3x + 4y =12 Seklindeki denklemleri çözen uygulama

 
import java.io.*;

class Matematikci
{
        int Katsayimiz, SayiIsagreti, Sayilar, xToplam, yKatsayisi, Sonuc;
       
        String Katsayi, Esit;
       
        void Coz( String Denklem,String xDegisken) {

                int xDegiskeni = new Integer(xDegisken);

                for (int i = 0; i < Denklem.length(); i++) {

                        if (Character.isDigit(Denklem.charAt(i))) {

                                Sayilar++

                        }
                        else if (Denklem.charAt(i) != '+' && Denklem.charAt(i) != '-' && Denklem.charAt(i) != '=') {

                                if (Denklem.charAt(i - Sayilar) == '+')
                                {
                                        SayiIsagreti = 1;
                                }
                                else if (Denklem.charAt(i - Sayilar) == '-')
                                {
                                        SayiIsagreti = -1;
                                }
                                else SayiIsagreti = 1;

                                Katsayi = Denklem.substring(i - Sayilar, i);
                                int Katsayimiz = new Integer(Katsayi);
                               
                                if (Denklem.charAt(i) == 'x')
                                {
                                        xToplam += SayiIsagreti * Katsayimiz * xDegiskeni;
                                }
                                else if(Denklem.charAt(i) == 'y')
                                {
                                        yKatsayisi=Katsayimiz;
                                }
                               
                                Sayilar = 0;
                        }
                        else if (Denklem.charAt(i) == '=') {

                               Esit = Denklem.substring(i + 1, Denklem.length());
                               break;

                        }
                        else  {
                                Sayilar = 0;
                        }
                }

                int Esittir = new Integer(Esit);
                Sonuc = (Esittir - xToplam) / yKatsayisi;

                System.out.print("y= " + Sonuc);
        }
}

public class denklem {

        public static void main(String args[]) throws IOException {

                String Denklem, xDegisken;

                BufferedReader b = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));

                System.out.print("Denklemi giriniz: ");
                Denklem = b.readLine();
               
                System.out.print("x degisken degerini girin: ");
                xDegisken = b.readLine();

                Matematikci DenklemCozucu = new Matematikci();

                DenklemCozucu.Coz(Denklem, xDegisken);
        }
}
 
 
3x + 4y =12 Seklindeki denklemleri çözen uygulama
Yorumunuzu Ekleyin

For Kullanımı
Exception Örnekleri
Java İlk Kodlar
Tip Dönüşümleri
İşlem Operatörleri
while kullanımı
Klavye Girişleri
Rastgele Sayı
if else uygulaması
Dizi Uygulamaları
Kelime Tahmin Oyunu
Yükleniyor...