Konular

PHP Karşılaştırma Operatörlerinin, Arttırma Azaltma Operatörlerinin, Mantıksal Operatörlerin var_dump() Fonksiyonu Kullanarak Anlatımı ve Tablosunun Çıkarılması

Php karşılaştırma operatörlerinin, arttırma azaltma operatörlerinin, mantıksal operatörlerin var_dump() fonksiyonu kullanarak anlatımı ve tablosunun çıkarılmasını örneklerle anlattım.

Operatör kelime anlamı olarak iş yapan anlamına gelmektedir. PHP de matematiksel işlemler, string işlemleri, karşılaştırma işlemleri ve mantıksal işlemleri yapabilmek için operatörler ihtiyacımız vardır.
Aşağıda operatörlerin türleri ne işe yaradıkları ana hatlarıyla açıklanmıştır.

PHP Matematiksel Operatörler

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
+ Toplama $a + $b $a ve $b nin toplam
- Çıkarma $a - $b $a ve $b nin farkı
* Çarpma $a * $b $a ve $b nin çarpımı
/ Bölme $a / $b $a'nın $b'ye bölümü
% Mod
(Kalan Bulma)
$a % $b $a'nın $b'ye bölümünden kalanı bulur
** Üst Alma $a ** $b $a'nın $b'ye göre üstünü alır - ($a üssü $b işlemi)

 

PHP Atama Operatörler

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
= Eşittir $a = $b $b nin değerini $a'ya atar
+= Topla ve Ata $a += $b $a'nın değeri ile $b'yi toplar ve $a'ya atar
($a = $a+$b) - $b nin değeri değişmez
-= Çıkar ve Ata $a -= $b $a'nın değerinden $b'yi çıkarır ve $a'ya atar
($a = $a-$b) - $b nin değeri değişmez
*= Çarp ve Ata $a *= $b $a'nin değeri ile $b'yi çarpar ve $a'ya atar
($a = $a*$b) - $b nin değeri değişmez
/= Böl ve Ata $a /= $b $a'nın değerini $b'ye böler ve $a'ya atar
($a = $a/$b) - $b nin değeri değişmez
%= Kalanı Al ve Ata $a %= $b $a'nin değerini $b'ya böler kalanı alır ve $a'ya atar
($a = $a/$b) - $b nin değeri değişmez

 

PHP Karşılaştırma Operatörleri

Bu operatörler genellikle if elseif karar yapıları ile birlikte kullanılırlar.

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
== Eşit Eşit $a == $b $a ve $b'nin değerlerinin eşit olma durumunu karşılaştırır,
Eğer eşitse true(1) döndürür, eşit değilse false döndürür.
=== Değer ve Tür Eşit $a === $b $a ve $b'nin hem değerlerinin hem de veri türlerinin eşit olma durumunu karşılaştırır,
Eğer eşitse true(1) döndürür, eşit değilse false döndürür.
!= Eşit Değil $a != $b $a ve $b'nin değerlerinin eşit olmama durumunu karşılaştırır,
Eğer eşit değilse true(1) döndürür, eşitse false döndürür.
!== Değer ve Tür Eşit Değil $a !== $b $a ve $b'nin hem değerlerinin hem de veri türlerinin eşit olmama durumunu karşılaştırır,
Eğer eşit değilse true(1) döndürür, eşitse false döndürür.
> Büyüktür $a > $b $a'nın $b'den büyük olma durumunu karşılaştırır,
Eğer büyükse true(1) döndürür, büyük değilse false döndürür.
>= Büyük Eşit $a >= $b $a'nın $b'den büyük veya eşit olma durumunu karşılaştırır,
Eğer büyük veya eşitse true(1) döndürür, büyük veya eşit değilse false döndürür.
< Küçüktür $a < $b $a'nın $b'den küçük olma durumunu karşılaştırır,
Eğer küçükse true(1) döndürür, küçük değilse false döndürür.
<= Küçük Eşit $a <= $b $a'nın $b'den küçük veya eşit olma durumunu karşılaştırır,
Eğer küçük veya eşitse true(1) döndürür, küçük veya eşit değilse false döndürür.

 

PHP Arttırma Azaltma Operatörleri

Operatör Adı Sonuç Örnek
++$a Önce Arttır Önce $a'nın değerini 1 arttırır, sonra değeri döndürür. $a = 4;
echo ++$a; // 5 yazar - Önce arttırır, sonra yazdırır
--$a Önce Azalt Önce $a'nın değerini 1 azaltır, sonra değeri döndürür $a = 4;
echo --$a; // 3 yazar - Önce azaltır, sonra yazdırır
$a++ Sonra Arttır Önce değeri döndürür, sonra $a'nın değerini 1 arttırır $a = 4;
echo $a++; // 4 yazar - Önce yazdırır, sonra arttırır
$a-- Sonra Azalt Önce değeri döndürür, sonra $a'nın değerini 1 azaltır $a = 4;
echo $a--; // 4 yazar - Önce yazdırır, sonra azaltır

 

PHP Mantıksal Operatörler

Bu operatörler if else if karar yapıları ile birlikte kullanılır.
2 veya daha fazla karşılaştırma ifadesini birleştirmek için kullanılır.

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
and veya && Ve Operatörü Şart1 && $şart2 - Şart1 and $şart2 Şart1 ve Şart2 'nin doğru olduğu durumda true(1) herhangi biri false ise false sonucu verir.
or veya || Veya Operatörü Şart1 || $şart2 - Şart1 or $şart2 Şart1 veya Şart2 'nin doğru olduğu durumda true(1) ikisi de false ise false sonucu verir.
not veya ! Değil Operatörü !Şart1 Şart1'in doğru olmadığı durumda true(1), şart1 doğru olduğu durumda ise false sonucunu verir.

 

PHP String Operatörleri

Operatör Adı Kullanımı Sonuç
. Birleştirme Operatörü "string1"."string2" veya $isim."string1" 2 string ifadeyi veya bir değişken bir string ifadeyi birleştirmek için kullanılır
.= Birleştir ve Ata $isim.="string1" bir değişkene bir string bir ifadesini ekler - $isim = $isim."string1"
not veya ! Değil Operatörü !Şart1 Şart1'in doğru olmadığı durumda true(1), şart1 doğru olduğu durumda ise false sonucunu verir.
Yorumunuzu Ekleyin

WinBinder İncelenmesi

WinBinder indirmek ve yüklemek , WinBinder Yapısı Hakkında Bilgiler , WinBinder Örnekleri , WinBinderda Klaslar ve Fonksiyonlar

143,511 Okunma Henüz yorum yapılmamış 15/01/2008 00:58:13

Kurallı İfadeler (regex Engine)

Bir regex'in gerçekte nasıl çalıştığını bilmek daha efektif çalışan regex ifadeleri oluşturmamızı ve regex'leri daha isabetli oluşturmamızı sağlar. Bu yazımızda oluşturduğunuz regex ifadelerinin neden beklediğiniz sonuçları vermediğini ve umduğunuz eşleşmeleri yerine getirmediğini öğreneceksiniz. Bu da bizim tabir yerindeyse daha az kafa patlatmamızı ve daha az zaman harcamamızı sağlayacaktır.

46,149 Okunma 1 Yorum 14/07/2007 05:23:11

Nesneye Yönelimli Php

Classlarla ilgili ingilizce bir makale

37,784 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/01/2008 11:24:59

PHP ile PDF dosya oluşturmak

Php ile yeni bir pdf dosyası oluşturmak : Öncelikle php ile pdf işlemleri yapmak için bir pdf kütüphanesine ihtiyacınız olacak

37,767 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/09/2007 01:22:38

PHP nedir?

HTML kodlarının arasına yerleştirilmiş php kodlarından ayrıştırıp işleyerek sonuçta saf HTML formatında bir çıktı üretmek ve Web sunucusuna iletmektir.

36,630 Okunma Henüz yorum yapılmamış 26/09/2011 14:50:52

$_FILES

Örnek kod ve açıklamalar

36,119 Okunma 4 Yorum 30/12/2007 13:36:25

Php ile Oturum Yönetimi (SESSION)

Türkçesi oturum anlamına gelen session bilgilerin saklanması için kullanılan mantıksal bir nesnedir.Session oturum yönetimini kullanarak şifreli sayfalar oluşturarak ve bu sayfaları belirlediğiniz kullanıcıların görmesini sağlayabilirsiniz.

29,810 Okunma Henüz yorum yapılmamış 22/05/2013 16:29:40 22/05/2013 16:29:55

$_SERVER

$_SERVER host bilgileri, header bilgileri, yollar ve script yolları gibi bilgileri içeren bir dizidir. Bu dizideki değerler web server tarafından üretilir. Tüm server yazılımlarının, tüm değerleri atayacağına dair bir kesinlik yoktur. Yazılım bazılarını atamayabilir, veyahut burada anlatılacak değerlerin haricinde değerler ekleyebilir

29,373 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:51:55

Oop - Nesne Yönelimli Programlama

Artık ister istemez her programcının bulaştığı bu teknik hakkında sayısız makale yazılmıştır bu güne kadar. Bu makale de onlardan biri

29,108 Okunma 1 Yorum 06/01/2008 11:26:55

Xampp Kurulumu

Xampp apache, mysql, php ve phpmyadmin için kolay ve basit kurulum sağlayan bir uygulamadır.

27,902 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/12/2011 10:00:36

Php İle Excel Dosyası Oluşturmak

Genelde, herhangi bir biçimlendirme söz konusu olmadığında, veritabanındaki bir bilgiyi ya da başka bir tabloyu excel ortamına aktarmak için csv yöntemini kullanırım. Bu yöntem herkesin bildiği gibi, her sütunu tab ya da noktalı virgül gibi bir karakterle ve her satırı da enter karakteri ile bölmekten ibaret. Ama biçimlendirme söz konusu olduğunda, mesela sütunlara bir genişlik vermek, yazıları bold yapmak, bazı hücreleri sayı ya da para tipine çevirmek gibi biçimlendirmelerde bu yöntem işe yaramamakta.

27,192 Okunma 1 Yorum 22/07/2008 01:35:17

Verileri doğrulamak için PHP ile filtreleme işlemleri

Ziyaretçilerden gelen verilerin istediğimiz formata uygunluğunu kontrol etmeliyiz ki, güvenlik açığı yaratmayalım. E-postaları, web adreslerini, bilgi girişlerini ve dahasını Her birine uygun farklı fonksiyonlar yazıldı bu vakte kadar. Ancak PHP 5.2.0 ve üstü sürümlerde bu fonksiyonlara gereksinim azaldı. Çünkü PHP filtreleme fonksiyonları standart oldu.

27,007 Okunma Henüz yorum yapılmamış 02/12/2008 04:19:24

$_ENV

26,711 Okunma Henüz yorum yapılmamış 31/12/2007 09:46:00

En iyi 25 php template motoru

Php tabanlı web siteleri dizayn ederken, php kodlarını html kodlar arasına gömeriz. Fakat gün gelir bu kodları düzenlemek istediğimizde çok büyük bir çaba gerektirir. Bu tarz durumlarla başa çıkabilmek için ve daha kararlı bir sistem kodlamak için tema sistemleri geliştirebilirsiniz. Tema sistemi ya da motorlarının asıl amacı, php kodları ile html kodlarını birbirinden ayırmaktır. Böylece hangi kod üzerinde değişiklik yapmanız gerekiyorsa, kendisine ait dosyalarını açarak bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz

26,472 Okunma Henüz yorum yapılmamış 16/02/2008 01:35:10

Php Mysql to XML

Bu yapıyı geliştirerek mysql veritabanınızdaki datalarınızı xml standartlarına dönüştürebilirsiniz.

25,952 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/10/2008 01:56:47

Dizi Tanımlamaları

PHP’de array tanımlayıcısını kullanarak içerisinde elemanları yerleştirmek yoluyla ya da index numarasını köşeli parantezler içerisinde belirterek atama yaparak dizi oluşturmak mümkündür

25,603 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/10/2007 00:36:18

Harici Dosya İnclude

İnclude kullanımı ve örnekler

25,432 Okunma Henüz yorum yapılmamış 14/04/2008 01:42:12

$_REQUEST

$_GET, $_POST, ve $_COOKIE değişkenlerini içeriğinden meydana gelen çağrışımlı bir dizidir. Bu değişken bir superglobal olduğu için tüm alanlarda (scope) geçerlidir ve bundan dolayıdır ki global $_REQUEST ; şeklinde bir tanımlamaya ihtiyaç duymaz. Eğer register_globals değişkeni php. İni de ayarlanmışsa bu değişken her yerde (Global Scope) kullanılabilir

24,832 Okunma Henüz yorum yapılmamış 24/12/2007 00:16:58

Yükleniyor...