Girilen Sayı Formatındaki Tarihi Metne Çeviren Uygulama

10.03.2008 şeklinde girilen tarih ay, gün, yıl olarak ayrılıp ilgili değerler dizi indexi olarak kullanılıyor.
 

import java.io.*;

public class tarih_uygulamasi {

    public static void main(String[] args) throws IOException {

        String[] aylar = {"", "ocak", "subat", "mart", "nisan", "mayis", "haziran", "temmuz", "agustos", "eylul", "ekim", "kasim", "aralik"};
        String[] birler = {"", "bir", "iki", "uc", "dort", "bes", "alti", "yedi", "sekiz", "dokuz"};
        String[] onlar = {"", "on", "yirmi", "otuz", "kirk", "elli", "altmis", "yetmis", "seksen", "doksan"};
        String[] yuzler = {"", "yuz", "ikiyuz", "ucyuz", "dortyuz", "besyuz", "altiyuz", "yediyuz", "sekizyuz", "dokuzyuz"};
        String[] binler = {"", "bin", "ikibin", "ucbin", "dortbin", "besbin", "altibin", "yedibin", "sekizbin", "dokuzbin"};
        String tarih;

        BufferedReader a = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
        tarih = a.readLine();

        int ay = new Integer(tarih.substring(3, 5));
        int bir = new Integer(tarih.substring(1, 2));
        int on = new Integer(tarih.substring(0, 1));
        int yilbinler = new Integer(tarih.substring(6, 7));
        int yilyuzler = new Integer(tarih.substring(7, 8));
        int yilonlar = new Integer(tarih.substring(8, 9));
        int yilbirler = new Integer(tarih.substring(9, 10));

        System.out.println(onlar[on] + birler[bir] + " " + aylar[ay] + " " + binler[yilbinler] + yuzler[yilyuzler] + onlar[yilonlar] + birler[yilbirler]);
    }
}
 
 
Yorumunuzu Ekleyin
Girilen Sayı Formatındaki Tarihi Metne Çeviren Uygulama Yorumları +1 Yorum
  • özlem dönmez
    1
    özlem dönmez
    bu soruda tabii kullanıcının makul sayılar girdiğini düşünüyoruz ama öğrenme amaçlı olduğu için kod mesela 31 i geçtiğinde ya da hangi ay 30 yada 31 çekiyorsa onu geçtiğinde böyle bir tarih yok çıktısı verse sanki daha güzel olurdu..
    15 Kasım 2011 00:13:14, Salı


Yükleniyor...
Yükleniyor...