Python Veri Dönüştürme

Bazen değişkenlerin istediğiniz bir türde olmasını istersiniz. Böyle durumlarda Python'un nesne tabanlı programlama dili özelliğini kullanabilirsiniz.

Bu işlem için kullanacağımız yapıcı fonksiyonlar: int(), float(), str().
 

 • int() - bir tam sayı oluşturur. parantez içinde belirtilen değer float ise ondalık kısım silinir, str ise ifade ettiği sayı tespit edilir.
 • float() - kesirsel/ondalıklı ifade oluşturur. tam sayı ya da metin değerlerle kullanılabilir.
 • str() - birçok veri türünü metin ifadeye çevirir, bunlara sayı ve kesir ifadeler de dahildir.


Tam sayı ifadelerinde işlemler:

PYTHON Kodu

x = int(1)  # x 1 olacaktır
y = int(2.8) # y 2 olacaktır
z = int("3") # z 3 olacaktır

Ondalıklı/kesirli ifadelerle işlemler:

PYTHON Kodu

x = float(1)   # x 1.0 olacaktır
y = float(2.8)  # y 2.8 olacaktır
z = float("3")  # z 3.0 olacaktır
w = float("4.2") # w 4.2 olacaktır

Metin ifadelerle işlemler:

PYTHON Kodu

x = str("s1") # x 's1' olacaktır
y = str(2)  # y '2' olacaktır
z = str(3.0) # z '3.0' olacaktır

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
  Yükleniyor...