] = 'A'
print(Liste, " Bu Listenin Elaman Sayısı", len(Liste))

#dizide boyle bir eleman var mi sorgusu
print("C" in Liste) #Listede C var mı?
print(4 in Liste) #Listede 4 var mı?

 

Örnek 3

import random

Listem = ["K", "A", "L", "E"]

#print(Listem[0] + Listem[1] + Listem[2] + Listem[3])

#rast gele indis üretiyoruz
Bir = random.randint(0,3)
Iki = random.randint(0,3)
Uc = random.randint(0,3)
Dort = random.randint(0,3)

print(Listem[Bir], Listem[Iki], Listem[Uc], Listem[Dort])"""

 

Dizi Fonksiyonları

Markalar = [ "Ford", "Opel", "Bmw"]

print(Markalar)
Markalar.append("Volvo") #Dizinin sonuna eleman eklendi
print(Markalar)
Markalar.sort() #Liste elemanlarını sıraya sokar
print(Markalar)
Markalar.reverse() #Liste elemanlarının sırasını ters çevirir
print(Markalar)
Markalar.insert(0, "Wolsvagen") #Dizinin başına eleman ekler
print(Markalar)
Markalar.remove("Opel") #Opel olan kayıdı siler
print(Markalar)
print(Markalar.index("Bmw")) #Aranan elemanın indis numarasını verir
Markalar.remove(Markalar[3]) #Markaların 3. indisi (4. elamanını sil)
print(Markalar)
Markalar.pop(2) #indisi 2 olan elemani sil
print(Markalar)
print(len(Markalar)) #listenin eleman sayisini verir
print(Markalar.count('Bmw')) #aranan elemandan kaç adet var

Markalar2 = ["Renault", "Pegeout", "Toyota"];

Markalar.extend(Markalar2);
print(Markalar)

YeniMarkalar = Markalar.copy();

Markalar.clear() #listeyi yok eder
print(Markalar)
print(YeniMarkalar)

del YeniMarkalar[0] #ilk elemani sil
print(YeniMarkalar)

 

Python'da Diziler

 

 

donanim=["yazıcı", "klavye", "işlemci", "bellek", "sabit disk"]
yazilim=["işletim sistemi", "web tarayıcı"]

print("#burada append fonksiyonu ile eleman eklenmiştir.")
donanim.append("bellek")  
print(donanim)
print("n");

print("#burada extend fonksiyonu ile listeler birleştirilmiştir.")  
donanim.extend(yazilim) #print(donanim+yazilim)  
print(donanim)
print("n");

print("#indeksi 2 olan konuma tarayıcı eklenmiştir.")  
donanim.insert(2, "tarayıcı")
print(donanim)
print("n");

print("#değeri klavye olan eleman silinmiştir.")  
donanim.remove("klavye")  
donanim.remove(donanim[1])   #indis numarası 1 olan eleman silinmiştir.")  
print(donanim)
print("n");

print("#indis numarası 3 olan eleman silinmiştir.")  
donanim.pop(3)
print(donanim)
print("n");

print("#Count: Listede belirtilen elemandan kaç adet olduğunu bulur.")
say=donanim.count("işlemci")
print(say)
print("n");

print("#Index: Bir elemanın listedeki konumunu bulur.")
print(donanim.index("yazıcı"))
print("n");

print("#Sort: Listenin içindeki elemanları sıralar")
donanim.sort()
print(donanim)
print("n");

Python'da Diziler

Adı ders, elemanları sırasıyla B,İ,L,İ,Ş,İ,M olan bir liste oluşturarak aşağıdaki işlemleri yapınız.

a) Listeyi alfabetik olarak sıralayınız.
b) Listeyi tersten yazdırınız.
c) Listede kaç tane İ elemanı olduğunu bulunuz.
d) Gerekli harfleri silerek listeyi B,İ,L,İ,M hâline getiriniz.
e) ders listesini alan listesine kopyalayarak ekrana alan listesini yazdırınız.
f) Listenin tüm elemanlarını siliniz.
g) L elemanının indeksini bulunuz
 

Ders = ['B','İ','L','İ','Ş','İ','M']
#ders listesini alan listesine kopyalayarak ekrana alan listesini yazdırınız
AlanListesi = Ders.copy()
print("Kopya Dizi ", AlanListesi)

#Gerekli harfleri silerek listeyi B,İ,L,İ,M hâline getiriniz.
Ders.pop(4)
Ders.pop(4)
print(Ders)

#Listeyi alfabetik olarak sıralayınız
print(Ders)
Ders.sort()
print(Ders)

#Listeyi tersten yazdırınız.
Ders.reverse();
print(Ders)

#Listede kaç tane İ elemanı olduğunu bulunuz.
Tane = Ders.count('İ')
print(Tane)

#L elemanının indeksini bulunuz.
Index = Ders.index('L')
print(Index)

#Listenin tüm elemanlarını siliniz.
Ders.clear()
print("Silinmiş dizi icerigi", Ders)
 
 
 

Python'da Diziler

 

Örnek: Dizileri Birleştirme

Kisisel = ["Ahmet Yıldız", 35, "Malatya"]
Egitim = ["Gazi Üniversitesi", "ODTÜ"]
Adres = ["Esentepe M. Derya S.", 55544443322, "İstanbul"]

Kisi = Kisisel, Egitim, Adres

#print(Kisi) #['Ahmet Yıldız', 35, 'Malatya'], ['Gazi Üniversitesi', 'ODTÜ'], ['Esentepe M. Derya S.', 55544443322, 'İstanbul']

print("Adı "  , Kisi[0][0])
print("Telefonu "  , Kisi[2][1])
 
 
 

Python'da Diziler

 

Örnek: Tuple Diziler

KisiselList = ["Ahmet Yıldız", 35, "Malatya"]
KisiselTuple = ("Ahmet Yıldız", 35, "Malatya")

print(KisiselList[2], KisiselTuple [2]) #Malatya Malatya

KisiselList[2] = "İstanbul"
#KisiselTuple[2] = "Ankara" #Tuple degiskeni degistirilemez
print(KisiselList[2], KisiselTuple [2]) #İstanbul Malatya

KisiselTupleList = list(KisiselTuple); #KisiselTuple liste çevrilmiş oldu

KisiselTupleList[2] = "Ankara"

KisiselTuple = tuple(KisiselTupleList) #List halinden Tuple haline çevrildi

print(KisiselList[2], KisiselTuple [2])

print("Malatya" in KisiselTuple) #Tuple dizisinin içerisinde Malatya elemanı var mı?
print(len(KisiselTuple)) #Dizenin eleman sayısı
print("Kaç kez var: ", KisiselTuple.count("Ankara")) #Dizi içerisinde Malatya kaç kez geçiyor
print("Elemanın indexi: ",KisiselTuple.index("Ahmet Yıldız")) #35 sayısının bulunduğu dizi indeksi

YeniDizi = KisiselTuple , KisiselTuple #YeniDizi = KisiselTuple + KisiselTuple şeklindede yazılabilir

print(YeniDizi)

 

Python'da Diziler

Örnek: Dictionary Örneği

BirlerListesi = {1:"I", 2:"II", 3: "III", 4:"IV", 5:"V", 6:"VI", 7:"VII", 8:"VIII", 9:"IX"}
OnlarListesi = {1:"X", 2:"XX", 3:"XXX", 4:"XL", 5:"L", 6:"LX", 7:"LXX", 8:"LXXX", 9:"XC"}

GirilenSayi = input("İki basamaklı sayı giriniz: ");

BirlerB = int(GirilenSayi[1]) #45   indeks 0--> 4   1--->5 gösterir
OnlarB = int(GirilenSayi[0])

print(OnlarListesi[OnlarB] + BirlerListesi[BirlerB])

 

Python'da Diziler

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...