Konular

Fonksiyonlar


www.dijitalders.com
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
<!--

var sayi=0;

function Say(){

sayi=sayi+1;

alert(sayi);
}

//-->
</script>

</head>

<body>

<input type="button" onClick="Say()" value="Butona Basınca Sayar" />


</body >

</html>
www.dijitalders.com
<html>
<head>

<script type="text/javascript">
<!--

function Mesaj(){

document.body.innerHTML+='<h1 style="color:#ff0000">Aykut</h1>';
}
//-->
</script>

</head>

<body onClick="Mesaj()" >

<input type="button" onClick="Mesaj()" value="Butona Basınca Ekler" />


</body >

</html>
 www.dijitalders.com  <html>
<head>
</head>

<body onclick="Yassor()" />

<script type="text/javascript">
<!--

function Yassor(){

yas=prompt("Yaşınızı Giriniz" , "Lütfen yaşınızı yazınız");

if (yas>10) document.write ("Yaşınız büyükmüş")
if (yas<10) document.write ("Yaşınız küçükmüş")

}
//-->
</script>

</body>

</html>
 www.dijitalders.com  <html>
<head>
<body>

<script type="text/javascript">


function kareal() {
sayi=prompt ("Sayi giriniz" , "Lutfen sayi yaziniz");

Sayininkaresi= sayi*sayi;
alert (Sayininkaresi);

}


</script>
</head>

<body onclick="kareal()" />

</body>

</html>
 
<html>

<head>
<title>java</title>
</head>

<script type="text/javascript">
<!--

function Test(){

Metin=prompt("Bişeyler Yazın", "");

Metin=Metin.split("");

for(i=1; i<Metin.length; i++){

document.body.innerHTML+='<span style="font-size:' + i*30 + '%; color:#ff0000">' + Metin[i] + '</span>';
}


}

//-->
</script>

<body onload="Test()">

</body>

</html>
Yorumunuzu Ekleyin

Javascriptle Form Kontrolü

Basit bir forma ait nesnelerin javascript yardımı ile kontrol edilmesi

31,808 Okunma 1 Yorum 13/02/2009 12:31:53

Sayı Tahmin Oyunu

Date() ve Random() kullanılarak yapılmış bir sayı tahmin oyunu

25,494 Okunma Henüz yorum yapılmamış 21/11/2008 09:55:53

Tablo İşlemleri Örneği

HTML derslerinde tablolarla ilgili sayfalarımızda bir çok parametre öğrenmiştik. Ayrıca CSS derslerinde sınır çizgileri, dışkenar ve içkenar boşlukları hakkındaki sayfalarımızda birçok özellik yer alıyordu. Bu parametreleri ve stil özelliklerini id ile isimlendirilmiş tüm tablolar üzerinde JavaScript kodlarıyla uygulayabiliyoruz

22,721 Okunma Henüz yorum yapılmamış 21/10/2007 03:44:23

DropDown Menü Uygulaması

Çok küçük kodlarla oluşturulmuş harika bir DHTML menü örneği

21,126 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/09/2007 00:56:35

Tab Menu Uygulamaları

Basit javascript kodlarıyla yapılabilen bir tab menü uygulaması

19,726 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2007 20:10:26

IF Kulanımı

if birçok uygulamanın merkezinde kullanılan bir komuttur.

15,445 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/01/2014 21:16:41 10/01/2014 16:26:56

Yükleniyor...