Python While Döngüsü

Bir koşul gerçekleşene kadar while kod bloğundaki kodlar tekrar tekrar çalıştırır.

Python While DöngüsüPython While Döngüsü

PYTHON Kodu

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1

Yukarıda paylaştığımız kod çalıştırıldığı zaman i, 6'dan küçük olduğu sürece ekrana i'yi yazdırır ve i'yi bir arttırır. i'yi arttırmayı unutmayın! Aksi takdirde koşul gerçekleşemez ve while döngüsü hiç sonlanmaz.

while'ın sonlanmasını sağlayan koşul ifadesinde önceden tanımlanmış değişkenlere ihtiyaç duyarız. Bu nedenle while öncesinde i = 1 şeklinde bir tanımlama yaptık.

break Deyimi while çalıştırılırken bazen koşulu beklemeden döngüyü sonlandırmak gerekir. break döngüyü sonlandırmak için kullandığımız ifadedir.
 

PYTHON Kodu

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 if i == 3:
  break
 i += 1

Yukarıdaki örnekte i == 3 olunca while sonlanacak ve i hiçbir zaman 4 ya da 5 olamayacaktır.
 

continue Deyimi

while kod bloğundaki işlemleri sonlandırıp döngüyü başa almak için kullanılır. Bu ifadeyi kullandığımız an döngü başa dönecek ve bu koddan sonraki satırlar çalışmayacaktır.
 

PYTHON Kodu

i = 0
while i < 6:
 i += 1
 if i == 3:
  continue
 print(i)

Yukarıdaki örnekteki kod çalıştırılırsa while 3 olduğunda başa döndüğünü, bu nedenle ekrana "3" yazdırılmadığını görürüz:
 

Görünüm

1
2
4
5
6

else Deyimi

while döngüsü sonlandıktan sonra yapılacak işleri else ifadesi ile belirtebiliriz.
 

PYTHON Kodu

i = 1
while i < 6:
 print(i)
 i += 1
else:
 print("Artık i, 6'dan küçük değil!")

Örnek 1

import random

Listem = ["K", "A", "L", "E"]

i=0

while(i<50):
    #rast gele indis üretiyoruz
    Bir = random.randint(0,3)
    Iki = random.randint(0,3)
    Uc = random.randint(0,3)
    Dort = random.randint(0,3)

    print(Listem[Bir] + Listem[Iki] + Listem[Uc] + Listem[Dort])
    i+=1 #i=i+1

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
  Yükleniyor...