Pencere Menüsü.

Bu komut içerisinde Word’ün bir imkan? olan çok pencerelilik özelli?ine göre pencereler aras? geçi?, yeni pencere olu?turma gibi baz? özellikleri kapsayan komutlar yer al?r.
YEN? PENCERE : Üzerinde çal???lan belgeye ait ikinci bir pencere aç?lmas?n? sa?lar. Ayn? belgenin birden fazla pencereden  takip edilmesini mümkün k?lar.
TÜMÜNÜ DÜZENLE : O anda aç?k bulunan tüm pencerelerin Word ortam?nda düzenlenmesini sa?lar.
BÖL : Bir belgeye ait pencerenin ikiye bölünmesini sa?lar. Böylelikle bir belgenin biri birine uzak iki farkl? konumunu ekran üzerinde takip etmemizi sa?lar.

Pencere  Menüsü.

Yorumunuzu Ekleyin

Kaydet Seçenekleri
Dosya Menüsü
Tablo Menüsü
Yardım Menüsü.
Yazım Denetleme
Başvuru Menüsü
Yükleniyor...