Seçenekler Menüsünde Yazdır, Kaydet, Kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Sekmelerinin Anlatımı

Yazdır,kaydet,kullanıcı bilgisi,uyumluluk sekmelerin alatımı

seçenekler menüsünde yazdır,kaydet,kullanıcı bilgisi ve uyumluluk sekmelerinin anlatımı

1-Taslak kalitesi kullan ; Belgeyi en az biçimlendirmeyle yazdırmak için bu seçeneği belirleriz. Bu, yazdırma işlemini hızlandırabilir. Çoğu yazıcı bu işlevi desteklemez.

2-Arka planda yazdır ; Belgeleri arka planda yazdırmak için bu seçeneği belirleriz. Belgeleri arka planda yazdırmak, yazdırma sırasında çalışmaya devam etmenize olanak sağlar. Bu seçenek, hem çalışmaya devam edip hem de yazdırma yapabilmenize olanak vermek için daha fazla kullanılabilir bellek gerektirir. Yazdırma sırasında belgeniz üzerinde çalışmak katlanılamayacak kadar yavaşlarsa bu seçeneği devre dışı bırakın.

3-Sayfaları ters sırada yazdır; Sayfaları belgenin son sayfasından başlayarak ters sırada yazdırmak için bu seçeneği belirleriz. Bu seçeneği zarf yazdırırken kullanmayın.

4-XML etiketlerini yazdır; Bir XML belgesine uygulanmış XML öğelerinin XML etiketlerini yazdırmak için bu seçeneği belirleriz. Belgeye bir Şema eklemiş olmanız ve ekli Şemanın sağladığı öğeleri uygulamanız gerekir. Etiketler yazdırılan belgede görünür.

5-Değerleri yerine alan kodlarını yazdır; Alan sonuçları yerine alan kodlarını yazdırmak için bu seçeneği belirleriz. Örneğin 04.02.2008 yerine { TIME @"GG.AA.YYYY" } değerini görebilirsiniz.

6-Çift yönlü yazdırmada kağıdın ön yüzüne yazdır ; Çift yönlü yazdırma yeteneği olmayan bir yazıcıda yazdırma işlemi yaparken her kağıdın ön yüzüne yazdırmak için bu seçeneği belirleriz. Sayfalar ters sırada yazdırılır, böylece desteyi arka yüze yazdırmak için çevirdiğiniz zaman sayfalar doğru sırada yazdırılır.

7-Çift yönlü yazdırmada kağıdın arka yüzüne yazdır;  Çift yönlü yazdırma yeteneği olmayan bir yazıcıda yazdırma işlemi yaparken her kağıdın arka yüzüne yazdırmak için bu seçeneği belirleriz. Sayfalar artan sırada yazdırılır, böylece ters sırada ön yüzü yazdırılmış bir kağıt destesine karşılık gelirler.

8-İçeriği A4 veya 8,5 x 11" kağıt boyutlarına ölçekle ,5 x 11 inçlik kağıt için tasarlanan belgeleri A4 kağıda, A4 kağıt için tasarlananları da 8,5 x 11 inçlik kağıda sığacak şekilde otomatik olarak ayarlamak için bu seçeneği belirleriz. Bu seçenek yalnızca yazıcıdaki A4 veya 8,5 x 11 inçlik kağıt Word'ün Sayfa Düzeni sekmesinde ayarlanan kağıt boyutuyla eşleşmezse devreye girer. Bu seçenek yalnızca çıktıları etkiler, biçimlendirmeyi etkilemez.

9-Varsayılan tepsi; Bu seçenek, varsayılan olarak kullanılan yazıcı tepsisini görüntüler. Yazıcınızdaki ayarlara uymak için Yazıcı ayarlarını kullan seçeneğini belirleyin. Belirli bir tepsi seçmek için tepsiyi listeden seçin. Listedeki seçimler yazıcınızın yapılandırmasına bağlıdır.

 Seçenekler Menüsünde Yazdır,kaydet,kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Sekmelerinin Anlatımı

1-Normal şablonunu kaydetmeden önce sor; Word'ü kapattığınızda varsayılan şablonda değişiklik yaptıysanız bu değişikliklerin kaydedilmesini isteyip istemediğiniz soran bir ileti görüntülenmesi için bu seçeneği belirleyin. Varsayılan şablonda yapacağınız değişiklikler oluşturduğunuz yeni belgeleri de etkileyeceği için şablon değiştiğinde uyarılmak isteyebilirsiniz. Bu onay kutusunu temizlemek değişikliklerin size sorulmadan otomatik olarak kaydedilmesine yol açar.

Seçenekler Menüsünde Yazdır,kaydet,kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Sekmelerinin Anlatımı

 2-Her zaman yedekle; Belgeyi her kaydettiğinizde bir yedek kopyasını oluşturmak için bu seçeneği belirleyin. Yedek kopya bir önceki yedek kopyanın yerini alır. Word, dosya adını "yedeği" ifadesini ekler ve bütün yedek kopyalara .wbk dosya uzantısını uygular. Yedek kopyalar, özgün belgenizle aynı klasöre kaydedilir.

3-Uzakta depolanan dosyaları bilgisayarınıza kopyalayın ve kaydetme sırasında uzak dosyayı güncelleştirin ; Bir ağ veya çıkarılabilir sürücüde depoladığınız bir dosyanın yerel kopyasını geçici olarak depolamak için bu seçeneği belirleriz. Yerel kopyayı kaydettiğinizde Word değişiklikleri özgün kopyaya kaydeder. Özgün dosya kullanılamıyorsa, veri kaybını önlemek için Word dosyayı başka bir konuma kaydetmenizi ister.

4-Arka planda kaydedilsin ;   Belgenizi çalışırken kaydetmek için bu seçeneği belirleriz. Word arka planda kaydetme işlemi yaparken durum çubuğunda bir durum göstergesi görünür.

 Seçenekler Menüsünde Yazdır,kaydet,kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Sekmelerinin Anlatımı

 1-Kullanıcı bilgileri; Burada görünen ad, Değişiklikleri İzle özelliğini kullanarak belgeleri gözden geçirdiğinizde yaptığınız düzeltmelerle ilişkilendirilir. Bu ad aynı zamanda, oluşturduğunuz belgelerle ilişkili yazar adıdır. Örneğin yazar adını içeren önceden tasarlanmış kapak sayfalarında otomatik olarak Kullanıcı adı kutusunda görünen ad kullanılır.

 Seçenekler Menüsünde Yazdır,kaydet,kullanıcı Bilgisi Ve Uyumluluk Sekmelerinin Anlatımı

 1- Altı çizililerden önce boşluk bırak; altı çizili kelimeler yazdığımızda boşluk bırakılan yeri otomatik olarak altını çizer.

2-Tabloda aynı stildeki paragrafların boşluğa izin ver; tabloda bulunan aynı türdeki paragrafların arasına boşluk bırakmaya izin verir.

3-Tablo satırlarının ayrı olarak düzenlenmesine izin ver; tablodaki satırların ayrı ayrı olarak düzenlenmesini sağlar.

4-World 95'in yağtığı gibi boşluk bırak; world de yazı yazarken ilk satır öncesi boşluk bırakır. Buna paragraf başı yapmakta diyebiliriz.

5-İzleyen boşlukların altını çiz; world de yazı yazarken yazdığımız yerde sonraki boşluğa otomatik olarak boşlukların altını çizer.

6-İlk veya son karakterle tüm alanı seç; bu seçeneği seçersek yazdığımız yazının ilk veya son karakteri ile tüm yazıları seçmek mümkündür.

7-Sayfa sonu ve paragraf işaretini birbirinden ayır; bu seçeneği seçtiğimizde sayfa sonu işareti ile paragraf başında kullanılan işareti birbirinden ayırır.

8-Sayfa üstündeki  fazladan satır aralığını kaldır; wold de yazı yazarken normalde yukarda boşluk bırakırken bu seçeneği seçersek yazıya en üst satırdan yani boşluk bırakmadan başlarız.

9-Adres yazarken / işaretini kullan; örneğin bulunduğumuz yerin adresini yazarken Bahçelievler / İstanbul gibi  aradaki işareti otomatik olarak yerleştirir.

10-İzleyen boşlukları sonraki satıra kaydır; World de yazı yazdığımızda satır bitmeden satırın sonunda kalan boşluğu o satırdan sonra gelen satıra kaydırır. 

 

                                                                             

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...