Konular

Dinamik İçerik Eklemek


www.dijitalders.com
<html>
<head>

<script type="text/javascript">
<!--

function Ekle(){

//document.body.innerHTML+="<h1 style='color:#ff0000'>TaYLaN KaRaHaN</h1>";

document.body.innerHTML+="<img src='3.gif' />";

}
//-->
</script>
</head>

<body>

<input type="button" value="Adımı Ekle" onclick="Ekle()" />

</body>
</html>
  www.dijitalders.com

<html>

<head>
<title>java</title>

<script type "text/javascript">
<!--
function resimle(){

kackez=parseInt(prompt("kackez",""));

    while (kackez > 0) {
        document.body.innerHTML+='<img src="3.gif" height="116" widht="75" />';
        kackez--;
    }
}
//-->
</script>
</head>
<body onload="resimle()" />

</body>

</html>                                                                     
 www.dijitalders.com  
<html>

<head>
<title>java</title>
<body>
<script type "text/javascript">
<!--
function ekle() {
document.getElementsByTagName("div")[0].innerHTML+='<img src="3.gif" height="116" widht="75" />';
}
//-->
</script>


<div style="position:absolute; right:10px; width:200px; height:200px;
background-color:#FF6633; overflow:scroll"
ondblclick="ekle()"></div>

</body>
</head>
</html>
 
www.dijitalders.com
<html>

<head>
<title>java</title>
<body>
<script type "text/javascript">
<!--
function ekle() {

Eklenecek=prompt("Eklenecek","");

//document.getElementsByName("YazKutusu")[0].innerHTML+= Eklenecek + "\n";

document.getElementById("YazKutusu").innerHTML+= Eklenecek + "\n";

}
//-->
</script>

<form>

Yaz Kutusu <textarea name="YazKutusu" id="YazKutusu" onclick="ekle()" /></textarea>
</form>

</body>
</head>
</html>

 
www.dijitalders.com
scriptim.js
----------------------------
function Ekle(Kacinci) {

Eklenecek=prompt("Eklenecek","");

/*
if(Kacinci==1) HedefKutu='BirinciKutu';
if(Kacinci==2) HedefKutu='İkinciKutu';
if(Kacinci==3) HedefKutu='UcuncuKutu';
*/

//document.getElementById(HedefKutu).innerHTML+= Eklenecek + "<br/>";

document.getElementById(Kacinci).innerHTML+= Eklenecek + "<br/>";

}
---------------------------

<html>
<head>
<title>java</title>
<style type="text/css">
* { font-familiy:'Arial Black'; font-size:14px; color:#ffffff; font-weight:bold; }
div { position:absolute; width:200px; height:200px; padding:10px; }
</style>
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="scriptim.js"></script>

<div style="left:100px; top:100px; background-color:#00B8F5;" id="BirinciKutu" onClick="Ekle(this)"></div>

<div style="left:400px; top:200px; background-color:#F5B800" id="İkinciKutu" onClick="Ekle(this)"></div>

<div style="left:800px; top:300px; background-color:#B8F500" id="UcuncuKutu" onClick="Ekle(this)"></div>

</body>

</html>

 
www.dijitalders.com
<html>

<head>
<title>java</title>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
<!--

function Guncelle(){

document.getElementById('Sonuc').innerHTML=document.forms['HesapMakinesi'].elements['Yazdiklarim'].value

}

//-->
</script>


<form name="HesapMakinesi">

<textarea name="Yazdiklarim" onkeyup="Guncelle()"></textarea>
</form>
<div id="Sonuc" style="position:absolute; left:500px; top:10px; width:200px; height:200px; background-color:#F5B800; color:#ffffff; font-size:130%"></div>

</body>


</html>
Yorumunuzu Ekleyin

Javascriptle Form Kontrolü

Basit bir forma ait nesnelerin javascript yardımı ile kontrol edilmesi

31,533 Okunma 1 Yorum 13/02/2009 12:31:53

Sayı Tahmin Oyunu

Date() ve Random() kullanılarak yapılmış bir sayı tahmin oyunu

25,226 Okunma Henüz yorum yapılmamış 21/11/2008 09:55:53

Tablo İşlemleri Örneği

HTML derslerinde tablolarla ilgili sayfalarımızda bir çok parametre öğrenmiştik. Ayrıca CSS derslerinde sınır çizgileri, dışkenar ve içkenar boşlukları hakkındaki sayfalarımızda birçok özellik yer alıyordu. Bu parametreleri ve stil özelliklerini id ile isimlendirilmiş tüm tablolar üzerinde JavaScript kodlarıyla uygulayabiliyoruz

22,403 Okunma Henüz yorum yapılmamış 21/10/2007 03:44:23

DropDown Menü Uygulaması

Çok küçük kodlarla oluşturulmuş harika bir DHTML menü örneği

20,930 Okunma Henüz yorum yapılmamış 18/09/2007 00:56:35

Tab Menu Uygulamaları

Basit javascript kodlarıyla yapılabilen bir tab menü uygulaması

19,520 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/07/2007 20:10:26

Fonksiyonlar

17,480 Okunma Henüz yorum yapılmamış 17/07/2007 18:43:18

IF Kulanımı

if birçok uygulamanın merkezinde kullanılan bir komuttur.

15,238 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/01/2014 21:16:41 10/01/2014 16:26:56

Yükleniyor...