Python Matematiksel İşlemler

Python'da dahili birçok matematik fonksiyonu bulunur. Bunun dışında math modülü de birçok matematiksel işlemi gerçekleştirmenize olanak tanır.

min() ve max() Fonksiyonları

Bir sayı dizisindeki en küçük ve en yüksek değeri yazdırır.
 

PYTHON Kodu

x = min(5, 10, 25)
y = max(5, 10, 25)

print(x)
print(y)

abs() Fonksiyonu

abs() fonksiyonu python'da mutlak değer elde edilmesini sağlar. Çıkan değer sayının sıfıra olan uzaklığıdır.
 

PYTHON Kodu

x = abs(-7.25)

print(x)

pow() Fonksiyonu

pow(x, y) şeklinde kullanılan fonksiyon x üssü y'nin (xy) değerini yazdırır.
 

PYTHON Kodu

x = pow(4, 3)

print(x)

Math Modülü

Python ayrıca yukarıdaki temel fonksiyonlar dışında math modülü yoluyla çağırılan daha kapsamlı matematik fonksiyonlarına da sahiptir.

Bu fonksiyonlardan yararlanabilmek için kodlarınızın başına aşağıdaki ifadeyi eklemelisiniz:
 

PYTHON Kodu

import math

Bu referansı belirttikten sonra şimdi bahsedilecek fonksiyonları da kullanabilmeye başlayacaksınız:
 

sqrt() Fonksiyonu

math.sqrt() fonksiyonu parantez içinde belirtilen sayının karekökünü verir.
 

PYTHON Kodu

import math

x = math.sqrt(64)

print(x)

math.ceil() ve math.floor() Fonksiyonları

math.ceil(), parantez içinde belirtilen ondalıklı sayıyı bir üst tam sayıya tamamlar. Yani 1.2 ise sonuç 2 olarak çıkar.

math.floor(), parantez içinde belirtilen ondalıklı sayıyı ona en yakın küçük tam sayıya tamamlar. Yani 1.7 ise sonuç 1 olur.
 

PYTHON Kodu

import math

x = math.ceil(1.4)
y = math.floor(1.4)

print(x) # returns 2
print(y) # returns 1

math.pi() Fonksiyonu

Pi sayısını yazdırır.
 

PYTHON Kodu

import math

x = math.pi

print(x)

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...