FONT Tag

etiketi, kullanıldığı yerdeki metinlerin renk, boyut, yazı tipi gibi özelliklerini değiştirmek için kullanılır. Size, color ve face parametreleri ile kullanılabilir.
Özellik Değer Açıklama HTML5 HTML 4.01
size Sayılar Yazının boyutunu belirler. Kullanılmaz Kullanılması İstenmiyor
color Renk Yazının rengini belirler. Kullanılmaz Kullanılması İstenmiyor
face Yazı Tip Yazının font tipini belirler Kullanılmaz Kullanılması İstenmiyor

1. size parametresi:

<font size="1">Merhaba</font>
<font size="2">Merhaba</font>
<font size="3">Merhaba</font>
<font size="4">Merhaba</font>
<font size="5">Merhaba</font>
<font size="5">Merhaba</font>
<font size="4">Merhaba</font>
<font size="3">Merhaba</font>
<font size="2">Merhaba</font>
<font size="1">Merhaba</font>

Yukardaki HTML kodların ekran çıktısı aşağıdaki gibidir

FONT Tag

2. color parametresi :

<font size="1" color="#F70421">Merhaba</font>
<font size="2" color="#F704B2">Merhaba</font>
<font size="3" color="#A204F7">Merhaba</font>
<font size="4" color="#1104F7">Merhaba</font>
<font size="5" color="#04AAF7">Merhaba</font>
<font size="5" color="#04AAF7">Merhaba</font>
<font size="4" color="#1104F7">Merhaba</font>
<font size="3" color="#A204F7">Merhaba</font>
<font size="2" color="#F704B2">Merhaba</font>
<font size="1" color="#F70421">Merhaba</font>

Yukardaki HTML kodların ekran çıktısı aşağıdaki gibidir 

FONT Tag
FONT Tag

3. face parametresi :

        <font size="5" color="#F70421" face="Times New Roman">Merhaba</font><br />
        <font size="5" color="#F704B2" face="Trebuchet Ms">Merhaba</font><br />
        <font size="5" color="#A204F7" face="eufm10">Merhaba</font><br />
        <font size="5" color="#1104F7" face="Comic Sans Ms">Merhaba</font>

Yukardaki HTML kodların ekran çıktısı aşağıdaki gibidir 

 

 

FONT Tag
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...