Konular

Java Değişken Tipleri

Long, int, short, byte, boolean, float, double, char, string tipleri hakkında örnekler

public static void main(String[] args) {
       short x=1;
       int y=-4;
       long a=12506666;
       float b=88.4456446f;
       byte c=10;
       double f=1.56581641835;

       System.out.println("x= " + x +",y= "+y);
       System.out.println("x+y= " + (x + y));
       System.out.println("x-y=" + (x-y));
       System.out.println("x/y=" + (x/y));
       System.out.println("x*y=" + (x*y));
       System.out.println("x%y=" + (x%y));


       System.out.println("a " + a + " ,b " + b);
       System.out.println("a/b=" + (a/b));
       System.out.println("a*b=" + (a*b));

     
       System.out.println("f=" + f +" ,c="+c);
       System.out.println("f+c="+(f+c));
       System.out.println("f-c="+(f-c));

    }

}

 

public class Main {

    /**Bir sisteme 2 dakikada 480 j enerji sağlayan moturun gücü kaç watt'dır?
     */

    public static void main(String[] args) {

        short W=480;

        byte  t=120;

        int  P=W/t;

        System.out.println("Motorun gücü " + P+ " watt'dır");
       
    }

}

 

public class değişsinler {

    /**Kütlesi 2kg olan bir cisme F=20N'luk bir kuvvet uygulanıyor.Cisim düşey
     doğrultuda 10m yol alarak P noktasına getiriliyor.Buna göre cismin yere
     göre potansiyel enerji nedir?  */


    public static void main(String[] args) {
          byte m=2;
          byte g=10;
          byte h=10;
          int E=m*g*h;

        System.out.println("Potansiyel enerji" +' '+E +' '+" joule'dür");
    }

}

 

 

public static void

main

(String[]

args

) {


       

char

s=

'uFED1';


       

char

a=

'uFE8D';


       

char

b=

'uFEE3';


       

char

c=

'uFEE5';


       

char

d=

'uFEDA';


       

char

e=

'uFEAE';       


       

System

.

out

.

println(

a

);


       

System

.

out

.

println(

b

);


       

System

.

out

.

println(

e

);


       

System

.

out

.

println(

s

);


       

System

.

out

.

println(

e

);


       

System

.

out

.

println(

d

);


       

System

.

out

.

println(

d

);


       

System

.

out

.

println(

e

);


       

System

.

out

.

println(

b

);


       

System

.

out

.

println(

c

);


               


   

}

}

 

 

 

public static void

main

(String[]

args

) {

boolean

b1 =

true;

boolean

b2 =

false;

boolean

b3 =

(10 > 2)? true

:

false;

boolean

b4 =

(2>10)? true

:

false;


System

.

out

.

println("b1 değişkeninin boolean değeri :"

+ b1

);

System

.

out

.

println("b2 değişkeninin boolean değeri :"

+ b2

);

System

.

out

.

println("b3 değişkeninin boolean değeri :"

+ b3

);

System

.

out

.

println("b4 değişkeninin boolean değeri :"

+ b4

);   

}

}

 

public class MASA {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */

    public static void main(String[] args) {
        String a="Ömer ";
        String b="Faruk ";
        String c="Karaman.";
        String d;

        d=a+b+c;

        System.out.println(d);
    }

}

Java Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken Tipleri

Yorumunuzu Ekleyin
Sayı Tahmin Oyunu

Rastgele bilgisayarın tuttuğu sayıyı bulan uygulama

34,112 Okunma 0 Yorum 18/12/2007 15:14:28

Yarışma Panosu

Girilen yarışmacı, soru sayısına göre cevapları ekrandan alıp bir tablo haline getiren uygulama. Örnek dizilerin anlaşılmasını sağlamak için hazırlanmıştır. Burada özellikle klavyeden girilen değerin dizi boyutu olarak aktarılması dikkat çekicidir. (new string[new ınteger(soru)])

24,219 Okunma 0 Yorum 22/04/2008 11:53:19

if else uygulaması

Diziler ve Joptionpane iconlarını kullanan bir uygulama

21,792 Okunma 0 Yorum 10/12/2009 12:30:44

Windowsu kapatan Java Uygulaması

Uygulamada exec içerisindeki bölümü değiştirerek, winodws konsol komutlarını kullanabilirsiniz.

20,442 Okunma 0 Yorum 16/10/2009 11:47:12

Javada Tek Boyutlu Diziler

Javada tek boyutlu dizilere örnek ve çalıştırılmış hali

19,747 Okunma 0 Yorum 25/11/2009 12:27:58

Yükleniyor...