Tab Menu Uygulamaları

Basit javascript kodlarıyla yapılabilen bir tab menü uygulaması
www.dijitalders.com

<html>
<head>
<title>java</title>

<style type="text/css">

* {cursor:default }
li { display:inline; width:100px; height:50px; background-color:#FF3366; padding:3px; color:#ffffff; font-weight:bold; }
li:hover { display:inline; width:100px; height:50px; background-color:#FF33CC; padding:3px; color:#ffffff; font-weight:bold; }
div.Icerik { width:500px; height:300px; display:none; }

</style>

</head>
<body>

<script type="text/javascript">
<!--

function Goster(Kim){

        TumunuYokEt();
        document.getElementById(Kim).style.display ="block";
       
}

function TumunuYokEt(){

        Divler=document.getElementsByTagName("div");

        for(i=0; i<Divler.length; i++){
       
                if(Divler[i].className=="Icerik")
                        Divler[i].style.display ="none";
        }
}

//-->

</script>

<lu>
        <li onclick="Goster('Icerik1')">Kişisel Bilgiler</li>

        <li onclick="Goster('Icerik2')">İletişim Bilgileri</li>
        <li onclick="Goster('Icerik3')">Fotograf İşlemleri</li>
</lu>

<div style="background-color:#CCFF33; display:block;" class="Icerik" id="Icerik1">
<form>

        <table>
                <tr><td>Adınız</td><td><input type="text" name="ad" /></td></tr>
                <tr><td>Adresiniz</td><td><textarea name="adres" style="width:200px; height:100px;"></textarea></td></tr>

               
        </table>
</form>

</div>


<div style="background-color:#FFCC33" class="Icerik" id="Icerik2">
<form>

        <table>
                <tr><td>Telefon</td><td><input type="text" name="telefon" /></td></tr>
                <tr><td>Email</td><td><input type="text" name="email" /></td></tr>

               
        </table>
</form>
</div>


<div style="background-color:#33CCFF" class="Icerik" id="Icerik3">
<form>

        <table>
                <tr><td>Resminiz</td><td><input type="file" name="resim" /></td></tr>
               
        </table>
</form>

</div>

</body>
</html>
 
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
    Yükleniyor...