Fonksiyonlar


www.dijitalders.com
<html>
<head>
<script type="text/javascript">
<!--

var sayi=0;

function Say(){

sayi=sayi+1;

alert(sayi);
}

//-->
</script>

</head>

<body>

<input type="button" onClick="Say()" value="Butona Basınca Sayar" />


</body >

</html>
www.dijitalders.com
<html>
<head>

<script type="text/javascript">
<!--

function Mesaj(){

document.body.innerHTML+='<h1 style="color:#ff0000">Aykut</h1>';
}
//-->
</script>

</head>

<body onClick="Mesaj()" >

<input type="button" onClick="Mesaj()" value="Butona Basınca Ekler" />


</body >

</html>
 www.dijitalders.com  <html>
<head>
</head>

<body onclick="Yassor()" />

<script type="text/javascript">
<!--

function Yassor(){

yas=prompt("Yaşınızı Giriniz" , "Lütfen yaşınızı yazınız");

if (yas>10) document.write ("Yaşınız büyükmüş")
if (yas<10) document.write ("Yaşınız küçükmüş")

}
//-->
</script>

</body>

</html>
 www.dijitalders.com  <html>
<head>
<body>

<script type="text/javascript">


function kareal() {
sayi=prompt ("Sayi giriniz" , "Lutfen sayi yaziniz");

Sayininkaresi= sayi*sayi;
alert (Sayininkaresi);

}


</script>
</head>

<body onclick="kareal()" />

</body>

</html>
 
<html>

<head>
<title>java</title>
</head>

<script type="text/javascript">
<!--

function Test(){

Metin=prompt("Bişeyler Yazın", "");

Metin=Metin.split("");

for(i=1; i<Metin.length; i++){

document.body.innerHTML+='<span style="font-size:' + i*30 + '%; color:#ff0000">' + Metin[i] + '</span>';
}


}

//-->
</script>

<body onload="Test()">

</body>

</html>
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...