Konular

Office 2007 Paragraf Seçenekleri

Cetvel Üzerindeki paragraf araçları

Cetvel Araçları

Başlıksız İçerik______________________

Sol Girinti:Bu seçeneği kullanarak paragrafın veya metnin sayfanın soluna olan uzaklığını ayarlayabiliriz.

İlk Satır Girintisi:Bu seçeneği kullanarak metnin  ilk satırının yerini belirleyebiliriz.

Asılı girinti:Seçeneğini kullanarak metnin veya paragrafın yerini belirlememizi sağlar.

sağ Girinti:Bu seçeneği kullanarak metnin veya paragrafın sağ girintisini ayaralamamızı sağlar.


Paragraf bölümüne giriş menüsünden, paragraf sekmesinden ulaşabiliriz.

Başlıksız İçerik______________________

Paragraf işlem menüsü aşağıdaki gibidir.

Başlıksız İçerik______________________


1-Girintiyi Artır,Girintiyi azalt:Belgemizdeki paragraflarda girintileri artırmak veya azaltmak için bu bölümü kullanabiliriz.Örneğin aşağıdaki örnekde olduğu gibi

Başlıksız İçerik______________________


2-Sırala:Bu bölümde ise seçili metni alfabetik sıraya göre düzenler veya sayı değerleri varsa onları sıralamaya yarar.

Başlıksız İçerik______________________

 

Aşağıdaki örnekte gösterilmiştir.

Başlıksız İçerik______________________

 

3-Tümünü Göster:Bu işaretin olduğu her yerde bir paragraf vardır demektir.Bu işareti seçtiysek her paragraf sonunda bu işareti görürüz.

Başlıksız İçerik______________________

Eğer paragraf işaretini silmek istiyorsak yani görünmesini istemiyorsak paragraf işareti olan yere birkez daha tıkladığımızda paragraf işareti gitmiş olacaktır.

METNİ HİZALAMA İŞLEMLERİ

Başlıksız İçerik______________________


Sola hizala : Belgemizdeki normal paragraf tipidir yani sola hizalı durumdur.

Başlıksız İçerik______________________

 


Sağa hizala : Belgemizdeki paragrafı veya metni sağa doğru hizalamamıza yardımcı olur.Aşağıdaki örnekte olduğu gibi.

Başlıksız İçerik______________________

 


Ortala : Belgemideki metni yada seçili olan paragrafı ortalamak için buradan yaralanabiliriz.Örnek aşağıda mevcuttur.

Başlıksız İçerik______________________

 


İki yana yasla : Belgemizdeki metni iki yana yaslamak veya seçili olan metni iki yana yaslamak istiyorsak buradan yararlanmamız mümkündür.Aşağıdaki örnekte olduğu gibi.

Başlıksız İçerik______________________

 


Satır aralığı : Belgedeki paragrafların satırları arasındaki boşluk aralıklarını ayarlamak için buradan yaralanırız.Örneğin aşağıdaki gibi.

Başlıksız İçerik______________________

Paragraftan sonraki boşluğu kaldır seçeneğinin uygulanması

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 

Gölgelendirme : Belgemizdedi bir metnin veya paragrafın arka plan rengini yani gölgelendirmesini yapmak için buradan yaralanabiliriz.

Başlıksız İçerik______________________

 


Kenarlık : Metnimize veya paragrafımıza bir kenarlık eklemek istiyorsak önce kenarlık koymak istediğimiz bölümü seçip sonra kenarlık tipi seçeriz.

Başlıksız İçerik______________________

Kenarlıkların Metine Uygulanması

Başlıksız İçerik______________________


PARAGRAF SEKMESİ

Paragraf sekmesine 3 farklı yoldan ulaşılabilir.


Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 seçeneklerinden herhangi birine tıkladığımızda karşımıza aşağıdaki gibi pencere açılır.

Başlıksız İçerik______________________Genel Bölümü:Araç çubuklarında uyguladığımız gibi burada da metni sağa,sola... hizalayabiliriz.

Başlıksız İçerik______________________


Girintiler Bölümü: Girinti bölümünden paragrafımızın sağdan veya soldan girinti boşluklarını ayarlayabiliriz.Karşılıklı girintileri işaretlersek içeri ve dışarı olarak karşımıza gelir buradan da girintileri ayarlayabiliriz.

Başlıksız İçerik______________________


Girintiler ile ilgili örnek

Başlıksız İçerik______________________

Asılı ve İlk Satır Seçeneği

Başlıksız İçerik______________________

 

İlk Satır seçeneği ile ilgili örnek

Başlıksız İçerik______________________

 

Asılı Seçeneği ile ilgili örnek

Başlıksız İçerik______________________


Aralık Bölümü:Belgemizdeki paragrafın aralarındaki boşluk derecelerini ayarlamak için bu bölümden yararlanabiliriz.

Başlıksız İçerik______________________

 


Satır ve Sayfa Sonu Bölümü

Başlıksız İçerik______________________

Sayfalandırma:

Tek Kalan Satırları Önle:Metin içerisinde bir sayfada tek satır kalmış ise bu satırların önlenmesini sağlar.

Sonraki ile Birlikte Tut

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 

Satırları Birlikte Tut

Başlıksız İçerik______________________

 

Önce Sayfa Sonu

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 

Biçimlendirme

 Aşağıdaki gibi belgemizde satır numaraları varsa biçimlendirme özel durumları bölümünden bunu ayarlayabiliriz.

Satır Numaralarını Gösterme

Başlıksız İçerik______________________

Başlıksız İçerik______________________

 

Heceleme Yok

Başlıksız İçerik______________________
Başlıksız İçerik______________________

Metin Kutusu Seçenekleri
 Belgemizde bir metin kutusu varsa metin kutusu içerisindeki paragrafları ayarlamak için buradan yararlanabiliriz.Bunun ile ilgili örnek aşağıdaki gibidir.

 

Başlıksız İçerik______________________

 

Ömer Faruk KARAMAN

Yorumunuzu Ekleyin

Sütun Oluşturma

Cetvel üzerindeki sütun araçları, bölümler ve sütun ilişkileri

53,446 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/05/2009 12:07:57

Sekmeler

Sekme oluşturma, silme, sekmelerin listeler için önemi

49,504 Okunma 1 Yorum 27/05/2009 11:13:58

Office 2007 Kesmeler

Kesme oluşturma, bölüm sonu oluşturma

44,011 Okunma 3 Yorum 01/03/2010 14:17:28

Yükleniyor...