Konular

Office 2007 Paragraf Seçenekleri

Cetvel Üzerindeki paragraf araçları

Paragraf Seçeneklerine geçmeden önce Cetvel Üzerindeki Paragraf Araçları' nı anlatacağım.Bunlar; Sol Girinti, Sağ Girinti, İlk Satır Girintisi, Asılı Girinti.Başlıksız İçerik______________________

Office 2007 ' de Paragraf Seçenekleri ' ne Giriş panelinden Paragraf sekmesinden ulaşabiliriz.

Office 2007 Paragraf Seçenekleri

Paragraf sekmesinde ; Madde işaretleri, Numaralandırma, Çok düzeyli liste, Girintiyi azalt, Girintiyi arttır, Sırala, Gizli paragraf işaretlerini gösterme, Metni sola hizala, Ortala, Metni sağa hizala, İki yana yasla, Satır aralığı, Gögelendirme ve Kenarlıklar.

Madde işaretleri ; İmlecin bulunduğu paragrafa madde işareti koyar.

Başlıksız İçerik______________________

Numaralandırma ; İmlecin bulunduğu paragrafı numaralandırır.

Başlıksız İçerik______________________

Çok düzeyli liste ; İmlecin bulunduğu paragrafı örneğin a b c diye sıralamamızı veya farklı liste stileri de kullanmamızı sağlar.

Başlıksız İçerik______________________

Girintiyi azalt ve arttır ;Girinti koyar.Girinti ; bir yazıya cetvel boyundan sağ tarafa doğru ilerden başlamasıdır.imlecin bulunduğu paragrafı cetvel boyundan sağ tarafa doğru ilerden başlamasıdır.

Başlıksız İçerik______________________

Sırala ; Metnin sıralanmasını bu seçenekten yapabiliriz.

Başlıksız İçerik______________________

Gizli paragraf işaretlerini gösterme ; Yazı yazarken kullandığımız tuş ve işlemlerin gizli simgelerini görüntülemek için kullanılır.

Başlıksız İçerik______________________

Metin Yaslama Seçenekleri ; Metni sola hizalama(Ctrl + L),Ortala(Ctrl + R),Metni sağa hizala(Ctrl + G) ve İki yana yasla(Ctrl + D).

Başlıksız İçerik______________________

Satır Aralığı Boşlukları ; Satır aralığı boşluklarını ayarlamak için kullanılır.

Başlıksız İçerik______________________

Gögelendirme ; Paragraflara renk vermek için kullanırız.

Başlıksız İçerik______________________

Kenarlıklar ; Sayfaya kenarlık eklemek veya tablo çizmek için kullandığımız seçenektir.

Başlıksız İçerik______________________

 Paragraf penceresine 4 yolla ulaşabiliriz.

1.Yol Cetvelin üzerindeki paragraf araçlarına 2 kez tıklarsak paragraf penceresi açılır.

Başlıksız İçerik______________________

2. Yol Metnin üzerinde sağ tıklayıp paragraf seçeneğini seçeriz.

Başlıksız İçerik______________________

3.Yol Giriş panelinden Paragraf sekmesinde bulunan küçük kısıma tıklarsak Paragraf penceresi açılmış olur.

Başlıksız İçerik______________________

4. Yol Sayfa Düzeni panelinden Paragraf sekmesinde bulunan küçük kısıma tıklarsak Paragraf penceresi açılmış olur.

Başlıksız İçerik______________________

Paragraf Menüsü ;

Başlıksız İçerik______________________

Genel ;

Başlıksız İçerik______________________

Hizalama ; Metni sağa ve sola hizalama,ortalama ve iki yana yaslama seçeneklerini burdan kullanabiliriz.

Anahat Düzeyi ; Yazdığımız yazıların anahat düzeyini ayarlamak için kullanırız.

Girinti ;

Başlıksız İçerik______________________

Sol ve Sağ girinti ; Sol ve sağdan girintinin ne kadar olacağını belirlemek için kullanırız.

Başlıksız İçerik______________________

 İçeri ve dışarı girinti ; İçeri girinti imlecin bulunduğu paragrafa alt alta satır atar.Dışarı girinti ise paragrafı sağa doğru kaydırır.

Başlıksız İçerik______________________

Özel ve Değer ; Girintinin ilk satıra ya da asılı satıra göre veya elle değer vererek girintiyi ayarlamak için kullanırız

Başlıksız İçerik______________________

İlk satır; İmlecin bulunduğu paragrafta ilk satırı sağa doğru kaydırır,diğer satırlara birşey yapmaz.Örnek ;

Başlıksız İçerik______________________

Asılı;  İmlecin olduğu paragrafta ilk satır hariç diğer tüm satırları sağa doğru kaydırır.Örnek ;

Başlıksız İçerik______________________

 Aralık ;  Paragraflar arası aralığı ayarlamak için kullanırız

Başlıksız İçerik______________________

Örnek ;

Başlıksız İçerik______________________

Satır aralığı ; Paragraf aralığını satıra göre ayarlamak veya değer vererek ayarlamak için kullanırız.

Başlıksız İçerik______________________

Çift satır aralığına Örnek ;

Başlıksız İçerik______________________

Aynı stildeki paragrafların arasına boşluk ekleme ; İmlecin bulunduğu paragraftan sonra gelen paragraf arasında stiller aynı ise aralarında boşluk bırakmamak için kullanırız.

Başlıksız İçerik______________________

Bu seçeneği seçtiğimizde imlecin bulunduğu paragraftan sonra gelen paragraf arasında stiller aynı olduğundan aralarında boşluk kalmaz Örnek ;

Başlıksız İçerik______________________

Sayfa ve Satır Sonu ;

Başlıksız İçerik______________________

Sayfalandırma ;

Başlıksız İçerik______________________

Tek kalan satırları önle ; Yazdığımız yazıda diğer paragraflardan ayrı tek olan satırı önceki paragrafa ilave eder.

Örnek ;

İlk önce paragrafları ayırdık ve her paragrafı renk renk boyadık, sonra tek bir satır bıraktık ve sonra Tek kalan satırları önle seçeneğine tıkladık.

Başlıksız İçerik______________________

Tek kalan satırları önle seçeneğine tıkladıktan sonra ;

Başlıksız İçerik______________________

Sonraki ile birlikte tut ; Sayfanın sonundaki paragrafı diğer sayfanın başındaki paragrafa birleşmesi için kullanırız.

Örnek ;

İmleci sayfanın sonundaki paragrafa getirdik ve Sonraki ile birlikte tut seçeneğine tıkladık.

Başlıksız İçerik______________________

Sonraki ile birlikte tut seçeneğine tıkladıktan sonra ;

Başlıksız İçerik______________________

 Satırları birlikte tut ;  Sayfa sonunda ayrılan bir paragrafın satırlarını birleştirmek için kullanırıız.

Örnek ; Sayfa sonunda ayrılan paragrafı iyi görmek amacıyla her paragrafı renk renk boyadık ve ayrılan paragrafa tıkladık.

Başlıksız İçerik______________________

Satırları birlikte tut' a tıkladıktan sonra;

Başlıksız İçerik______________________

Önce sayfa sonu ; İmlecin bulunduğu paragrafı diğer sayfanın başına atıyor.Diğer sayfaya gönderilen paragraftan önceki paragrafı sayfa sonu yapar.

Başlıksız İçerik______________________

Önce sayfa sonu'  na tıkladıktan sonra ;

Başlıksız İçerik______________________

Biçimlendirme özel durumları ;

Başlıksız İçerik______________________

Satır numaralarını gösterme ; İmlecin bulunduğu paragrafın satırlarını saymadan diğer paragraftan satır numarasına devam eder. Yani imlecin olduğu paragrafın satırlarını gizler ve diğer paragraftan devam etmesini sağlar.

Örnek ; İlk önce sayfadaki satırları gösterelim, sonrada Satır numaralarını gösterme ' ye tıklayarak imlecin olduğu paragraftaki satırları kaybedelim.

Başlıksız İçerik______________________

Satır numaralarını gösterme ' ye tıkladıktan sonra ;

Başlıksız İçerik______________________

Heceleme yok ; Heceleme ; Satır sonundaki kelimelerin ayrılması gerekiyorsa kısa çizgi ile ayrılmasına izin verilmesidir. Sayfadaki bu hecelemeyi iptal etmek için kullanırız.

Örnek ; İmlecin bulunduğu yerde heceleme açık ve kullanılıyor. Birde Heceleme yok' a bastıktan sonraki halini görelim.

Başlıksız İçerik______________________

Heceleme yok' a tıkladıktan sonra ;

Başlıksız İçerik______________________

Savaş Yılmaz

Yorumunuzu Ekleyin

Sütun Oluşturma

Cetvel üzerindeki sütun araçları, bölümler ve sütun ilişkileri

53,862 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/05/2009 12:07:57

Sekmeler

Sekme oluşturma, silme, sekmelerin listeler için önemi

51,000 Okunma 1 Yorum 27/05/2009 11:13:58

Office 2007 Kesmeler

Kesme oluşturma, bölüm sonu oluşturma

44,451 Okunma 3 Yorum 01/03/2010 14:17:28

Yükleniyor...