Konular

Photoshop Type Tool

Photoshopta metin işlemleri

Photoshop araç çubuğunda bulabileceğiniz 4 adet yazı aracı vardır. Bunlar sırasıyla horizontal(yatay) type tool, vertical(dikey) type tool, horizontal mask tool ve vertical mask tool’dur.

Photoshop Type Tool

Horizontal type tool: Bu araç ile istediğiniz bölgeye noktasal veya paragrafsal yatay yazımlar yapabilirsiniz. Bu araç, yazım sırasında kendi katmanını oluşturur, ancak Bitmap, multichannel veya indexed color modunda katman desteği olmadığından kendi katmanını oluşturmaz.

Vertical type tool: Dikine yazım yapmanızı sağlayan araçtır. Yine noktasal veya paragrafsal yazımlar yaptıktan sonra, yazının hizalamasını dikine yapabilirsiniz. (üste dayalı, ortalı, alta dayalı) yatay yazım aracında olduğu gibi kendi katmanını sadece destekleyen modlarda açar.

Horizontal/vertical type mask tool: Diğer iki yazım aracının aksine bu araçlar, içi doldurulmamış bir yazım yapar gibi çalışarak, aslında bir seçim oluşturur. Uygulandığı katmanda bir selection’a dönüşerek bu alanda istediğinizi yapabilmenizi sağlarlar.(renk doldurma, taşıma vb…)


Noktasal yazım: Başlık, etiket gibi kısa ve ufak metinlerde, her iki type aracını tek tıklayarak kullanmaya verilen addır; burada yazmış olduğunuz metin hizlama ayarlarında hangi ayar seçiliyse, oluşturulurken tıklanılan noktayı merkez alarak çalışır.


Photoshop Type Tool

Paragrafsal yazım: Yazım aracıyla belirli bir alan seçerek yazım yapmaya başlarsanız, yazınız o seçim alanı dışına taşmaz ve hizalama bu alana göre yapılır. Bu uzun metinler için kullanılabilir.

Photoshop Type Tool

Yazım aracı araç çubuğu
Photoshop Type Tool

Yazım aracı paleti
Photoshop Type Tool

Leading : Metnin satırlar arası aralığını buradan ayarlayabilirsiniz.
Tracking: bir kelime ya da satırdaki harflerin arasındaki aralığı buradan ayarlayabilirsiniz.
Kerning: Hizalamada birbirine uymayan harfleri ( T ve O gibi) yakınlaştırmak içindir. Örnek olarak AV ikisi uyumluyken To ikilisinde o harfi T’den dolayı uzaklaşmıştır. Kerning ile bu gibi durumlarda ikinci hafi birinci harfe yaklaştırabilirsiniz.
Dikey boyut: Metnin dikey boyutlandırılması. Arttırıldıkça genişler, düşürüldükçe metin daralır.
Yatay  boyut: Metnin yatay boyutlandırılması. Arttırıldıkça genişler, düşürüldükçe metin daralır.
Metin hizalama seçenekleri: Bilinen metin hizalama seçeneklerini içerir.
Paragraf seçenekleri: Tüm metinin girdi miktarı, paragraf girişi girdi miktarı gibi ayarları barındırır.
Satır sonu kesme: Bu özellik açılıyken photoshop, iki yana yaslatılmış hizalama modunda satırda taşma yapan kelimeleri keserek bir alt satıra taşır, aksi durumda taşan kelimenin tamamı alt satıra atılır ve hizalama yapabilmek için kelimeler arası boşluklar atanır.

Bir path çevresine yazı yazmak

  1. Pen ya da shape aracını kullanarak bir çizim oluşturun
  2. Type tool ile çizmin üzerine gelin.
Photoshop Type Tool
Photoshop Type Tool

Kaynak Baturay Daylak
Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

38,297 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,889 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,764 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,400 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

28,442 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,323 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,719 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,524 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,387 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,845 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,964 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,809 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,762 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,342 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Contact Sheet

Contact sheet

19,329 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Clone Source

Clone source

19,039 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,701 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,488 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Yükleniyor...