Konular

Office 2007 Sütun İşlemleri

Office 2007 'de Sütun oluşturmak için Sayfa Düzen ' inden Sütunlar'a tıklayarak oluşturabiliriz.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Sütunlar 'da Bir,İki,Üç Sütun, Sağa veya Sola ve Diğer Sütunlar seçenekleri vardır.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Bir : Bu seçenek sayfayı sütunlara ayırmaz. Metni veya paragrafı bir bütün halinde tutar.

Örnek :

Office 2007 Sütun İşlemleri

İki : Bu seçenek sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde iki eşit parçaya böler.

Örnek :

Office 2007 Sütun İşlemleri

Üç : Bu seçenek sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde üç eşit parçaya böler.

Örnek :

Office 2007 Sütun İşlemleri

Sola : Bu seçenek sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde sol tarafta az, geri kalan bölümü ise sağ tarafa kaydırır.

Örnek :

Office 2007 Sütun İşlemleri

Sağa : Bu seçenek sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde sağ tarafta az, geri kalan bölümü ise sol tarafa kaydırır.

Örnek :

Office 2007 Sütun İşlemleri

Diğer Sütunlar : Bu seçenek sayfada birçok çeşitte sütun yapmak için kullanılır. Yani bu seçenekte sütun ayarları yapılır.

Bu pencereyi 2 yolla ulaşabiliriz.

1.yol Sayfa Düzeni

Başlıksız İçerik______________________

2.Yol Cetvel üzerinde sütunlar arasındaki genişlik ve aralık ayarlarını yaptığımız yere iki kere tıkladığımızda ulaşabiliriz.

Başlıksız İçerik______________________

Office 2007 Sütun İşlemleri

Sütunlar penceresinde: Önceden Belirlenenler, Sütun sayısı, Araya çizgi koy, Genişlik ve aralık, Önizleme, Eşit sütun genişliği, Uygulama yeri ve Yeni sütuna başla seçenekleri bulunur.

Önceden Belirlenenler : Bir,İki,Üç Sütun, Sağa veya Sola seçenekleri bulunur.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Bir : Bu seçenek sayfayı sütunlara ayırmaz. Metni veya paragrafı bir bütün halinde tutar.

Örnek : Başlıksız İçerik______________________

Office 2007 Sütun İşlemleri

İki : Bu seçenek sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde iki eşit parçaya böler.

Örnek : Başlıksız İçerik______________________

Office 2007 Sütun İşlemleri

Üç : Bu seçenek sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde üç eşit parçaya böler.

Örnek : Başlıksız İçerik______________________

Office 2007 Sütun İşlemleri

Sola : Bu seçenek sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde sol tarafta az, geri kalan bölümü ise sağ tarafa kaydırır.

Örnek : Başlıksız İçerik______________________

Office 2007 Sütun İşlemleri

Sağa : Bu seçenek sayfadaki metni yan yana gelecek şekilde sağ tarafta az, geri kalan bölümü ise sol tarafa kaydırır.

Örnek : Başlıksız İçerik______________________

Office 2007 Sütun İşlemleri

Sütun sayısı : Bu seçeneği sayfadaki sütun sayısını ayarlamak için kullanılırız.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Örnek :

Office 2007 Sütun İşlemleri

Araya çizgi koy : Bu seçenek sayfadaki sütunların arasına dikey bir çizgi koyar.

 Office 2007 Sütun İşlemleri

Örnek :

Office 2007 Sütun İşlemleri

Genişlik ve aralık : Bu seçenekte sütunlar arası genişlik ve aralığı ayarlarız.

Office 2007 Sütun İşlemleri

a)Sütun : Bu seçenekte hangi sütunun genişlik veya aralık ayarını yapacaksak onu belirlemek için kullanılır.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Örnek : 1.sütun 7,75 cm genişliğinde, 2. sütunda 6,25 cm genişliğinde aralıkları 2 cm.

Office 2007 Sütun İşlemleri

b)Genişlik : Bu seçenek sayfadaki sütunların genişliğini ayarlamak için kullanılır.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Örnek : Genişlikleri 7,75 cm.

Office 2007 Sütun İşlemleri

c)Aralık : Bu seçenek sayfadaki sütunların birbirleri arasındaki aralıklarını belirlemek için kullanılır.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Örnek : Aralıkları 1 cm.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Önizleme : Bu seçenek sütun ayarları yaptıktan sonra sayfaya uygulamadan önce yaptığımız  değişikliklerin nasıl olacağını

gördüğümüz bölümdür.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Örnek : 2 sütunlu, araya çizgi konulmuş.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Eşit sütun genişliği : Bu seçeneği onayladığımızda sayfadaki bütün sütunlar eşit genişlikte olur.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Örnek : İlk önce genişlikleri 1. sütunun 8 cm, 2. sütunun 7,5 cm iken ;

Office 2007 Sütun İşlemleri

Eşit sütun genişliği seçili iken Genişlikleri 7,75 cm.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Uygulama yeri : Bu seçenek sütunların sayfada nereye uygulanacağını gösterir.

Office 2007 Sütun İşlemleri

a)Tüm belgeye : Yaptığımız sütunları tüm belgeye uygulamamızı sağlar.

Örnek :

Office 2007 Sütun İşlemleri

b)Bu noktadan ileriye : İmlecin bulunduğu satırdan öncesine ayrı, sonrasına ayrı sütun uygulamızı sağlar.Yani bir sütunu 2 bölüme ayırarak bölümlere farklı farklı sütun uygulama seçeneği getirir.

Örnek : İmlecin bulunduğu satırdaki sutünu imlecin bulunduğu satırdan sonraki satırlara uygulayacağız.

Bu resimde imlecin bulunduğu satır 3 sütuna ayrılmış ama imlecin bulunduğu satırın sonrasında ise arasına çizgi koyulmuş.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Bu noktadan ileriye seçeneğine tıkladığımızda imlecin bulunduğu sütun şeklini imlecten sonraki satırlara vermiş olacağız.

Office 2007 Sütun İşlemleri

c)Bu bölüme : Bu seçenek Bu noktadan ileriye sayesinde çıkmıştır.Çünkü Bu noktadan ileriye seçeneği imlecten sonraki satırı ayırıp 2 ayrı bölüm oluşturuyor.Bu sayede de bu oluşan bölümlere ne sütun uygulayacağımızı ayarlamak için bu seçeneği kullanırız.

Örnek : İlk önce metnimiz Bu noktadan ileriye seçeneğine tıklayarak ayrı ayrı 2 bölüm oluşturalım.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Oluşturduğumuz bölümlerden imlecin bulunduğu bölüme farklı sütunlar ekliyelim ve Bu bölüme seçeneğine tıklayalım.

Office 2007 Sütun İşlemleri

Yeni sütuna başla : Bu seçenek sayfada belirli bir noktaya sütun yapmak istiyorsak o zaman kullanılır. Yani bu seçenek metni imlecin bulunduğu yerden itibaren sonraki sayfaya alır.

Başlıksız İçerik______________________

Örnek : İlk önce Uygulama yerinden Bu noktadan ileriye' ye tıklarız.Sonra Yeni sütunu başla'ya tıklarız.İmlecin bulunduğu yerden sonrasına bir sütun daha başlatmış oluruz.

Örnek : İlk önce yeni bir sütun başlatılmamıştı.Yani hala sütun bölüm birdeydi.

Başlıksız İçerik______________________

Yeni sütuna başla' ya tıkladıktan yeni bir bölüm oluştuğunu görüyoruz, alttaki resimde.

Başlıksız İçerik______________________

Cetvel Üzerindeki Sütun Araçları ; Cetvel üzerindeki sütun araçları sayesinde sütunlar arasındaki genişliği ve aralığı ayarlarız.

Örnek 1 : Sayfaya iki sütun oluşturduk.Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla sağ taraftaki sütun sol taraftaki sütundan uzaklaştırılarak sağa doğru kaydırılmıştır.

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

 Örnek 2 : Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla sol taraftaki sütun sağ taraftaki sütuna yakınlaştırılarak sağa doğru kaydırılmıştır.

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Örnek 3 : Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla sağ taraftaki sütun sol taraftaki sütuna doğru sola kaydırılmıştır.

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Örnek 4 : Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla sol taraftaki sütun sağ taraftaki sütundan uzaklaştırılarak sola doğru kaydırılmıştır.

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Örnek 5 : Üst cetvelde bulunan cetvel aracıyla sağ taraftaki sütun soldaki sütuna doğru, yani sol tarafa doğru kaydırılmıştır.

Başlıksız İçerik______________________Başlıksız İçerik______________________

Savaş Yılmaz

Yorumunuzu Ekleyin

Sütun Oluşturma

Cetvel üzerindeki sütun araçları, bölümler ve sütun ilişkileri

53,842 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/05/2009 12:07:57

Sekmeler

Sekme oluşturma, silme, sekmelerin listeler için önemi

50,960 Okunma 1 Yorum 27/05/2009 11:13:58

Office 2007 Kesmeler

Kesme oluşturma, bölüm sonu oluşturma

44,429 Okunma 3 Yorum 01/03/2010 14:17:28

Yükleniyor...