Konular

Word 2007 - Otomatik Düzelt

Otomatik düzelt penceresinin anlatılması

OTOMATİK DÜZELT PENCERESİ

OTOMATİK DÜZELT

Otomatik Düzelt penceresine iki yoldan ulaşabiliriz.

1. Microsoft Office Düğmesi > Word Seçenekleri > Yazım Denetleme > Otomatik Düzeltme Seçenekleri

Yukarıdaki işlem aşağıda resimli olarak anlatılmıştır.

Word 2007 -Otomatik Düzelt      Word 2007 -otomatik Düzelt      Word 2007 -otomatik Düzelt      Word 2007 -otomatik Düzelt

 

 

Yukarıdaki işlem aşağıda resimli olarak anlatılmıştır.

Word 2007 -otomatik Düzelt    Word 2007 -otomatik Düzelt    Word 2007 -otomatik Düzelt  

 

 

Otomatik Düzelt penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki resim gelecektir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

 

 

1.)Otomatik Düzeltme Seçenekleri Düğmelerini Göster

Bu sekme otomatik düzeltme seçenekleri düğmelerini göstermek yani bu seçenekleri etkin kılmak için kullanılır.

2.) İlk İki Büyük Harfi Düzelt

Bu sekme onaylandığında eğer kelimenin ilk iki harfini büyük harf geriye kalan harfleri de küçük harf yazarsak boşluk bırakıp diğer kelimeye geçersek yazdığımız kelime otomatik olarak değişir ve ilk harf büyük geriye kalan harfler de küçük harfle yazılır.

İlk İki Büyük Harfi Düzelt sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

 

 

3.) Tümcenin İlk Harfini Büyük Yap

Bu sekme onaylandığında eğer kelimenin tamamı küçük harflerle yazılırsa kelime otomatik olarak değişir ve ilk harf büyük geriye kalan harfler de küçük harfle yazılır.

Tümcenin İlk Harfini Büyük Yap sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

 

 

 

4.) Tablo Hücrelerinin İlk Harfini Büyük Yap

Bu sekme onaylandığında ve tablo oluşturduğumuzda hücrenin içine yazdığımız kelimenin tamamı küçük harflerle yazılırsa kelime otomatik olarak değişir ve ilk harf büyük geriye kalan harfler de küçük harfle yazılır.

Tablo Hücrelerinin İlk Harfini Büyük Yap sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

 

 

Bu sekme onaylandığında haftanın günlerini belirtirken ilk harfini küçük olarak yazarsak otomatik olarak büyük harfe çevirir.

Gün Adlarını Büyük Harfe Çevir sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

 

 

 

6.) Caps Lock Tuşunun Yanlışlıkla Kullanımını Düzelt

Bu sekme büyük harfle yazmak istediğimizde klavyeden Caps Lock tuşunu basılı tutarız. Bu arada yazı yazarken sözcüklerin ilk harfini küçük sonraki harflerini büyük yazarsak yani ters bir mantıkla hareket etmişsek Word bunu fark eder ve düzeltir.

Caps Lock Tuşunun Yanlışlıkla Kullanımını Düzelt sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

 

 

 

Word 2007 -otomatik Düzelt

7.) Metni Yazarken Değiştir

Bu sekme de iki adet boşluk bulunmaktadır. Bunlar; Değiştir ve Yerine’dir.

Değiştir boşluğuna sürekli yanlış yazdığımız veya kısaltma yapmak istediğimiz kelimeleri yazarız.

Yerine boşluğuna ise sürekli yanlış yazdığımız kelimenin doğrusunu veya kısaltma yapmak istediğimiz kelimelerinde tamamını yani doğrusunu yazarız.

Metni Yazarken Değiştir sekmesine aşağıda örnek gösterilmiştir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

 

 

 

Metni yazarken değiştir sekmesinde bu ayarlamaları yaptıktan sonra aşağıdaki gibi belgeye TC yazdığımızda ve boşluk bıraktığımızda TC otomatik olarak Türkiye Cumhuriyeti kelimesine dönüşür.

Word 2007 -otomatik Düzelt

 

 

 

8.) Yazım Denetleyicisi Önerilerini Otomatik Olarak Kullan

Bu sekme yazım denetleyicisini önerilerini otomatik olarak kullanmamızı imkân veren seçenekle bu bölüm bitiyor.

9.) Özel Durumlar

Özel durumlar penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

Özel Durumlar penceresinde Word de kayıtlı bazı kısaltmalar bulunur. Kullanıcı da buraya istediği kısaltmaları ekleyebilir. Belgeye burada kayıtlı kısaltmalardan yazarsak kısaltmanın ilk harfi otomatik olarak büyür.

Özel Durumlar sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

 

Bu sekme matematiksel otomatik düzeltme kurallarını matematik bölgelerinin dışında kullanmamızı sağlar.

2.Metni Yazarken Değiştir

Bu sekme de iki adet boşluk bulunmaktadır. Bunlar; Değiştir ve Yerine’dir.

Değiştir boşluğuna matematiksel ifade veya sayı yazabiliriz.

Yerine boşluğuna ise değiştir boşluğuna yazdığımız ifadenin veya şeklin yerine neyin geleceği yazılan bölümdür.

Metni Yazarken Değiştir sekmesine aşağıda örnek gösterilmiştir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

 

 

 

Metni yazarken değiştir sekmesinde bu ayarlamaları yaptıktan sonra aşağıdaki gibi belgeye /işlem yazdığımızda ve boşluk

bıraktığımızda /işlem otomatik olarak + - / * ifadesine dönüşür.

 

 

 

Word 2007 -otomatik Düzelt

3.Tanınan İşlevler

Tanınan işlevler penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

YAZARKEN OTOMATİK BİÇİMLENDİR

Yazarken otomatik biçimlendir penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word 2007 -otomatik Düzelt

1. YAZARKEN DEĞİŞTİR

Düz tırnaklar, akıllı tırnaklar ile Word 2007 -otomatik Düzelt

 Düz tırnak değil de açıp kapanan tırnaklar yapmak için kullanılır.

Düz tırnaklar, akıllı tırnaklar ile sekmesine aşağıda örnek gösterilmiştir.

feyzullah karaboya

Kesirleri  (1/2), kesir karakteri  (½) ile Word 2007 -otomatik Düzelt

Kesirleri yan yana değil de alt alta yazmak için kullanılır.

Kesirleri  (1/2), kesir karakteri  (½) ile sekmesine aşağıda örnek gösterilmiştir.

(1/2),     ½

Kalın ve İtalikleri gerçek biçimlendirme ile Word 2007 -otomatik Düzelt

Kalın ve İtalikleri gerçek biçimlendirme ile yapmak için kullanılır.

İnternet ve Ağ yollarını Köprü ile Word 2007 -otomatik Düzelt

http:// ya da www ile bir adres yazdığımızda birbirine bitişik tüm yazı altı çizgili ve renk değiştirmiş bir köprü haline gelir.

www.dijitalders.com

Sıra sayılarını (1.), üst simge ile Word 2007 -otomatik Düzelt

Sıra sayılarını bir üst simgeyle yazmak için kullanılır. Yani Word de 1. yazıp “Enter” bastığımızda sayı 2. olur.

Kısa Çizgileri Uzun Çizgi ile… Word 2007 -otomatik Düzelt

Kısa Çizgileri Uzun Çizgi ile kısa --- verdiğimizde bir uzun çizgi haline çevirir.

2.YAZARKEN UYGULA

Otomatik Madde İşaretli Listeler Word 2007 -otomatik Düzelt

Otomatik Madde İşaretli Listeler sekmesi örneğin biz Word de yazı yazarken 1 yazdığımızda ve “Enter” e bastığımızda

sayı 2 den devam eder. Yani önceki sayının biri üstünden devam etmek için kullanılır.

Kenarlık Çizgileri Word 2007 -otomatik Düzelt

Bu sekme onaylıyken sayfaya kenarlık çizgileri eklediğimizde ve “Enter” e bastığımızda kenarlık çizgisi ise yine kendisini tekrarlayarak alta satırlarda devam eder.

Yerleşik Başlık Stilleri Word 2007 -otomatik Düzelt

Bu sekme sayfada yerleşik başlık stilleri yapmak için kullanılır.

Otomatik Numaralandırılmış Listeler Word 2007 -otomatik Düzelt

Bu sekme eğer biz numaralandırma kullanmak istersek hazır yani otomatik numaralandırılmış listeler burada kullanılır.

Tablolar Word 2007 -otomatik Düzelt

Bu sekme onaylıyken sayfaya tablo eklediğimizde ve “Enter” e bastığımızda tablo ise yine kendisini tekrarlayarak alta satırlarda devam eder.

3.YAZARKEN OTOMATİK OLARAK

Listenin Başlangıç Öğesini bir önceki gibi biçimlendirir Word 2007 -otomatik Düzelt

Bu sekme,  sekme ve geri al kullanarak  ilk ve son girintiyi ayarlayabiliriz.

Sekme ve geri al kullanarak sol ve ilk girintiyi ayarla Word 2007 -otomatik Düzelt

Sekme ve geri al kullanarak sol ve ilk girintiyi ayarlamak için kullanılır.

Stiller biçimlendirmenize göre tanımlansın Word 2007 -otomatik Düzelt

Oluşturduğumuz stilleri biçimlendirdiğimize göre tanımlamak için kullanılır.

Word 2007 -otomatik Düzelt

1.UYGULA

Yerleşik Başlık Stilleri Word 2007 -otomatik Düzelt

Bu sekme sayfada yerleşik başlık stilleri yapmak için kullanılır.

Liste Stilleri Word 2007 -otomatik Düzelt

Bu sekme ile Word de listeler yapabiliriz. Örneğin borç listesi gibi.. Liste stilleri burada kullanılır.

Hazır liste stilleri kullanılır.

Otomatik Madde İşaretli Listeler Word 2007 -otomatik Düzelt

Otomatik Madde İşaretli Listeler sekmesi örneğin biz Word de yazı yazarken 1 yazdığımızda ve “Enter” e bastığımızda

sayı 2 den devam eder. Yani önceki sayının biri üstünden devam etmek için kullanılır.

Diğer paragraf stilleri Word 2007 -otomatik Düzelt

 

Bu sekme ile paragraf stillerini kullanabiliriz.

2.DEĞİŞTİR

Düz tırnaklar, akıllı tırnaklar ile Word 2007 -otomatik Düzelt

 Düz tırnak değil de açıp kapanan tırnaklar yapmak için kullanılır.

Düz tırnaklar, akıllı tırnaklar ile sekmesine aşağıda örnek gösterilmiştir.

feyzullah karaboya

Kesirleri  (1/2), kesir karakteri  (½) ile Word 2007 -otomatik Düzelt

Kesirleri yan yana değil de alt alta yazmak için kullanılır.

Kesirleri  (1/2), kesir karakteri  (½) ile sekmesine aşağıda örnek gösterilmiştir.

(1/2),     ½

Kalın ve İtalikleri gerçek biçimlendirme ile Word 2007 -otomatik Düzelt

Kalın ve İtalikleri gerçek biçimlendirme ile yapmak için kullanılır.

 

İnternet ve Ağ yollarını Köprü ile Word 2007 -otomatik Düzelt

http:// ya da www ile bir adres yazdığımızda birbirine bitişik tüm yazı altı çizgili ve renk değiştirmiş bir köprü haline gelir.

www.dijitalders.com

Sıra sayılarını (1.), üst simge ile Word 2007 -otomatik Düzelt

Sıra sayılarını bir üst simgeyle yazmak için kullanılır. Yani Word de 1. yazıp “Enter” bastığımızda sayı 2. olur.

Kısa Çizgileri Uzun Çizgi ile… Word 2007 -otomatik Düzelt

Kısa Çizgileri Uzun Çizgi ile kısa --- verdiğimizde bir uzun çizgi haline çevirir.

3.SÜRDÜR

Stiller Word 2007 -otomatik Düzelt

Bu sekme paragraf stilleri, kenarlık stilleri ve yazı stillerini kullanmak içindir.

4.HER ZAMAN OTOMATİK BİÇİMLENDİR

Düz metin e-posta belgeleri Word 2007 -otomatik Düzelt

Düz metin e-posta belgelerini gösterir ve kullanılır.

Feyzullah KARABOYA

Yorumunuzu Ekleyin

Sütun Oluşturma

Cetvel üzerindeki sütun araçları, bölümler ve sütun ilişkileri

53,519 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/05/2009 12:07:57

Sekmeler

Sekme oluşturma, silme, sekmelerin listeler için önemi

50,162 Okunma 1 Yorum 27/05/2009 11:13:58

Office 2007 Kesmeler

Kesme oluşturma, bölüm sonu oluşturma

44,127 Okunma 3 Yorum 01/03/2010 14:17:28

Yükleniyor...