OL Tag

Sıralı liste oluşturmak için kullanılır. Kelime işlemci programındaki numaralandırma işlemi ile aynıdır. Listeleme işlemi harf, rakam veya roma rakamı şeklinde yapılabilir. Belirteceğiniz parametreler yardımı ile de istediğiniz harf, rakam veya roma rakamından başlayarak sıralı listenizi oluşturabilirsiniz.

OL Tag

<ol>
     <li>Abit</li>
     <li>Kemal</li>
     <li>Veli</li>
     <li>İdris</li>
     <li>Yalçın</li>
     <li>Murat</li>
     <li>Ahmet</li>
</ol>
 
 
 
Yukardaki gibi bir kodun ekran çıktısı şu şekildedir.
 
 
OL Tag
Parametre Değer Açıklama HTML5 HTML 4.01
type 1, A, a, I, i Listenin hangi sembolle gösterileceğini belirtir. Kullanılıyor Kullanılıyor
start Sayı Listenin başlangıç numarasını belirtir Kullanılıyor Kullanılıyor

 

1.type parametresi:
Listenin hangi sembolle gösterileceğini belirtir.
 
<ol type="A">
 <li>Abit</li>
 <li>Kemal</li>
 <li>Veli</li>
 <li>İdris</li>
 <li>Yalçın</li>
 <li>Murat</li>
 <li>Ahmet</li>
</ol>

<ol type="I">
 <li>Abit</li>
 <li>Kemal</li>
 <li>Veli</li>
 <li>İdris</li>
 <li>Yalçın</li>
 <li>Murat</li>
 <li>Ahmet</li>
</ol>

<ol type="a">
 <li>Abit</li>
 <li>Kemal</li>
 <li>Veli</li>
 <li>İdris</li>
 <li>Yalçın</li>
 <li>Murat</li>
 <li>Ahmet</li>
</ol>

 

Yukardaki kodların ekran çıktıları aşağıdaki gibidir.

 

OL Tag

2.start parametresi:

<ol type="A" start="3">
 <li>Abit</li>
 <li>Kemal</li>
 <li>Veli</li>
 <li>İdris</li>
 <li>Yalçın</li>
 <li>Murat</li>
 <li>Ahmet</li>
</ol>

Yukardaki html kodlarının ekran çıktıları aşağıdaki gibidir.  

OL Tag

 

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...