Konular

Office 2007 Tablo Araçları Menüsü Altındaki Düzen Menüsü

Office 2007 tablo araçları menüsü altındaki düzen menüsü

TABLO DÜZEN MENÜSÜ

Tablo düzen menüsüne girmek için ilk önce sayfaya tablo eklemek gerekir.

Bu uygulama aşağıda resimli olarak gösterilmiştir.

Başlıksız İçerik______________________

Sayfaya tablo ekledikten sonra üstte Tablo araçları altında iki tane menü bulunur.Bunlar Tasarım ve Düzen menüsüdür.

Düzen menüsü sayfanın tamamını kapladığından 6 parçaya böleriz.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

1.Seç

Seç menüsüne girdiğimizde karşımıza aşağıdaki resim gelecektir.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Seç sekmesinden imlecin bulunduğu konuma göre hücreyi, sütunu, satırı veya tablonun tamamını seçebiliriz.

Seç sekmesine aşağıda örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Aşağıdaki resim imlecin bulunduğu ortadaki satır seçilmiştir.

2.Kılavuz Çizgilerini Göster Word 2007 - Tablo -
Düzen Menüsü

Tablodaki kılavuz çizgilerini göstermek veya gizlemek için kullanılır.

3.Özellikler

Özellikler penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Bu pencereden tabloyu sola, ortaya veya sağa hizalayabiliriz. Eğer tablonun yanında metin varsa bu metni kaydırabilir veya

tablonun kenarına alabiliriz. Ayrıca bu pencereden satır, sütun ve hücre ayarlarını yapabiliriz.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

4.Sil

Sil menüsüne girdiğimizde karşımıza aşağıdaki resim gelecektir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Bu menü seçilen hücreyi, sütunu, satırı veya tabloyu silmek için kullanılır.

5.Üstüne Ekle

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Bu menü satır, sütun veya tablonun tamamı seçildiğinde ve üstüne ekle kullanıldığında ne seçildiyse satır sütun veya tablonun

tamamı ondan sayfaya bir tane daha ekler.

Üstüne ekle sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gisterilmiştir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

6.Altına Ekle Word 2007 - Tablo -
Düzen Menüsü

Bu sekme satır, sütun veya tablonun tamamı seçildiğinde ve altına ekle kullanıldığında ne seçildiyse satır sütun veya tablonun

tamamı ondan seçilenin altına bir tane daha ekler.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

7.Sola Ekle Word 2007 - Tablo - Düzen
Menüsü

Bu sekme satır, sütun veya tablonun tamamı seçildiğinde ve sola ekle kullanıldığında ne seçildiyse satır sütun veya tablonun

tamamı ondan seçilenin soluna  bir tane daha ekler.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

8.Sağa Ekle Word 2007 - Tablo -
Düzen Menüsü

Bu sekme satır, sütun veya tablonun tamamı seçildiğinde ve sağa ekle kullanıldığında ne seçildiyse satır sütun veya tablonun

tamamı ondan seçilenin sağğına  bir tane daha ekler.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

9.Hücreleri Birleştir Word 2007 - Tablo -
Düzen Menüsü

Bu sekme bölünen hücreleri tekrar birleştirmek için kullanılır.

Hücreleri Birleştir sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

10.Hücreleri Böl Word 2007 - Tablo -
Düzen Menüsü

Bu sekme tablodaki hücreleri bölmek için kullanılır.

Hücreleri Böl sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

11.Tabloyu Böl Word 2007 - Tablo - Düzen
Menüsü

Bu sekme tabloyu iki parçaya bölmek için kullanılır.

Tabloyu Böl sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

12. Tablo Satır Yüksekliği

Bu sekme seçili hücrenin satır yüksekliğini ayarlamak için kullanılır.

Tablo satır yüksekliği sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

13.Tablo Sütun Genişliği

Bu sekme seçili hücrenin sütun genişliğini ayarlamak için kullanılır.

Tablo sütun genişliği sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

14.Otomatik sığdır

Otomatik sığdır sekmesine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Bu sekme tabloda hücre içerisine metin eklediğimizde çeşitli ayarlar yapmak için kullanılır.

Otomatik sığdır sekmesine aşağıda örnek gösterilmiştir.

Aşağıda sabit sütun genişliği sekmesine örnek gösterilmiştir.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

15.Metin Yönü

Bu sekme tabloya metin eklediğimizde metnin yönünü, sola hizala, sağa hizala ve orta hizala ayarlarını yapmak için kullanılır.

Metnin yönü sekmesine aşağıda resimli olarak örnek österilmiştir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

16.Hücre Kenar Boşlukları

Hücre kenar boşlukları sekmesine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Kenar boşlukları sekmesine girdiğimizde karşımıza  Tablo seçenekleri penceresi gelecektir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Bu pencereden hücreye metin ekledikten sonra hücre ile mtnin arasındaki kenar boşukları ölçüsünü ayarlayabiliriz.

Hücreye metin ekledikten sonra üst kenarlıktan, alt kenarlıktan, sol kenarlıktan veya sağ kenarlıktan kenar boşluklarını bu

pencereden ayarlayabiliriz.

Hücre kenar boşlukları sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

 Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

17.Sırala

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Sırala penceresine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

Bu sekmede tabloda hücrenin içine eklenen metni alfabetik sıraya göre Artan, yada alfabetik harflerden tersten başlayarak Azalan

sıralamak için kullanılır.

Sırala sekmesine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

18.Başlık Satırlarını Yinele Word 2007 - Tablo -
Düzen Menüsü

Tablodaki başlıksatırlarını yinelemek için kullanılır.

19.Metne Dönüştür

Tabloya dönüştürülmüş metni tekrar metne dönüştürmek için kullanılır.

Metne dönüştür sekmesine aşağıda resimli olarak örnek gösterilmiştir.

Word 2007 - Tablo - Düzen Menüsü

20.Formül

Formül sekmesine girdiğimizde karşımıza aşağıdaki pencere gelecektir.

Word
2007 - Tablo - Düzen Menüsü

hayri mert yurt seven

Yorumunuzu Ekleyin

Sütun Oluşturma

Cetvel üzerindeki sütun araçları, bölümler ve sütun ilişkileri

53,883 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/05/2009 12:07:57

Sekmeler

Sekme oluşturma, silme, sekmelerin listeler için önemi

51,029 Okunma 1 Yorum 27/05/2009 11:13:58

Office 2007 Kesmeler

Kesme oluşturma, bölüm sonu oluşturma

44,472 Okunma 3 Yorum 01/03/2010 14:17:28

Yükleniyor...