Class, Fonksiyon, Fonksiyona Nesne göndermek

Class tanımlaması, fonksiyon tanımlaması ve nesneyi fonksiyona yollayıp sonuçu değerlendirme örneği
www.dijitalders.comGirilen iki sayının çarpımını yapan java kaynak kodu
 
class Klasim{

    int cevir(String a){
     
       int b=new Integer(a);

       return b;

    }

}

public class us {

    public static void main(String args[]) {

        Klasim Nesne = new Klasim();

        System.out.println(Nesne.cevir(args[0]) * Nesne.cevir(args[1]));

    }

}

Girilen iki sayı için bir klas oluşturup, bir fonksiyonla bu sayıları birbirine eşitleyen java kaynak kodu
www.dijitalders.com  
class Sayi {  //Sayi nesnesi oluşturuluyor. Sayi nesnesinin iki elemanı x ve y
    int y, x;
}

public class us_alici {
   
    static void Esitleyici(Sayi YeniNesne) { //Esitleyici fonksiyonuna aktarılan Nesne
 
             YeniNesne.x = YeniNesne.y;

    }

    public static void main(String args[]) {

        Sayi Nesne=new Sayi(); //Sayi classından m adında bir nesne üret
       
        Nesne.y=10;

        Nesne.x=0;

        Esitleyici(Nesne); //Eşitleyici fonksiyonuna Nesne verilerek çağrılıyor
       
        System.out.println(Nesne.x*Nesne.x);
       
    }
}

Girilen iki sayının, yeniden sayı nesnesi türetilerek referanslarının eşitlenmesi

class Sayi { //Sayi classı tanımlanıp, içerisinde integer i değişkeni tututuğu belirtiliyor.
int i;
}

public class NesnelerdeAtama {

    public static void main(String[] args) {

    Sayi s1 = new Sayi(); //Sayi class'ından türetilen s1 nesnesi
    Sayi s2 = new Sayi();

    s1.i = 9; //s1 nesnesinin i değişekini 9 olarak belirtiliyor.
    s2.i = 47;

    System.out.println("\nilk s1'in i değeri: " + s1.i +" Ilk s2'in i değeri: " + s2.i); // 9 47

    //s2.i=s1.i; Sadece classlara ait değerler eşitleniyor.

    //System.out.println("\nEşitledikten sonraki s1'in i değeri: " + s1.i +" Eşitledikten sonraki s2'in i değeri: " + s2.i); //47 47

    s1 = s2; // referanslar kopyalaniyor.. nesneler degil

    System.out.println("\nEşitledikten sonraki s1'in i değeri: " + s1.i +" Eşitledikten sonraki s2'in i değeri: " + s2.i); //47 47

    s1.i = 27;

    System.out.println("\nAtamadan sonraki s1'in i değeri: " + s1.i +" Atamadan sonraki s2'in i değeri:" + s2.i); // 27 27
    }


}
  
Girilen sayının üssünü alan uygulama

www.dijitalders.com
class Sayi { //Sayi nesnesi oluşturuluyor. Sayi nesnesinin iki elemanı x ve y
   
    String y,x;
   
    long CevrilmisDeger, CevrilmisSayici;
   
}

public class us_alici {
   
    static void Cevirici(Sayi YeniNesne) { //Esitleyici fonksiyonuna aktarılan Nesne
       
        YeniNesne.CevrilmisDeger=new Integer(YeniNesne.y);
        YeniNesne.CevrilmisSayici=new Integer(YeniNesne.x);
    }

    public static void main(String args[]) {

        long Carp=1;
        Sayi Nesne=new Sayi(); //Sayi classından m adında bir nesne üret
       
        Nesne.y=args[0];
        Nesne.x=args[1];
               
        Cevirici(Nesne);

        for(int k=0; k<Nesne.CevrilmisSayici; k++){
           
            Carp=Carp*Nesne.CevrilmisDeger;
        }
     
        System.out.println(Carp);
       
    }
}

class Hammadde
{
    String Kelime;
}
public class Transfer
{
    static void Uretim(Hammadde KelimeParcasi)
    {
        KelimeParcasi.Kelime = "Test";
    }
            public static void main(String[] args)
    {
        Hammadde Nesne = new Hammadde(); // Nesne nesnesini oluşturuluyor.

        Nesne.Kelime = "Mest"; // Nesne nesnesinin Kelime alanına değer atandı

        System.out.println("1: Nesne.Kelime: " + Nesne.Kelime);

        Uretim(Nesne); // dikkat

        System.out.println("2: Nesne.Kelime: " + Nesne.Kelime);
    }
}

Komut satırından girilen işlem türüne göre sonuç veren Class ve Fonksiyon
   
public class hesapla
{
   public static void main(String args[]){
           
           Double a = new Double(args[0]);
           Double c = new Double(args[2]);

           hesapMak hesapla = new hesapMak();

           hesapla.sayi1 = a;
           hesapla.sayi2 = c;

           if (args[1].charAt(0) == '+'){

                   hesapla.toplam();
                   //hesapla.toplam(a, c);
                   
           }    
           else if (args[1].charAt(0) == '*'){

                   hesapla.carp();

           }
           else {
 
                   System.out.println("YANLIS OPERATOR KULLANDINIZ");

           }
   }
       
}

   class hesapMak{

           double sayi1;
           double sayi2;

           public void toplam(){
                   System.out.println(sayi1 + sayi2);
           }
           /*
           public void toplam(double x, double y){

                   System.out.println(x + y);

           }*/

           public void carp(){

                   System.out.println((sayi1 * sayi2));
                 
           }
   }
 
Class, Fonksiyon, Fonksiyona Nesne göndermek
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...