Konular

Photoshop Harmanlama Kiplerinin Brush ile kullanımı

Normal : Normal boyama modudur. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar

Normal : Normal boyama modudur. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.
 


Dissolve : Dağıtarak,püskürterek boyar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.
 


Behind : Sadece şeffaf alanlarda boyama yapar.Bu seçenek aktif değildir.Seçeneği aktifleştirmek için işlem yapılacak layerin kilidinin açılması gerekir.
 
Clear : Seçilen alanı siler veya transparan yapar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre transparanlık ayarlanır.
 


Darken : Uygulama renginden daha koyu bir renkle uygulama yapar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.
 


Multiply : Koyuluğu renge göre arttırarak boyama yapar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.

Color Burn : Yanma , kor, ateş oluşturmak için kullanılır. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.

Linear Burn : Color burn a benzer. Çizgisel boyama yapar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.


Darken Color : Bir resimde koyu renkleri belirgin yapar. Daha hafif renkleri uygulama rengine boyar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre karatma  yapar.
 
Lighten : Uygulama renginden daha açık bir renkle uygulama yapar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.

 


Screen : Rengi ışığa göre dağıtır. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.

Color Dodge : Rengi parlaklaştırarak boyama yapar. 

Linear Dodge(Add) : Color dodge ye benzer. Çizgisel parlaklık sağlar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.

Lighter Color : Bir resimde daha hafif renkleri belirgin yapar. Koyu renkleri uygulama rengi ile boyar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre renkte hafifleştirme yapar.

 Overlay : Tüm renkler korunarak uygulama rengi ile kaplama yapılır. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre boyama yapar.

Soft Light : Resmin renk tonlarına göre resme daha yumuşak bir görüntü katar.

Hard Light : Resmin renk tonlarına göre resme daha ağır bir görüntü katar.

Vivid Light : Resme ışık katarak parlaklaştırmaya yarar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre parlaklık yapar.
 
Linear Light : Resme çizgisel bir ışık katar. Belirlenen opacity ve flow değerlerine göre ışık yapar.

 Pin Light : 

Hard Mix : 

Difference :
Uygulama rengi ile uygulanan bölgenin rengini karşılaştırır ve daha parlak olandan diğerini çıkartır ve ona göre boyama yapar.
 


Exclusion : Çalışma mantığı difference ile aynıdır.

Hue : Uygulama rengi ile uygulanan rengi birbirine benzetir.
 
 


Saturation : Renklerin doygunluk oranıdır.Uygulama rengi uygulanan renkten doygunsa doygunluk artar , uygulama rengi uygulanan renkten doygun değilse doygunluk azalır.
 
 

Color : Renkli güneş gözlüklerini (turuncu,mavi,yeşil) taktığınızda etrafınızı sırf o rengin tonlarında görmeniz sonucunu yaratır.
 


Luminosity : Uygulama rengi ile uygulanan rengin ışıklılık oranlarının birbirine uyum göstermesidir.
 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Kaynak Ali Yağmur
Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

38,310 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,909 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,779 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,421 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

28,465 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,337 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,739 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,541 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,406 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,857 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,979 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,828 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,771 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,354 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Contact Sheet

Contact sheet

19,340 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Clone Source

Clone source

19,052 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,712 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,502 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Yükleniyor...