Konular

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

Path nedir?

Path'ler vektör tabanlı çizimlerdir. Bu, bir path'in boyutunu genişletiğinizde veya daralttığınızda herhangi bir detay kaybı olmayacağı anlamına gelir. Pixel tabanlı çizimlerde, bu gibi işlemlerden sonra kayıplar meydana gelir, ancak vektör tabanlı çizimler matematiksel olduğundan kayıp söz konusu değildir.

Örnek path çizimi ve path elemanları

Path ve Pen Tool

Çizgi tipleri:

İki çeşit çizgi tipi;

 1. Düz çizgi. Çizilmesi en kolay çizgi tipidir. Resimde de bu çizgilerin gördüğünüz gibi yönlendirme çizgisi ve yön noktaları yoktur.
 2. Eğrilmiş çizgi. Her çizginin eğriliği yönlendirme çizgileri ve yön noktaları tarafından ayarlanabilir.

Anchor noktası tipleri:

Yine iki çeşit nokta tipi;

 1. Köşesiz çizim için anchor noktası Eğrilecek çizginin yönlendirme çizgileri, yönlendirme noktasına aynı açıyla hizalanırsa, köşesiz bir çizgi elde edilir. Bu durumda yönlendirme çizgileri birbirlerine 180 derece açıyla konumllandırılmıştır.
 2. Köşeli çizim için anchor noktası Bu nokta, birbirine 180 derece açıyla bakmayan iki yönlendirme çizgisinin merkezidir ve sonuçta çizimin köşeli olması bu noktanın varlığından kaynaklanır. Yukarıdaki örnekte de görülmektedir.
Farklı path çizimleri
Path ve Pen Tool

Pen tool ile çizim yapmak

Çoğu path çizimleri, pen tool ve altındaki araçlar üzerinden yapılmaktadır:

Path ve Pen Tool
 • En çok kullanacağınız araç, pen tool'dur.Bu araç ile path'inizi oluşturacak düz ve eğri çizgileri oluşturabilirsiniz.
 • Freeform Pen tool ise serbest çizim şeklinde path çizimleri yapmanızı sağlayan araçtır.
 • Add anchor point tool, path'inize ekstra anchor noktaları eklemenizi sağlar. Böylece bir çizgiyi iki parçaya bölerek bağımsız düzenleyebilirsiniz.
 • Delete Anchor Point tool path'inizdeki anchor noktalarını silmenize yardımcı olur. Nokta silindiği gibi, noktanın iki tarafındaki çizgi parçaları birleştirilir. Eğer path'inize hatayla fazladan anchor noktası eklemişseniz, düzenlemek için bu araç harikadır.
 • The Convert Point tool köşesiz çizim noktasını köşeli çizim noktasına çevirmenizi sağlar. Yani aradaki 180 derecelik açıyı çizgi konumuna göre daraltır.

Düz çizgiler çizmek

 1. Yeni bir döküman oluşturun (Ortalama 500x500 boyutlarında)
 2. Araç çubuğundan Pen tool'u seçin.
 3. Şimdi dökümanda herhangi bir yere tıklayınız. İlk anchor noktanızın eklendiğini göreceksiniz. Daha sonra çizginin ikinci noktasını da farklı bir konuma tıklayarak oluşturun. Böylelikle iki nokta arasında bir çizgi oluşturmuş olacaksınız.
Path ve Pen Tool

Şu ana kadar oluşturduğunuz bu path, açık bir path'dir. Path'inizi kapatmadığınız sürece pen tool'un sağ alt köşesinde bir "o" harfi bulunacaktır. Bu open-path demektir. Path'i kapattığınız zaman bu "o" harfi "x" yani close-path (kapalı path) halini alacaktır.


Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

38,304 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,900 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,771 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,407 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

28,448 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,332 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,733 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,533 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,395 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,851 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,972 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,816 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,764 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Contact Sheet

Contact sheet

19,333 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Clone Source

Clone source

19,045 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,704 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,493 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Spot Healing Brush Tool

Spot Healing Brush Toolun Kullanımı Hakkında

18,048 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/11/2007 10:16:12

Yükleniyor...