Word 2007 - Sekmeler

Sekme oluşturma, silme, sekmelerin listeler için önemi

Sekme oluşturma

Belgemizin sol tarafına, ortasına veya sağ tarafına elle sekme durakları yerleştirmek için cetvelden yaralanabiliriz.

Sekme penceresine ulaşmak için cetvel üzerine çift tıklamamız yeterli olacaktır.Word 2007 - Sekmeler

Cetvel üzerine çift tıkladığımızda karşımıza sekme penceresi açılır aşağıdaki gibi.

 Word 2007 - Sekmeler

1)Sekme durak yeri:

 

 Word 2007 - Sekmeler

2)Hizalama:

 Word 2007 - Sekmeler

   

 

Word 2007 - Sekmeler 

 Sol sekme: Metnin başlangıç noktasını ayarlar ve bu noktada yazı yazdıkça sağa doğru ilerler.

 Word 2007 - SekmelerOrta sekme: Metnin orta noktasını belirler. Belgemize yazı yazdıkça metin bu hizaya göre sıralanır.

 Word 2007 - Sekmeler Sağ sekme: Metnin sağ kenarını ayarlar. Belgemize yazı yazdıkça sola doğru ilerler

 Word 2007 - SekmelerOndalık sekme: Sayıları bir ondalık noktasına göre hizalar. Ondalık noktası, basamak sayısından bağımsız olarak aynı konumda kalır.

Word 2007 - Sekmeler Çubuk sekme: Metni konumlandırmaz. Sekme konumuna bir dikey çubuk ekler.

 

3)Öncü:

 Word 2007 - Sekmeler

Sekme oluşturduğumuzda cetvel üzerinde aşağıdaki gibi hizalama şekilleri görülür.

 Word 2007 - Sekmeler

SEKMELERİ SİLME

Oluşturduğumuz sekmeyi silmek için 2 yöntem kullanırız.

 

1)Sekmeler penceresinden temizle butonuna tıklar ve tamam diyerek çıkarız.

 Word 2007 - Sekmeler

2)Cetvel üzerindeki sekmeyi aşağıya doğru kaydırırız ve silinmiş olur.

SEKMELERİN LİSTELER İÇİN ÖNEMİ

Sekmeler listeler için çok önemlidir. Eğer bir sınıf listesi veya benzeri bir sıralama ölçütü olan metinler için sekme yöntemi kullanmamız bize kolaylık sağlar ve görünüm açısından açıklık kazanılır. Örneğin sekme penceresinde aşağıdaki ayarlamaları yaparsak listeleme yapmamızda bize kolaylık sağlar.

 Word 2007 - Sekmeler

Sekmelerimizi yukarıda olacak şekilde ayarlarsak listelemede bize çok kolaylık sağlar. Örneğin sekmeleri yukarıdaki gibi yaparsak aşağıdaki gibi bir listeleme işi yapabiliriz.

 

 Word 2007 - Sekmeler

 Sekmeler yardımı ile listeleme işlemi yapmak bize zaman ve kolaylık kazandırır.

 

Hazırlayan: Yunus Özdemir 

Yorumunuzu Ekleyin

Kaydet Seçenekleri
Dosya Menüsü
Tablo Menüsü
Pencere  Menüsü.
Yardım Menüsü.
Yazım Denetleme
Başvuru Menüsü
Yükleniyor...