PHP Karşılaştırma Operatörlerinin, Arttırma Azaltma Operatörlerinin, Mantıksal Operatörlerin var_dump() Fonksiyonu Kullanarak Anlatımı ve Tablosunun Çıkarılması

Php karşılaştırma operatörlerinin, arttırma azaltma operatörlerinin, mantıksal operatörlerin var_dump() fonksiyonu kullanarak anlatımı ve tablosunun çıkarılmasını örneklerle anlattım.

Operatör kelime anlamı olarak iş yapan anlamına gelmektedir. PHP de matematiksel işlemler, string işlemleri, karşılaştırma işlemleri ve mantıksal işlemleri yapabilmek için operatörler ihtiyacımız vardır.
Aşağıda operatörlerin türleri ne işe yaradıkları ana hatlarıyla açıklanmıştır.

PHP Matematiksel Operatörler

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
+ Toplama $a + $b $a ve $b nin toplam
- Çıkarma $a - $b $a ve $b nin farkı
* Çarpma $a * $b $a ve $b nin çarpımı
/ Bölme $a / $b $a'nın $b'ye bölümü
% Mod
(Kalan Bulma)
$a % $b $a'nın $b'ye bölümünden kalanı bulur
** Üst Alma $a ** $b $a'nın $b'ye göre üstünü alır - ($a üssü $b işlemi)

 

PHP Atama Operatörler

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
= Eşittir $a = $b $b nin değerini $a'ya atar
+= Topla ve Ata $a += $b $a'nın değeri ile $b'yi toplar ve $a'ya atar
($a = $a+$b) - $b nin değeri değişmez
-= Çıkar ve Ata $a -= $b $a'nın değerinden $b'yi çıkarır ve $a'ya atar
($a = $a-$b) - $b nin değeri değişmez
*= Çarp ve Ata $a *= $b $a'nin değeri ile $b'yi çarpar ve $a'ya atar
($a = $a*$b) - $b nin değeri değişmez
/= Böl ve Ata $a /= $b $a'nın değerini $b'ye böler ve $a'ya atar
($a = $a/$b) - $b nin değeri değişmez
%= Kalanı Al ve Ata $a %= $b $a'nin değerini $b'ya böler kalanı alır ve $a'ya atar
($a = $a/$b) - $b nin değeri değişmez

 

PHP Karşılaştırma Operatörleri

Bu operatörler genellikle if elseif karar yapıları ile birlikte kullanılırlar.

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
== Eşit Eşit $a == $b $a ve $b'nin değerlerinin eşit olma durumunu karşılaştırır,
Eğer eşitse true(1) döndürür, eşit değilse false döndürür.
=== Değer ve Tür Eşit $a === $b $a ve $b'nin hem değerlerinin hem de veri türlerinin eşit olma durumunu karşılaştırır,
Eğer eşitse true(1) döndürür, eşit değilse false döndürür.
!= Eşit Değil $a != $b $a ve $b'nin değerlerinin eşit olmama durumunu karşılaştırır,
Eğer eşit değilse true(1) döndürür, eşitse false döndürür.
!== Değer ve Tür Eşit Değil $a !== $b $a ve $b'nin hem değerlerinin hem de veri türlerinin eşit olmama durumunu karşılaştırır,
Eğer eşit değilse true(1) döndürür, eşitse false döndürür.
> Büyüktür $a > $b $a'nın $b'den büyük olma durumunu karşılaştırır,
Eğer büyükse true(1) döndürür, büyük değilse false döndürür.
>= Büyük Eşit $a >= $b $a'nın $b'den büyük veya eşit olma durumunu karşılaştırır,
Eğer büyük veya eşitse true(1) döndürür, büyük veya eşit değilse false döndürür.
< Küçüktür $a < $b $a'nın $b'den küçük olma durumunu karşılaştırır,
Eğer küçükse true(1) döndürür, küçük değilse false döndürür.
<= Küçük Eşit $a <= $b $a'nın $b'den küçük veya eşit olma durumunu karşılaştırır,
Eğer küçük veya eşitse true(1) döndürür, küçük veya eşit değilse false döndürür.

 

PHP Arttırma Azaltma Operatörleri

Operatör Adı Sonuç Örnek
++$a Önce Arttır Önce $a'nın değerini 1 arttırır, sonra değeri döndürür. $a = 4;
echo ++$a; // 5 yazar - Önce arttırır, sonra yazdırır
--$a Önce Azalt Önce $a'nın değerini 1 azaltır, sonra değeri döndürür $a = 4;
echo --$a; // 3 yazar - Önce azaltır, sonra yazdırır
$a++ Sonra Arttır Önce değeri döndürür, sonra $a'nın değerini 1 arttırır $a = 4;
echo $a++; // 4 yazar - Önce yazdırır, sonra arttırır
$a-- Sonra Azalt Önce değeri döndürür, sonra $a'nın değerini 1 azaltır $a = 4;
echo $a--; // 4 yazar - Önce yazdırır, sonra azaltır

 

PHP Mantıksal Operatörler

Bu operatörler if else if karar yapıları ile birlikte kullanılır.
2 veya daha fazla karşılaştırma ifadesini birleştirmek için kullanılır.

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
and veya && Ve Operatörü Şart1 && $şart2 - Şart1 and $şart2 Şart1 ve Şart2 'nin doğru olduğu durumda true(1) herhangi biri false ise false sonucu verir.
or veya || Veya Operatörü Şart1 || $şart2 - Şart1 or $şart2 Şart1 veya Şart2 'nin doğru olduğu durumda true(1) ikisi de false ise false sonucu verir.
not veya ! Değil Operatörü !Şart1 Şart1'in doğru olmadığı durumda true(1), şart1 doğru olduğu durumda ise false sonucunu verir.

 

PHP String Operatörleri

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
. Birleştirme Operatörü "string1"."string2" veya $isim."string1" 2 string ifadeyi veya bir değişken bir string ifadeyi birleştirmek için kullanılır
.= Birleştir ve Ata $isim.="string1" bir değişkene bir string bir ifadesini ekler - $isim = $isim."string1"
not veya ! Değil Operatörü !Şart1 Şart1'in doğru olmadığı durumda true(1), şart1 doğru olduğu durumda ise false sonucunu verir.
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...