Python Değişkenler

Değişkenler, herhangi bir veri içeren ifadelerdir. Diğer programlama dillerinden farklı olarak pythonda değişken önden tanımlanmaz. Değişken yazıldığı zaman ilk değer eklenir.
 • Büyük-küçük harfe duyarlıdır.Yani YAS değişkeni ile yas değişkeni aynı değildir!

PYTHON Kodu

#Geçerli değişken adları
degisken = "Murat"
de_gisken = "Murat"
_de_gis_ken = "Murat"
deGisKen = "Murat"
DEGISKEN = "Murat"
degisken2 = "Murat"

#Kuraldışı değişken adları
2degisken = "Murat"
de-gis-ken = "Murat"
degis ken = "Murat"

Birden Fazla Değişkene Aynı Değeri Atamak


Bunun için virgül ile ayrılarak değişkenler yazılır ve eşittir karşısına sırasıyla atanacak değerler yazılır:
 

PYTHON Kodu

x, y, z = "Portakal", "Muz", "Kiraz"
print(x)
print(y)
print(z)

Ayrıca değişkenlere aynı değeri atamak da mümkündür. Bunun için değişkenler arasına eşittir koyar ve son eşittirden sonra değeri yazarız:
 

PYTHON Kodu

x = y = z = "Portakal"
print(x)
print(y)
print(z)

Değerleri Yazdırmak


Python'da print ifadesi değerleri yazdırmak için kullanılır. Bir metin ile değişkeni birleştirirken artı (+) işareti kullanılır:
 

PYTHON Kodu

x = "muhteşem"
print("Python " + x)

Artı (+) ifadesini değişkenleri birleştirmek için de kullanabiliriz:
 

PYTHON Kodu

x = "Python "
y = "muhteşem"
z = x + y
print(z)

Eğer iki sayısal ifade arasında artı (+) kullanırsak, buradaki artı toplama işlemini belirtir.
 

PYTHON Kodu

x = 5
y = 10
print(x + y)

Sayı içeren bir değişkenle metin içeren bir değişkeni artı (+) ile birleştirirsek derleyici hata verir:
 

PYTHON Kodu

x = 5
y = "Murat"
print(x + y)

Yerel ve Genel Değişkenler


Yerel değişkenler sadece tanımlandıkları kod bloğunda tanımlıyken, genel (global) değişkenler ise kodlarımızın tamamında tanımlıdır.

Bir fonksiyonun dışında tanımlanmış tüm değişkenler genel (global) değişkenlerdir. Aşağıdaki örnekte x bir global değişkendir.

PYTHON Kodu

x = "muhteşem"

def myfunc():
 print("Python " + x)

myfunc()

Eğer bir fonksiyonun içinde global bir değişkenle aynı isimde bir değişken tanımlanırsa, bu değişken sadece fonksiyon için geçerli olur. Ancak global değişken değerini korur.

PYTHON Kodu

x = "muhteşem"

def myfunc():
 x = "fantastik"
 print("Python " + x)

myfunc()

print("Python " + x)

Görünüm

Python fantastik
Python muhteşem

Bir fonksiyonun içinde global bir değişken tanımlamak istiyorsan global yazıp uygulamanın tümünde geçerli olacak değişken adını yazarız:
 

PYTHON Kodu

def myfunc():
 global x
 x = "fantastik"

myfunc()

print("Python " + x)

Yukarıdaki örnekte x değişkeni fonksiyona ait bir öğe iken global x yazılması sayesinde fonksiyon dışında da aynı değere sahip olmuştur.

Ayrıca fonksiyon içinde global yazılarak tanımlanmış bir değişken, fonksiyon dışında tanımlıysa değişkende yapılacak değişiklikler tüm uygulamamıza yansıyacaktır:
 

PYTHON Kodu

x = "muhteşem"

def myfunc():
 global x
 x = "fantastik"

myfunc()

print("Python " + x)

Yukarıdaki örnekte x zaten global olarak tanımlıydı. Fonksiyon belirttiğimiz global x sayesinde fonksiyon içinde aynı değişkeni kullanabildik.

 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
  Yükleniyor...