Python While Döngü Örnekleri

Örnek 1

import random

Listem = ["K", "A", "L", "E"]

i=0

while(i<50):
    #rast gele indis üretiyoruz
    Bir = random.randint(0,3)
    Iki = random.randint(0,3)
    Uc = random.randint(0,3)
    Dort = random.randint(0,3)

    print(Listem[Bir] + Listem[Iki] + Listem[Uc] + Listem[Dort])
    i+=1 #i=i+1
 
 
 
Örnek 2
 
 
Yazdirilacak=input("Ne yazayım? ")
Kez = int(input("Kaç kez? "))
Sayac=0
while Sayac < Kez:
  Sayac=Sayac+1
  print(Sayac,".",Yazdirilacak)
 

 

 

 

 

 

Python While Döngü Örnekleri Örnek 3

#Sıfır girene kadar ekrana aynı metni yazan uygulama
Yazdirilacak=input("Ne yazayım? ")
Sayac=0
while Sayac < 100000:
  Sayac=Sayac+1
  print(Sayac,".",Yazdirilacak, end="")
  tus=input("")
  if tus=="0":
    Sayac=100000

Python While Döngü Örnekleri

Örnek 4

#1 den 20 ye kadar olan sayıların toplamını veren python uygulaması
Toplam=0
Sayac=0
while Sayac<=20:
  print(Sayac, " ", end="")
  Toplam+=Sayac #Toplam=Toplam+Sayac  
  Sayac+=1 #Sayac=Sayac+1
print("")
print("1 den 20 ye kadar olan sayıların toplamı=", Toplam)

 

Python While Döngü Örnekleri

 

Örnek 5

# Girilen iki sayı arasındaki sayıları toplayan programı while döngüsü ile yazınız
Baslangic=int(input("Baslangic degeri giriniz: "))
Bitis=int(input("Bitis degeri giriniz: "))
Toplam=0
CiftToplam=0
Sayac=Baslangic
while Sayac<=Bitis:
  print(Sayac, " ", end="")
  Toplam+=Sayac #Toplam=Toplam+Sayac  
  if(Sayac%2==0):
    CiftToplam+=Sayac
  Sayac+=1 #Sayac=Sayac+1
print("nToplam: ", Toplam)
print("Çift Sayılar Toplamı: ", CiftToplam)
print("Tek Sayılar Toplamı: ", Toplam-CiftToplam)

 

Python While Döngü Örnekleri

Örnek 6

# Klavyeden 0 girilene kadar girilen sayıların ortalamasını alan kodu yazınız.
Toplam=0
Sayac=0
Sayi=1
while Sayi!=0:
  Sayi=int(input("Sayi giriniz: "))
  Toplam+=Sayi #Toplam=Toplam+Sayi  
  Sayac+=1 #Sayac=Sayac+1
print("--------------------------------")
print("Toplam: ", Toplam)
print("Ortalama: ", Toplam/Sayac)

 

Python While Döngü Örnekleri

Yorumunuzu Ekleyin

Yükleniyor...