Anahat Görünümü Ve Numaralandırılması

Anahat görünümüyse, yazara yani size fikirlerinizi yerleştirme ve düzenleme konusunda yardım eden bir çalışma modudur. Anahat görünümü, hiyerarşiyi belirtmek için sayı ve harf gibi eklenmiş görseller yerine, biçimlendirme kullandığından, daha açık ve belirgin bir çalışma yöntemi sunar.

Anahat görünümüyse, yazara yani size fikirlerinizi yerleştirme ve düzenleme konusunda yardım eden bir çalışma modudur. Anahat görünümü, hiyerarşiyi belirtmek için sayı ve harf gibi eklenmiş görseller yerine, biçimlendirme kullandığından, daha açık ve belirgin bir çalışma yöntemi sunar.

Anahat görünümü ve numaralandırılması

 Belgenin sol üst köşesinde bir "eksi" işareti görüntülenerek, yanıp sönen bir ekleme noktası görüntülenir. Burası, ilk en üst düzey anahat başlığınızı gireceğiniz yerdir. Eksi işareti Daraltma simgesi (eksi) başlığın henüz herhangi bir alt başlık ya da alt metin içermediğini belirtir.

Belgenizi anahat görünümüne geçirdiğinizde, Anahat araç çubuğunun görüntülendiğini görürsünüz; bu araç çubuğunu, çalışma sırasında anahattınızı düzenlemek için kullanabilirsiniz

 

 Anahat Görünümü Ve Numaralandırılması

Metnin büyük ve kalın olduğunu göreceksiniz; bu bir "başlık"tır. Word, otomatik olarak yerleşik bir stille biçimlendirir (Başlık 1).

Bir giriş tamamlandığında, sonraki satıra geçmek için ENTER tuşuna basın. Word, yeni bir paragrafı aynı girinti düzeyinde başlatır (veya başka bir yoldan düşünürseniz, belge yapısının tamamında aynı önem derecesini korur). En üst düzey işlerinizin tamamı yerini bilinceye kadar bu şekilde devam edebilirsiniz.

 Anahat Görünümü Ve Numaralandırılması

İlerlerken ast giriş (ya da daha düşük düzey) oluşturmak için yazmaya başlamadan önce yeni satırda SEKME tuşuna basabilir ya da Anahat araç çubuğunda Alçalt düğmesini Düğme resmi kullanabilirsiniz. Bu, girişin alt düzeyini görsel olarak belirtmek için metni girintiler (Girinti miktarının önceden ayarlanmış olduğunu ve belgenizdeki başlıkların kullanacağı girinti miktarının bununla bir ilgisi olmadığını unutmayın).

Buradan yeni bir satır (yeni giriş) başlatmak için ENTER tuşuna bastığınızda, ekleme noktası bir öncekiyle aynı girinti düzeyinde kalır. Yazarak ve ENTER tuşuna basarak, bu düzeyde giriş eklemeye devam edebilirsiniz. Buna alt giriş eklemek için bir önceki paragrafta anlatıldığı biçimde giriş yaparken indirgeyebilirsiniz. Ya da öncekine (daha önemli düzeye) dönmek için ENTER tuşuna basın ve yazmaya başlamadan önce Anahat araç çubuğundaki Yükselt düğmesini Düğme resmi kullanın (ÜSTKRKT+SEKME, aynı amaç için kullanabileceğiniz klavye kısayoludur).

Başlık ve alt başlık oluşturdukça, Word daha üst düzey başlıkların yanına, altlarında alt başlıklar olduğunu belirten artı işaretleri (Genişletme simgesi (artı)) yerleştirir. Normal paragraf metninin (gövde metni) yanı sıra, dokuz düzeye kadar başlık ekleyebilirsiniz.

Soldaki resimde, alt başlık eklendikçe resmin nasıl göründüğünü gösterilmektedir.

 Anahat Görünümü Ve Numaralandırılması

Metni, gövde metni olarak kullanmak için Anahat araç çubuğundaki Gövde metnine alçalt düğmesini Düğme resmi kullanın ya da metni tıklattıktan sonra, Anahat araç çubuğunda Anahat Düzeyi listesindeki Anahat düzeyi liste kutusu Gövde metni'ni tıklatın.

İpuçları

  • Gövde metnini, yeniden bir başlık olarak değiştirmek için Yükselt düğmesini ya da istediğiniz düzeyi seçmek için Anahat Düzeyi listesini kullanın.
  • Gövde metninin tamamını görmek istemiyorsanız, Anahat araç çubuğunda Yalnızca İlk Satırı GösterDüğme resmi düğmesini tıklatın. İlk satırdan sonraki üç nokta (...) fazladan metin satırlarının daraltıldığını belirtir.  

 

 

 

 

 

 

Anahat Görünümü Ve Numaralandırılması

Çağrı 1 Anahat görünümündeki Düzey 2 başlık ve alt gövde metni. Gövde metninin girintilenmiş olduğunu ve önünde alt öğe durumunu gösteren küçük bir karenin bulunduğunu unutmayın.
Çağrı 2 Baskı düzeni görünümünde, aynı başlık ve gövde metni, Başlık 1 ve Normal stil olarak görünür. Bu görünümde gövde metni girintilenmemiştir; anahat görünümündeki girintileme, yalnızca görüntüleme amaçlıdır ve gerçek girintilemeyle ilgisi yoktur.

Yerleşik stiller, görünümünü hızlı biçimde değiştirmek için metne uygulayabileceğiniz biçimlendirme özelliği grubudur. Örneğin, Başlık 1 stilinin uygulanması metnin kalın, yazı tipinin Arial, boyutunun da 16 nokta olmasını; Başlık 2 stilinin uygulanması ise, metnin kalın, italik, yazı tipinin Arial ve boyutunun da 14 nokta olmasına neden olur (Bu değerler yalnızca örnektir, tam biçimlendirme özellikleri Word'ün varsayılan ayarlarına ve kendi seçtiğiniz ayarlara bağlıdır).

İlk en üst düzey anahat girişine girdiğinizde, Word otomatik olarak bunu Başlık 1 gibi, yerleşik bir stille biçimlendirir. Alt ve gövde düzeylerini ekleyerek kendi anahattınızı oluşturmayı sürdürürken, Word de bu arada her başlık ve gövde metni girişine uygun yerleşik stili uygulamayı sürdürür. Bu şekilde, anahat düzeyleriniz (Düzey 1, Düzey 2, Gövde Metni, vb.) doğrudan yerleşik başlık stilleriyle bağlantılı olur (Başlık 1, Başlık 2, Normal, vb.).

Anahattınızdaki metnin biçimlendirmesini, Word'ün sunduğu yerleşik stilleri kullanmadan el ile değiştirebilirsiniz; ancak bu işlem bazı anahat girişlerinin doğru görüntülenmemesine neden olabilir. Anahattınızı tamamladıktan sonra, belgenizde biçimlendirme değişiklikleri yapmak istediğinizde, bunu baskı düzeni görünümü gibi başka bir görünümde yapmanız gerekebilir.

Yelpazenin diğer tarafındaysa, ek biçimlendirmeyi uygun bulmadığınızda, anahattınızın tamamını düz metin olarak görüntülemek için Anahat araç çubuğundaki Biçimlendirmeyi GösterDüğme resmi düğmesini tıklatabilirsiniz.

Kaynak office.microsoft.com/training/Training.aspx

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...