P, PRE, B, EM, STRONG, I, SUP, SUB, DEL, CODE Taglar?

Yaz? ?ekillendirirken <B>, <EM>, <STRONG>, <I>, <SUP>, <SUB>, <DEL>, <CODE>, <U>... gibi TAG'lar? kullanmaktay?z...     A?a??daki Örne?i ve Sonuçlar?n? inceleyin...
    NOT: <P> paragraf ba?lang?c? demektir. </P> ile kapat?l?r.

~ HTML Belgemiz ~

~ Taray?c?daki Görüntüsü ~

Bir örnek Kal?n Yaz?ya

Bir örnek Vurgulu Yaz?ya

Bir örnek Güçlü Yaz?ya

Bir örnek Sa?a Yat?k Yaz?ya

Bir örnek Normalden Yukar?da Yaz?ya

Bir örnek Normalden A?a??da Yaz?ya

Bir örnek Üzeri Çizilmi? Yaz?ya

Bir örnek Kod Yaz?s?na

Bir örnek Alt? Çizili Yaz?yaKaynak www.venus.gen.tr/programlama/html/html-ye-giris.html
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...