Pythonda If ... Else Kullanımı

if, koşul belirtme ifadesidir.

ekrana if'ten önceki kodu -print("A" çalıştıracak, değilse else'den sonraki kodu -print("B" çalıştıracak.

Dahası, bir satırda if, elif ve else bir arada kullanılabilir. Aşağıdaki örneği inceleyelim:
 

PYTHON Kodu

a = 330
b = 330
print("A") if a > b else print("=") if a == b else print("B")

Kod çalıştırılırsa derleyici a, b'den büyükse "A", a, b'ye eşitse "=", hiçbiri değilse "B" yazdıracak. else print("=") if a == b kısmının elif bağlacının kısaltması olduğuna dikkat edin.
 

and İşleci (Operatörü)

Ve anlamında kullanılır. Birden fazla koşulun gerçekleşme durumunu kontrol eder. Eğer satırda belirtilen tüm koşullar doğru ise kodu çalıştırır.
 

PYTHON Kodu

a = 200
b = 33
c = 500
if a > b and c > a:
  print("Her iki ifade doğrudur")

or İşleci (Operatörü)

Veya anlamında kullanılır. Belirtilen koşullardan biri doğruysa bile kod çalıştırılır.
 

PYTHON Kodu

a = 200
b = 33
c = 500
if a > b or a > c:
  print("Koşullardan en az biri doğru")

İç İçe if Kullanımı

Bir koşul gerçekleştiği zaman bu şekilde alt koşulların gerçekleşme durumu tespit edilebilir.

PYTHON Kodu

x = 41

if x > 10:
  print("10'dan büyük, ")
  if x > 20:
    print("ve 20'den de büyük!")
  else:
    print("fakat 20'den büyük değil!")

UYARI: Girintilere dikkat edin, her kod bloğu satırbaşına farklı uzaklıktadır.
 

pass Deyimi

if kullanıldığı zaman boş bırakılamaz ve mutlaka kod yazılması istenir. Ancak bazen bir koşul gerçekleştiğinde hiçbir şey yapmaması istenir. Bu durumda pass ile o ifade geçilebilir.
 

PYTHON Kodu

a = 33
b = 200

if b > a:
  pass

 

Pythonda If Kullanımı

Örnek 1

GirilenSayi = int(input("Sayı giriniz"));

if GirilenSayi>0:
    print("sayı pozitif")
elif GirilenSayi==0:
    print("sayı sıfır")
else:
    print("sayı negatif")

 

Örnek 1.1

Aci1 = int(input("1. açıyı giriniz: "))
Aci2 = int(input("2. açıyı giriniz: "))
Aci3 = int(input("3. açıyı giriniz: "))

Toplam = Aci1 + Aci2 + Aci3

if(Toplam == 180):
    print("bu bir üçgendir")
else:
    print("bu bir üçgen değildir")

 

Örnek 2

Sayi1 = int(input("Sayı 1'i giriniz: "))
Sayi2 = int(input("Sayı 1'i giriniz: "))
Operator = input("İşlem operatörü giriniz [+ - * /]:")

if Operator == '+': #eğer
    Sonuc =Sayi1 + Sayi2
elif Operator == '-': #degilse eğer
    Sonuc =Sayi1 - Sayi2
elif Operator == '*': #degilse eğer
    Sonuc =Sayi1 * Sayi2
else:
    Operator == '/' #hiçbirisi değilse
    Sonuc =Sayi1 / Sayi2

print("n-")
print(str(Sayi1) , str(Operator) , str(Sayi2), "işlemi sonucu:", str(Sonuc))

 

Örnek 3

S1=int(input("1. Sayıyı giriniz: "))
S2=int(input("1. Sayıyı giriniz: "))
S3=int(input("1. Sayıyı giriniz: "))

if S1 >= S2:
    if S1 >= S3:
        BuyukSayi = S1
    else:
        BuyukSayi = S3
if S2 >= S1:
    if S2 >= S3:
        BuyukSayi = S2
    else:
        BuyukSayi = S3

print("En büyük sayı:", BuyukSayi)

 

Pythonda If Kullanımı

Örnek 4

yas=int(input("Yaşınızı girin: "))
if yas<40:
    mezuniyet=input ("Üniversite mezunu musunuz? (E/H):").upper() #girilen harfleri büyültmek için upper() kullanıldı
    surucu_belgesi=input ("Sürücü belgeniz var mı? (E/H):").upper() #girilen harfleri büyültmek için upper() kullanıldı
    if mezuniyet=="E" and surucu_belgesi=="E":
        print("Tebrikler, işe alındınız")
    else:
        print("İşe alınmadınız")
else:
    print("Üzgünüz, kriterlerimize uymuyorsunuz")

 

Örnek 5

Tercih = input("Sinema için S, Tiyatro için T yazınız: ").upper()
OgrenciMi = input("Öğrenci misiniz E/H: ").upper()

"""if (Tercih == "T"):
    if (OgrenciMi == "E"):
        Ucret = 10 - 10*50/100
    else:
        Ucret = 10
else:
    if (OgrenciMi == "E"):
        Ucret = 15 - 15*50/100
    else:
        Ucret = 15"""


if (Tercih == "T"):
    Ucret = 10
else:
    Ucret = 15

if (OgrenciMi == "E"):
    Ucret = Ucret - Ucret * 50 / 100

print("Ödenecek Ücret:", Ucret)

 

Pythonda If Kullanımı

 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...