Konular

Sayıları Roma Rakamına, Roma Rakamlarını sayılara çeviren uygulama

Sayıları Roma Rakamına, Roma Rakamlarını sayılara çeviren uygulama <script language="javascript" type="text/javascript">
<!--

function toRoman(f){

  if (isNaN(f.input.value)){
    alert("Bir rakam yazınız.")
    f.input.value = ""
  }

  if (parseInt(f.input.value) > 2500){
    alert("Rakamlar ' 1 ' ile '2500 ' arasında olmalıdır")
    f.input.value = ""
  }

  var input = document.forms[0].input.value
  var romDate = ""

  while (input > 999){
    input = input - 1000
    romDate = romDate + "M"
  }

  if (input >= 900){
    input = input - 900
    romDate = romDate + "CM"
  }
 
  if (input >= 500){
    input = input - 500
    romDate = romDate + "D"
  }

  while (input > 99){
    input = input - 100
    romDate = romDate + "C"
  }

  if (input >= 90){
    input = input - 90
    romDate = romDate + "XC"
  }

  if (input >= 50){
    input = input - 50
    romDate = romDate + "L"
  }
  if (input >= 40){
    input = input - 40
    romDate = romDate + "XL"
  }

  while (input > 9){
    input = input - 10
    romDate = romDate + "X"
  }

  if (input == 9){
    input = input - 9
    romDate = romDate + "IX"
  }

  if (input >= 5){
    input = input - 5
    romDate = romDate + "V"
  }

  if (input == 4){
    input = input - 4
    romDate = romDate + "IV"
  }

  while (input > 0){
    input = input - 1
    romDate = romDate + "I"
  }

  f.result.value = romDate
  romDate = ""
}

function fromRoman(f){

  if (!isNaN(document.forms[1].input.value)){
    alert ("Bir Romen rakamı yazınız...")
    document.forms[1].input.value = ""
  }

  var output = 0
  var romDate = document.forms[1].input.value.toUpperCase()

  for (var i = 0; i < f.input.value.length; i++){
    if (romDate.charAt(i) == "M"){
      output += 1000}
    if (romDate.charAt(i) == "D"){
      output += 500}
    if (romDate.charAt(i) == "C"){
      output += 100}
    if (romDate.charAt(i) == "L"){
      output += 50}
    if (romDate.charAt(i) == "X"){
      output += 10}
    if (romDate.charAt(i) == "V"){
      output += 5}
    if (romDate.charAt(i) == "I"){
      output += 1}
  }
  if (romDate.indexOf("CM")!= -1){
    output -= 200}
  if (romDate.indexOf("XC")!= -1){
    output -= 20}
  if (romDate.indexOf("XL")!= -1){
    output -= 20}
  if (romDate.indexOf("IX")!= -1){
    output -= 2}
  if (romDate.indexOf("IV")!= -1){
    output -= 2}
  if (output == 0){output = ""}
  f.result.value = output
  output = 0
}
--> 
</script>
  <font color="#115585" size="4">Normal Rakam = Romen Rakamı
  <form>
    <p><small><font face="Verdana">Rakam:  <input TYPE="TEXT" NAME="input" STYLE="color:#ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="8" />
      <input TYPE="BUTTON" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Çevir " onClick="toRoman(this.form)" />  Sonuç :   <input
  TYPE="text" NAME="result" STYLE="color: #ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="8" />
<input TYPE="reset" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Sıfırla " /> </font></small></p>

  </form><hr />
        Romen Rakamı = Normal Rakam
  <form>
    <p><small><font face="Verdana">Rakam:  <input TYPE="TEXT" NAME="input" STYLE="color: #ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="8" />
      <input TYPE="BUTTON" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Çevir " onClick="fromRoman(this.form)" />  Sonuç:  
      <input TYPE="text" NAME="result" STYLE="color: #ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="9" />  <input TYPE="reset" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Sıfırla " /> </font></small></p>
  </form>
Yorumunuzu Ekleyin
Javascriptle Form Kontrolü

Basit bir forma ait nesnelerin javascript yardımı ile kontrol edilmesi

28,419 Okunma 1 Yorum 13/02/2009 12:31:53

Sayı Tahmin Oyunu

Date() ve Random() kullanılarak yapılmış bir sayı tahmin oyunu

22,568 Okunma 0 Yorum 21/11/2008 09:55:53

Tablo İşlemleri Örneği

HTML derslerinde tablolarla ilgili sayfalarımızda bir çok parametre öğrenmiştik. Ayrıca CSS derslerinde sınır çizgileri, dışkenar ve içkenar boşlukları hakkındaki sayfalarımızda birçok özellik yer alıyordu. Bu parametreleri ve stil özelliklerini id ile isimlendirilmiş tüm tablolar üzerinde JavaScript kodlarıyla uygulayabiliyoruz

19,232 Okunma 0 Yorum 21/10/2007 03:44:23

DropDown Menü Uygulaması

Çok küçük kodlarla oluşturulmuş harika bir DHTML menü örneği

18,808 Okunma 0 Yorum 18/09/2007 00:56:35

Tab Menu Uygulamaları

Basit javascript kodlarıyla yapılabilen bir tab menü uygulaması

17,332 Okunma 0 Yorum 19/07/2007 20:10:26

IF Kulanımı

if birçok uygulamanın merkezinde kullanılan bir komuttur.

13,154 Okunma 0 Yorum 08/01/2014 21:16:41 10/01/2014 16:26:56

Yükleniyor...