Office 2007de Paragraf İşlemleri

Paragraf sekmesi, paragraf karakteri, paragraf oluşturma ve silme

 

Paragraf Menüsü

Başlıksız İçerik______________________

1)Madde işaretidir. Maddelere farklı biçim vermek için kullanılır..

 Başlıksız İçerik______________________

2) Numaralandırmadır. Listenin başından itibaren her bir numaranın altında harf vererek başka bir grup oluşturur. Backspace tuşuyla geri getirebiliriz.

 Başlıksız İçerik______________________

3)Çok düzeyli listedir.Listeyi başlıklara ayırarak düzenler.

 

 Başlıksız İçerik______________________

4-5) Girinti: Girinti bir yazıya cetvel boyundan sağ tarafa doğru ilerden başlamasıdır.

 Başlıksız İçerik______________________

6) Sırala : Seçili Metni Alfabetik olarak sıralar.

 Başlıksız İçerik______________________

7) Paragraf İşareti:Paragrafın bitti yeri gösterir. Paragraf olan bir yerde yapılan yer değiştirme olayları veya yazıyı biçimlendirme olayları tüm paragraf etkilenir. Sağ kaydırırsak tüm paragraf sağ tarafa kayar.

 Başlıksız İçerik______________________

Enter tuşuna bastığımızda yeni bir paragraf oluşturur. Fakat yeni bir paragraf oluşturmadan Alta inmek istiyorsak Shift+Enter ‘ e basarak Bir alt satıra geçebiliriz.

8-9-10-11)Seçili olan metni veya paragrafı sağa,ortala,sola veya her iki yöne hizalar.

 Başlıksız İçerik______________________

 Başlıksız İçerik______________________

 

Başlıksız İçerik______________________

 Başlıksız İçerik______________________

12) Satır Aralığı : Satırların arasının ne kadar mesafe olacağını belirler.

 Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

13) Gölgelendirme: Seçilen metnin arka planını renklendirir.

 Başlıksız İçerik______________________

 

Paragraf Seçenekler Açılımı

 Başlıksız İçerik______________________

 Başlıksız İçerik______________________

Girintiler ve Aralıklar Yukarda anlatılanlarla Aynıdır.

Satır ve Sayfa Sonu

 

 Başlıksız İçerik______________________

2) Paragrafı yazdık ve diğer sayfaya geçti ve paragraf bölündü. Bu bölünme işleminde bölünmesine gerek kalmadan paragrafı aynı sayfada tutar.

3) Satır yazarken bir sonraki sayfaya geçti o satırları aynı sayfada tutar

4) İşaretlendiği zaman belirli paragraf hep sayfanın başında başlar.

5) Satırları numaralandırmışsak numaraları göstermez

6) Satır sonlarında heceleme yapmamasını sağlar.

Furkan EMRE

 

Yorumunuzu Ekleyin

Kaydet Seçenekleri
Dosya Menüsü
Tablo Menüsü
Pencere  Menüsü.
Yardım Menüsü.
Yazım Denetleme
Başvuru Menüsü
Yükleniyor...