Python Yineleyiciler

Yineleyici, sayılabilir sayıda değer içeren bir nesnedir.

Yineleyici, üzerinde yinelenebilen bir nesnedir, yani tüm değerler arasında gezinebilirsiniz.

Teknik olarak Python'da yineleyici, __iter__() ve __next__() yöntemlerinden oluşan yineleyici protokolünü uygulayan bir nesnedir.

list, tuple, set, string gibi türler yinelenebilir nesnelerdir. Bunlar bir iter() adı verilen yineleyicilerle kullanılabilir.
 

PYTHON Kodu

veriler = ("elma", "muz", "kiraz")
yineleyici = iter(veriler)

print(next(yineleyici))
print(next(yineleyici))
print(next(yineleyici))

Yinelenebilir Sınıf Oluşturmak

Kendi tasarladığınız sınıflar için de yinelenebilirlik özelliğini kullanabilirsiniz. Bunun için sınıf içerisine __iter__() ve __next__() yöntemi eklemeniz yeterlidir.
 

PYTHON Kodu

class Sayilarim:
 def __iter__(self):
  self.a = 1
  return self

 def __next__(self):
  if self.a <= 20:
   x = self.a
   self.a += 1
   return x
  else:
   raise StopIteration

sinifim = Sayilarim()
yinelemem = iter(sinifim)

for x in yinelemem:
 print(x)

Yukarıdaki örnekte raise StopIteration, yinelenecek değer yoksa eğer derleyicinin hata mesajı vermesini sağlayacaktır.

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
  Yükleniyor...