Php Mysql to XML

Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.

 

<?php
    $dosya_adi = "deneme.xml";  // Oluşturulacak Dosya Adı
    $host = "localhost";   //mysql adresiniz
    $user = "kullaniciadi";  //veritabanı kullanıcı adı
    $pass = "sifre";  //veritabanı kullanıcı şifresi
    $database = "veritabani_adi";  //veritabanı adı
    $linkID = mysql_connect($host, $user, $pass) or die("Veritabanına bağlanılamadı.");  //bağlantı kuruluyor
    mysql_select_db($database, $linkID) or die("Veritabanı bulunamadı.");
     $resultID = mysql_query($query, $linkID) or die("Veri bulunamadı.");
    $xml_output = "&lt;?xml version="1.0" encoding="iso-8859-9"?&gt;n";  
    //xml dil kodlaması belirleniyor veritabanı karakter setiyle aynı olmalı,aksi halde web sayfasında görüntülerken hata alırsınız.
    $xml_output .= "&lt;Ogrenciler&gt;n";  //ilk xml etiketiyle başlığı açıyoruz
     
    for($x = 0 ; $x &lt; mysql_num_rows($resultID) ; $x++){
    $row = mysql_fetch_assoc($resultID);  //Veritabanında kaç satır olduğunu öğrenerek tüm satırlar için işlem yapmasını istediğimizi belirtiyoruz.
    $xml_output .= "tt&lt;isim&gt;". $row['isim'] ."&lt;/isim&gt;n";  //isim etiketinin içine veritabanındaki isim alanının verilerini doldurtuyoruz.
    $xml_output .= "tt&lt;soyisim&gt;". $row['soy_isim'] ."&lt;/soyisim&gt;n";  //aynı şekilde soy_isim alanı için
    $xml_output .= "tt&lt;okulno&gt;". $row['okul_no'] ."&lt;/okulno&gt;n";  //aynı şekilde okul_no alanı için
    }
     
    $xml_output .= "&lt;/Ogrenciler&gt;";  // başta açtığımız etiketi kapatıyoruz.
    $yaz=fopen($dosya_adi, "w"); //en başta belirlediğimiz isimde bir dosya yaratıyoruz.
     
    fwrite($yaz,$xml_output);   //veritabanından gelen bilgileri açtığımız dosyaya yazdırıyoruz.
    fclose($yaz);   //yazma işlemini kapatıyoruz.

?>

 

Oluşması gereken sonuç

 

<?xml version="1.0"; encoding="iso-8859-9"?>
<Ogrenciler>
<isim>Suphi Özgür</isim>
<soyisim>CANKURT</soyisim>
<okulno>2405010033</okulno>
</Ogrenciler>

 Php Mysql to XML

 

Kaynak www.seoyarismasi.net/

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...