PHP Curl Sonucunu Ayrıştırma

Curl eklentisi ile bir başka sitenin verilerini ayrıştırma işleminde kullanılan yöntemler

getElementById Örnekleri

$domObject= new DOMDocument();
$domObject->loadHTML($source);//put your complete source html string here
$result=$domObject->getElementById("test");//this will output DOMElement Object
print_r($result->nodeValue);

   

$doc->getElementById('php-basics')->tagName

 

Özellik Var Mı?

if($node->item(0)->hasAttribute('src')) {
       $firstimage = $node->item(0)->getAttribute('src');
 } else {
      $firstimage = "";
}

 

Tagın İsmini Almak

$ATagi = $Html->getElementById('product_image_zoom')->tagName;

 

Tag Var Mı?

$ATagi = $Html->getElementById('image_zoom');
if($ATagi) {
     $Id = $ATagi->getAttribute('href');
}

 

Örnek

<div class="list_price">
       <span class="text">Liste Fiyatı:</span>
       <span class="value"><span class="TL"></span> 18,52</span>
</div>

 

$DivTagi->getElementsByTagName('span')->item(1)->textContent

  Sonuç 18,52 olcaktır.

   Örnek

<div class="big">
      <span class="before"></span>
      <div class="middle">
          <span class="text"><span class="TL"></span> 14,<small>81</small></span>
      </div>
      <span class="after"></span>
</div>

 

$HedefSpanIcerigi = $Html->getElementsByTagName('div')->item(0)->getElementsByTagName('div')->item(0)->getElementsByTagName('span')->item(0)->textContent;

 

Örnek

<td valign="top">
    <span style="font-family: Verdana; font-size:10pt;">
        <a href="http://www.dijitalders.com">dijitalders</a>
    </span>
</td>

 

$BulunanTaglar = 0;
$SpanTaglari = $Html->getelementsbytagname('span');
foreach ($SpanTaglari as $SpanTagi) {
     if ($SpanTagi->getAttribute('style') == 'font-family: Verdana; font-size:10pt;') {
                $BulunanTaglar++;
                if ($BulunanTaglar == 1) {
                    $this->BulunanDegerler['UrunAdi'] = $SpanTagi->childNodes[0]->C14N();
                    break;
                }
     }
}

 Sonuç: <a href="http://www.dijitalders.com">dijitalders</a>

 
 
 

Örnek

$Html = new DOMDocument();
$Html->loadHTML($KiboSayfasi);

        $SpanTaglari = $Html->getelementsbytagname('span');
        foreach ($SpanTaglari as $SpanTagi) {

            $Style = $SpanTagi->getAttribute('style');

            if ($Style == 'font-family: Verdana; font-size:9pt;') {

                echo $SpanTagi->textContent;

                break;
            }
        }

 

 Örnek

$html = curl_exec($ch);
curl_close($ch);

preg_match('~<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" id="__VIEWSTATE" value="(.*?)" />~', $html, $viewstate);
preg_match('~<input type="hidden" name="__EVENTVALIDATION" id="__EVENTVALIDATION" value="(.*?)" />~', $html, $eventValidation);

echo $viewstate[1];
echo $eventValidation[1];

 

Kaynak

Yorumunuzu Ekleyin

PHP Data Objects (PDO) Nedir?
Yükleniyor...