Python JSON

JSON (JavaScript Object Notation), veri depolamak ve alışverişi yapmak için yazılan bir sözdizimidir.

Python JSON

import json

print(json.dumps({"name": "John", "age": 30}))
print(json.dumps(["apple", "bananas"]))
print(json.dumps(("apple", "bananas")))
print(json.dumps("hello"))
print(json.dumps(42))
print(json.dumps(31.76))
print(json.dumps(True))
print(json.dumps(False))
print(json.dumps(None))

Dönen değerler aşağıdaki gibi olacaktır:
 

Python JSON
dict Object
list Array
tuple Array
str String
int Number
float Number
True true
False false
None null

Tüm geçerli veri türlerini Python'dan JSON'a dönüştürülebilir:
 

PYTHON Kodu

import json

x = {
 "name": "John",
 "age": 30,
 "married": True,
 "divorced": False,
 "children": ("Ann","Billy"),
 "pets": None,
 "cars": [
  {"model": "BMW 230", "mpg": 27.5},
  {"model": "Ford Edge", "mpg": 24.1}
 ]
}

print(json.dumps(x))

Sonucu Biçimlendirmek

Yukarıdaki örneklerde JSON nesnesini yazdırdık. Fakat satırbaşı boşlukları ve girintiler olmadan pek de okunaklı olmadığını fark etmişsinizdir. json.dumps() metodu okumayı kolaylaştıracak bazı parametreler içerir.

Örneğin, indent parametresini kullanarak veri gruplarına boşluklar ekleyebiliriz. Buradaki 4 sayısı kaç boşluk bırakılacağını ifade eder.:
 

PYTHON Kodu

json.dumps(x, indent=4)

Çıkan sonuç virgül ve iki nokta şeklindedir. Siz isterseniz bunları da farklı karakterlerle değiştirebilirsiniz. Aşağıdaki örnekte virgül yerine nokta, iki nokta yerine ise eşittir kullandık:
 

PYTHON Kodu

json.dumps(x, indent=4, separators=(". ", " = "))

Sonuçları Sıralamak

json.dumps() metodu sort_keys parametresi kabul eder. Bu parametre True olarak belirtilirse anahtarlar alfabetik bir şekilde yazdırılır.
 

PYTHON Kodu

import json

x = {
 "name": "John",
 "age": 30,
 "married": True,
 "divorced": False,
 "children": ("Ann","Billy"),
 "pets": None,
 "cars": [
  {"model": "BMW 230", "mpg": 27.5},
  {"model": "Ford Edge", "mpg": 24.1}
 ]
}

# anahtarları alfabetik olarak sıralamak:
print(json.dumps(x, indent=4, sort_keys=True))

Kaynak

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
  Yükleniyor...