Konular

Class, Fonksiyon, Fonksiyona Nesne göndermek

Class tanımlaması, fonksiyon tanımlaması ve nesneyi fonksiyona yollayıp sonuçu değerlendirme örneği
www.dijitalders.comGirilen iki sayının çarpımını yapan java kaynak kodu
 
class Klasim{

    int cevir(String a){
     
       int b=new Integer(a);

       return b;

    }

}

public class us {

    public static void main(String args[]) {

        Klasim Nesne = new Klasim();

        System.out.println(Nesne.cevir(args[0]) * Nesne.cevir(args[1]));

    }

}

Girilen iki sayı için bir klas oluşturup, bir fonksiyonla bu sayıları birbirine eşitleyen java kaynak kodu
www.dijitalders.com  
class Sayi {  //Sayi nesnesi oluşturuluyor. Sayi nesnesinin iki elemanı x ve y
    int y, x;
}

public class us_alici {
   
    static void Esitleyici(Sayi YeniNesne) { //Esitleyici fonksiyonuna aktarılan Nesne
 
             YeniNesne.x = YeniNesne.y;

    }

    public static void main(String args[]) {

        Sayi Nesne=new Sayi(); //Sayi classından m adında bir nesne üret
       
        Nesne.y=10;

        Nesne.x=0;

        Esitleyici(Nesne); //Eşitleyici fonksiyonuna Nesne verilerek çağrılıyor
       
        System.out.println(Nesne.x*Nesne.x);
       
    }
}

Girilen iki sayının, yeniden sayı nesnesi türetilerek referanslarının eşitlenmesi

class Sayi { //Sayi classı tanımlanıp, içerisinde integer i değişkeni tututuğu belirtiliyor.
int i;
}

public class NesnelerdeAtama {

    public static void main(String[] args) {

    Sayi s1 = new Sayi(); //Sayi class'ından türetilen s1 nesnesi
    Sayi s2 = new Sayi();

    s1.i = 9; //s1 nesnesinin i değişekini 9 olarak belirtiliyor.
    s2.i = 47;

    System.out.println("\nilk s1'in i değeri: " + s1.i +" Ilk s2'in i değeri: " + s2.i); // 9 47

    //s2.i=s1.i; Sadece classlara ait değerler eşitleniyor.

    //System.out.println("\nEşitledikten sonraki s1'in i değeri: " + s1.i +" Eşitledikten sonraki s2'in i değeri: " + s2.i); //47 47

    s1 = s2; // referanslar kopyalaniyor.. nesneler degil

    System.out.println("\nEşitledikten sonraki s1'in i değeri: " + s1.i +" Eşitledikten sonraki s2'in i değeri: " + s2.i); //47 47

    s1.i = 27;

    System.out.println("\nAtamadan sonraki s1'in i değeri: " + s1.i +" Atamadan sonraki s2'in i değeri:" + s2.i); // 27 27
    }


}
  
Girilen sayının üssünü alan uygulama

www.dijitalders.com
class Sayi { //Sayi nesnesi oluşturuluyor. Sayi nesnesinin iki elemanı x ve y
   
    String y,x;
   
    long CevrilmisDeger, CevrilmisSayici;
   
}

public class us_alici {
   
    static void Cevirici(Sayi YeniNesne) { //Esitleyici fonksiyonuna aktarılan Nesne
       
        YeniNesne.CevrilmisDeger=new Integer(YeniNesne.y);
        YeniNesne.CevrilmisSayici=new Integer(YeniNesne.x);
    }

    public static void main(String args[]) {

        long Carp=1;
        Sayi Nesne=new Sayi(); //Sayi classından m adında bir nesne üret
       
        Nesne.y=args[0];
        Nesne.x=args[1];
               
        Cevirici(Nesne);

        for(int k=0; k<Nesne.CevrilmisSayici; k++){
           
            Carp=Carp*Nesne.CevrilmisDeger;
        }
     
        System.out.println(Carp);
       
    }
}

class Hammadde
{
    String Kelime;
}
public class Transfer
{
    static void Uretim(Hammadde KelimeParcasi)
    {
        KelimeParcasi.Kelime = "Test";
    }
            public static void main(String[] args)
    {
        Hammadde Nesne = new Hammadde(); // Nesne nesnesini oluşturuluyor.

        Nesne.Kelime = "Mest"; // Nesne nesnesinin Kelime alanına değer atandı

        System.out.println("1: Nesne.Kelime: " + Nesne.Kelime);

        Uretim(Nesne); // dikkat

        System.out.println("2: Nesne.Kelime: " + Nesne.Kelime);
    }
}

Komut satırından girilen işlem türüne göre sonuç veren Class ve Fonksiyon
   
public class hesapla
{
   public static void main(String args[]){
           
           Double a = new Double(args[0]);
           Double c = new Double(args[2]);

           hesapMak hesapla = new hesapMak();

           hesapla.sayi1 = a;
           hesapla.sayi2 = c;

           if (args[1].charAt(0) == '+'){

                   hesapla.toplam();
                   //hesapla.toplam(a, c);
                   
           }    
           else if (args[1].charAt(0) == '*'){

                   hesapla.carp();

           }
           else {
 
                   System.out.println("YANLIS OPERATOR KULLANDINIZ");

           }
   }
       
}

   class hesapMak{

           double sayi1;
           double sayi2;

           public void toplam(){
                   System.out.println(sayi1 + sayi2);
           }
           /*
           public void toplam(double x, double y){

                   System.out.println(x + y);

           }*/

           public void carp(){

                   System.out.println((sayi1 * sayi2));
                 
           }
   }
 
Class, Fonksiyon, Fonksiyona Nesne göndermek
Yorumunuzu Ekleyin

Sayı Tahmin Oyunu

Rastgele bilgisayarın tuttuğu sayıyı bulan uygulama

38,253 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/12/2007 15:14:28

Yarışma Panosu

Girilen yarışmacı, soru sayısına göre cevapları ekrandan alıp bir tablo haline getiren uygulama. Örnek dizilerin anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Burada özellikle klavyeden girilen değerin dizi boyutu olarak aktarılması dikkat çekicidir. (new string[new ınteger(soru)])

26,999 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/04/2008 11:53:19

if else uygulaması

Diziler ve Joptionpane iconlarını kullanan bir uygulama

24,268 Okunma Henüz yorum yapılmamış 10/12/2009 12:30:44

Java Değişken Tipleri

Long, int, short, byte, boolean, float, double, char, string tipleri hakkında örnekler

23,185 Okunma Henüz yorum yapılmamış 28/10/2011 00:14:50

Windowsu kapatan Java Uygulaması

Uygulamada exec içerisindeki bölümü değiştirerek, winodws konsol komutlarını kullanabilirsiniz.

22,843 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/10/2009 11:47:12

Javada Tek Boyutlu Diziler

Javada tek boyutlu dizilere örnek ve çalıştırılmış hali

22,032 Okunma Henüz yorum yapılmamış 25/11/2009 12:27:58

Yükleniyor...