Java Değişken Tipleri

Long, int, short, byte, boolean, float, double, char, string tipleri hakkında örnekler

public static void main(String[] args) {
       short x=1;
       int y=-4;
       long a=12506666;
       float b=88.4456446f;
       byte c=10;
       double f=1.56581641835;

       System.out.println("x= " + x +",y= "+y);
       System.out.println("x+y= " + (x + y));
       System.out.println("x-y=" + (x-y));
       System.out.println("x/y=" + (x/y));
       System.out.println("x*y=" + (x*y));
       System.out.println("x%y=" + (x%y));


       System.out.println("a " + a + " ,b " + b);
       System.out.println("a/b=" + (a/b));
       System.out.println("a*b=" + (a*b));

     
       System.out.println("f=" + f +" ,c="+c);
       System.out.println("f+c="+(f+c));
       System.out.println("f-c="+(f-c));

    }

}

 

public class Main {

    /**Bir sisteme 2 dakikada 480 j enerji sağlayan moturun gücü kaç watt'dır?
     */

    public static void main(String[] args) {

        short W=480;

        byte  t=120;

        int  P=W/t;

        System.out.println("Motorun gücü " + P+ " watt'dır");
       
    }

}

 

public class değişsinler {

    /**Kütlesi 2kg olan bir cisme F=20N'luk bir kuvvet uygulanıyor.Cisim düşey
     doğrultuda 10m yol alarak P noktasına getiriliyor.Buna göre cismin yere
     göre potansiyel enerji nedir?  */


    public static void main(String[] args) {
          byte m=2;
          byte g=10;
          byte h=10;
          int E=m*g*h;

        System.out.println("Potansiyel enerji" +' '+E +' '+" joule'dür");
    }

}

 

 

public static void

main

(String[]

args

) {


       

char

s=

'uFED1';


       

char

a=

'uFE8D';


       

char

b=

'uFEE3';


       

char

c=

'uFEE5';


       

char

d=

'uFEDA';


       

char

e=

'uFEAE';       


       

System

.

out

.

println(

a

);


       

System

.

out

.

println(

b

);


       

System

.

out

.

println(

e

);


       

System

.

out

.

println(

s

);


       

System

.

out

.

println(

e

);


       

System

.

out

.

println(

d

);


       

System

.

out

.

println(

d

);


       

System

.

out

.

println(

e

);


       

System

.

out

.

println(

b

);


       

System

.

out

.

println(

c

);


               


   

}

}

 

 

 

public static void

main

(String[]

args

) {

boolean

b1 =

true;

boolean

b2 =

false;

boolean

b3 =

(10 > 2)? true

:

false;

boolean

b4 =

(2>10)? true

:

false;


System

.

out

.

println("b1 değişkeninin boolean değeri :"

+ b1

);

System

.

out

.

println("b2 değişkeninin boolean değeri :"

+ b2

);

System

.

out

.

println("b3 değişkeninin boolean değeri :"

+ b3

);

System

.

out

.

println("b4 değişkeninin boolean değeri :"

+ b4

);   

}

}

 

public class MASA {

    /**
     * @param args the command line arguments
     */

    public static void main(String[] args) {
        String a="Ömer ";
        String b="Faruk ";
        String c="Karaman.";
        String d;

        d=a+b+c;

        System.out.println(d);
    }

}

Java Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken TipleriJava Değişken Tipleri

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...