Sayıları Roma Rakamına, Roma Rakamlarını sayılara çeviren uygulama

Sayıları Roma Rakamına, Roma Rakamlarını sayılara çeviren uygulama <script language="javascript" type="text/javascript">
<!--

function toRoman(f){

  if (isNaN(f.input.value)){
    alert("Bir rakam yazınız.")
    f.input.value = ""
  }

  if (parseInt(f.input.value) > 2500){
    alert("Rakamlar ' 1 ' ile '2500 ' arasında olmalıdır")
    f.input.value = ""
  }

  var input = document.forms[0].input.value
  var romDate = ""

  while (input > 999){
    input = input - 1000
    romDate = romDate + "M"
  }

  if (input >= 900){
    input = input - 900
    romDate = romDate + "CM"
  }
 
  if (input >= 500){
    input = input - 500
    romDate = romDate + "D"
  }

  while (input > 99){
    input = input - 100
    romDate = romDate + "C"
  }

  if (input >= 90){
    input = input - 90
    romDate = romDate + "XC"
  }

  if (input >= 50){
    input = input - 50
    romDate = romDate + "L"
  }
  if (input >= 40){
    input = input - 40
    romDate = romDate + "XL"
  }

  while (input > 9){
    input = input - 10
    romDate = romDate + "X"
  }

  if (input == 9){
    input = input - 9
    romDate = romDate + "IX"
  }

  if (input >= 5){
    input = input - 5
    romDate = romDate + "V"
  }

  if (input == 4){
    input = input - 4
    romDate = romDate + "IV"
  }

  while (input > 0){
    input = input - 1
    romDate = romDate + "I"
  }

  f.result.value = romDate
  romDate = ""
}

function fromRoman(f){

  if (!isNaN(document.forms[1].input.value)){
    alert ("Bir Romen rakamı yazınız...")
    document.forms[1].input.value = ""
  }

  var output = 0
  var romDate = document.forms[1].input.value.toUpperCase()

  for (var i = 0; i < f.input.value.length; i++){
    if (romDate.charAt(i) == "M"){
      output += 1000}
    if (romDate.charAt(i) == "D"){
      output += 500}
    if (romDate.charAt(i) == "C"){
      output += 100}
    if (romDate.charAt(i) == "L"){
      output += 50}
    if (romDate.charAt(i) == "X"){
      output += 10}
    if (romDate.charAt(i) == "V"){
      output += 5}
    if (romDate.charAt(i) == "I"){
      output += 1}
  }
  if (romDate.indexOf("CM")!= -1){
    output -= 200}
  if (romDate.indexOf("XC")!= -1){
    output -= 20}
  if (romDate.indexOf("XL")!= -1){
    output -= 20}
  if (romDate.indexOf("IX")!= -1){
    output -= 2}
  if (romDate.indexOf("IV")!= -1){
    output -= 2}
  if (output == 0){output = ""}
  f.result.value = output
  output = 0
}
--> 
</script>
  <font color="#115585" size="4">Normal Rakam = Romen Rakamı
  <form>
    <p><small><font face="Verdana">Rakam:  <input TYPE="TEXT" NAME="input" STYLE="color:#ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="8" />
      <input TYPE="BUTTON" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Çevir " onClick="toRoman(this.form)" />  Sonuç :   <input
  TYPE="text" NAME="result" STYLE="color: #ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="8" />
<input TYPE="reset" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Sıfırla " /> </font></small></p>

  </form><hr />
        Romen Rakamı = Normal Rakam
  <form>
    <p><small><font face="Verdana">Rakam:  <input TYPE="TEXT" NAME="input" STYLE="color: #ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="8" />
      <input TYPE="BUTTON" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Çevir " onClick="fromRoman(this.form)" />  Sonuç:  
      <input TYPE="text" NAME="result" STYLE="color: #ff0000; background-color: #ebe2d3;" SIZE="9" />  <input TYPE="reset" STYLE="color: #000099; background-color: #ebe2d3;" VALUE=" Sıfırla " /> </font></small></p>
  </form>
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...