Yazdır Menüsü

Yazdır menüsü

 

YAZDIR MENÜSÜ

Word’de hazırladığımız dosyanın çıktısını almak için kullanılan bir seçenektir. Yazdır menüsüne ulaşmak için kısayol tuşu ctrl+P’dir.

 

Yazdır Menüsü

Yazdır menüsü

Yazdırmak istediğimiz bir metinin nasıl çıkacağını ayarlamak için kullanılan seçenektir.

 

 

Yazdır Menüsü

Yazdır menüsünde yazıcı bölümünün anlatılması

Yazdır Menüsü

Adı: kullanmak istediğimiz yazıcının seçilmesini sağlar.

Tür: kullanılan yazıcının hangi türde olduğunu gösterir.

Konum: yazıcının hangi girişe bağlandığını gösterir.

Dosyaya yazdır: yazdırmak istediğimiz metni bir dosya üzerine yazdırmamızı sağlar.

El ile çift yönlü: yazdırmak istediğimiz metnin arkalı önlü yazdırmak için kullanılır ve bu işlem elle yapılır. İlk önce sayfanın önyüzünü yazdırır sonra kağıdı ters çevirip tekrar vererek öbür yüzüne de yazdırırız.  

Yazıcı: bağlanan yazıcının bulunması için kullanılan bir seçenektir.

Özellikler: yazdırmak istediğimiz metnin sayfa yapısını, efektlerini, profil ve bakımını ayarlamamızı sağlar.

 

 

Yazdır Menüsü

Ana: çıkacak sayfanın hangi sayfa boyutu ve sayfa özelliklerini, baskı kalitesi, renk yoğunluk ve benzeri gibi ayarları ayarlamamızı sağlar.

Sayfa yapısı: sayfa boyutunu, sayfa yerleşimini, çift taraflı yazdırma, zımba tarafı, kopya sayısı vb ayarları yapılır.

Efektler: resimlere eklemek istediğimiz çizim benzetimi, tek renkli efektler, vivid photo vb seçenekler eklenebilir.

Profil: ayarların yapımı için sunulan seçenektir.

Bakım: yazıcının temizlenmesi bakımının yapılması için sunulan seçenektir.

Sayfa aralığı

Tümü: yazdırmak istediğimiz metnin hepsini çıkarır.

Geçerli sayfa: yazdırılan sayfanın aktif olmasıdır.

Sayfa: yazdırmak istediğimiz sayfaların numaralarını belirtip o aralığı yazdırmamızı sağlar.


Yazdır Menüsü

Kopya sayısı

Yazdırmak istediğimiz metnin kopyasının çıkarılmasını sağlar.

Kopya sayısı: ne kadar kopya çıkarmasını belirtirsek o kadar çıkarır.

Harmanla: kopyası çıkacak metnin ilk önce kendisini yazdırıp daha sonra kopyasını çıkarmamızı sağlar.


Yazdır Menüsü

Eğer harmanla seçeneği açık değilse o zaman ilk sayfayı çıkarıp sonra kopyasını çıkarır. Yani bir sayfa bir kopya olarak çıkarır.

Yazdır Menüsü

Yakınlaştır

Çıkarılacak sayfa ayarlamalarının yapılması için kullanılan seçenektir.


Yazdır Menüsü

Yazdırılacak belge: yazdırmak istediğimiz belgenin seçimi için kullanılır.

Yazdır: yazdırmak istediğimiz sayfaların tek numarasına göre veya çift numaralıları yazdırmak için kullanılan senektir.

 

Yazdır Menüsü

Yazdırma seçenekleri

Yazdır Menüsü

Word’de oluşturulan çizimleri yazdır: yazdırılacak sayfada tablo veya çizimler varsa o çizimleri yazdırmamızı sağlar. Örneğin; tablonun yazdırmak.

 

Yazdır Menüsü

Arka plan renkleri ve resimleri yazdır: bu seçeneği seçtiğimiz zaman arka planda olan resmi ve ya rengi yazdırmamızı sağlar.

 

Yazdır Menüsü

Belge özelliklerini yazdır: bu seçenek seçildiği zaman metnin içeriğini hazırlaya yazarı tarih vb gibi şeyleri yazdırmamızı sağlar.

 Gizli metin yazdırma: metinde geçen gizli metinleri yazdırmamızı sağlar.

Yazdırmadan önce alanları güncelle: yazdırılacak yerlerin güncellenmesini sağlar.

YAŞAR AY

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...