TabloÖzellikleri

Tablo  Özellikleri  penceresine ulaşabilmek için öncelikle bir tablo oluşturmamız gerekmektedir.Ekle menüsünde yer alan Tablo seçeneğine tıklıyoruz ve tablomuzu oluşturuyoruz.

Başlıksız İçerik______________________


Tablomuzu oluşturduktan sonra  işarete Başlıksız İçerik______________________sağ tıklıyoruz ve burada  yer alan Tablo Özellikleri’ ne  tıklayabiliriz.

Başlıksız İçerik______________________

 

Tablo Araçları menüsünde yer alan  Düzen  bölümünde   yer alan  ‘Özellikler’ e tıklayarak ulaşabiliriz.

Başlıksız İçerik______________________

 

Tablo Özellikleri menüsünden bir görüntü
Başlıksız İçerik______________________

Boyut ; Bu kısımda word 'e eklemiş olduğunuz tablonun genişliğini kendimiz ayarlayabiliriz.

Birim ; Kısmından da ayarlamış olduğumuz genişliğin yüzde veya santimetre olarak ayarlanmasıdır.

Tablonun ilk hali

Başlıksız İçerik______________________

 

Santimetre cinsinden biçimlendirilmiş bir tablo

Başlıksız İçerik______________________

 

Yüzde cinsinden biçimlendirilmiş bir tablo

Başlıksız İçerik______________________

 

Hizalama ; bu kısımda word'e eklemiş olduğunuz tabloyu metne göre hizalamanızı sağlar. (NOT :Bu kısım Metin Kaydırma nın  ‘YOK’  olarak seçildiği hizalama seçenekleridir. )

Başlıksız İçerik______________________

 

Sola hizalanmış

Başlıksız İçerik______________________

 

Ortaya hizalanmış

Başlıksız İçerik______________________

 

Sağa hizalanmış

Başlıksız İçerik______________________

 

Metin kaydırma ;  metninizi tablonuza göre hizalanmasını sağlar.

Sola hizalanmış

Başlıksız İçerik______________________

 

Ortaya hizalanmış

Başlıksız İçerik______________________

 

Sağa  hizalanmış

Başlıksız İçerik______________________

 

Yerleştirme ; word'de yapmış olduğunuz tablonun netin içerisinde istediğiniz yere konulmasını sağlar.Yerleştirme ’ye  ulaşabilmemiz için metin kaydırma da etrafına seçeneğine tıklamamız gerekir.

Başlıksız İçerik______________________

 

Örnek:Yatay bölümünde Sayfaya göre ortada ayarlanmış bir tablonun görüntüsü

Başlıksız İçerik______________________

 

Örnek2:Dikey bölümünde sayfaya göre  ortada ayarlanmış bir metnin görüntüsü

Başlıksız İçerik______________________

 

Örnek3: Çevreleyen metinden uzaklığın  üstten ve alttan 5 cm soldan ve sağdan 2 cm olarak ayarlanmış tablonun görüntüsü

Başlıksız İçerik______________________

 

Kenarlıklar ve Gölgelendirme ; yapmış olduğunuz tablomuza kenarlık eklememizi sağlar.

Başlıksız İçerik______________________

 

Örnek:Kenarlık eklenmiş bir tablonun görüntüsü(NOT: Tablonuza ekleyeceğiniz kenarlığı seçtikten sonra uygulama yeri olarak tablo kısmını seçmeniz gerekir.)

Başlıksız İçerik______________________

 

Seçenekler ; bu kısımda tablo içerisinde hücreler arası boşluğu ayarlamanızı sağlar.

Başlıksız İçerik______________________

 

Varsayılan hücre kenar boşlukları ; tablonuzun hücre boşluklarını buradan ayarlayabilirsiniz.

Başlıksız İçerik______________________

 

Örnek:Hücre boşluklarının yukarıda verilen değerlere göre uygulanmış olan tablonun görüntüsü

Başlıksız İçerik______________________

 

Varsayılan hücre boşluğu ; bu kısımda hücreler arasındaki boşluğu ayarlamanızı sağlar.

Örnek: Hücreler arası boşluğun 0,9 olarak ayarlandığı bir tablonun görüntüsü

Başlıksız İçerik______________________

 

İçeriği sığdırmak için otomatik olarak boyutlandır seçeneği:Bu seçeneği aktif hale getirirsek tablomuzu yazacağımız metne göre boyutlandırabiliriz.

Seçenek aktif değil

Başlıksız İçerik______________________

 

Seçenek aktif

Başlıksız İçerik______________________

 

SATIR

Başlıksız İçerik______________________

Boyut ; tablonuzun boyutunu buradan ayarlayabilirsiniz.

Örnek: Yüksekliğin 2,5 cm olark ayarlandığı tablodan bir görüntü

Başlıksız İçerik______________________

 

Seçenekler:

1-Sayfa sonlarında satır bölünebilir: Bu seçenek aktif hale getirilerek satır bölünebilir ve bununla birlikte tablo da bölünebilir.

Başlıksız İçerik______________________

 

2- Her sayfanın üstünde üstbilgi satırı olarak yinele: Üst bilgi satırının her sayfada yenilenmesini sağlar.

Başlıksız İçerik______________________

 

SÜTUN

Başlıksız İçerik______________________

 

Boyut ; sütunlar arasındaki boşluğu ayarlamanızı sağlar.

 Önceki sütun ve Sonraki sütun ; tablo içerisinde bir önceki sütun ve bir sonraki sütuna gitmenizi sağlar.

Başlıksız İçerik______________________

 

HÜCRE

Başlıksız İçerik______________________

 

Boyut ; tablonuzdaki hücrelerin boyutlandırılmasını sağlar.

Tablonun ilk hali

Başlıksız İçerik______________________

 

Tablonun biçimlendirilmiş hali

Başlıksız İçerik______________________

 

Dikey Hizalama:

Üste

Başlıksız İçerik______________________

 

Ortaya

Başlıksız İçerik______________________

 

Alta

Başlıksız İçerik______________________

 

Hücre Seçenekleri

Hücre kenar boşlukları ; hücre kenar boşluklarını buradan ayarlayabilirsiniz.

ÖRNEK:Tüm tabloda olduğu gibi seçeneği aktif iken ‘öğretmen’ yazılı  hücrenin görüntüsü

Başlıksız İçerik______________________

 

Kenar boşlularının 0,8 olarak ayarlandığı ‘öğretmen’ yazılı  hücrenin görüntüsü

Başlıksız İçerik______________________

 

Metni  Sığdır seçeneği: Bu seçeneğe tıklayarak hücre içerisindeki yazının hücreye tam olarak yayılmasını sağlar.

Başlıksız İçerik______________________Ömer  Faruk  KARAMAN
 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...