Java Karşılaştırma Operatörleri

 Girilen üç sayının karşılaştırmasını yapan uygulama
public class mex
{
    static int Donustur(String StringSayi){
        return new Integer(StringSayi);
    }
   
    public static void main(String args[])
{
    int sayi1, sayi2, sayi3;
   
    sayi1 = Donustur(args[0]);
    sayi2 = Donustur(args[1]);
    sayi3 = Donustur(args[2]);

    System.out.print("birinci sayi ikinciden ");
   
    if(sayi1<sayi2)
    {
    System.out.println("kucuktur");
    }else{
    System.out.println("buyuktur");
    }

    System.out.print("ikinci sayi ucuncuden ");

    if(sayi2<sayi3)
    {
    System.out.println("kucuktur");
    }else{
    System.out.println("buyuktur");
    }
   
    System.out.print("ucuncu sayi birinciden ");
    if(sayi3<sayi1)
    {
    System.out.println("kucuktur");
    }else{
    System.out.println("buyuktur");
    }
}
}
 
 
Girilen sayıları matematiksel işleme tabi tutan fonksiyon

 
public class topla
{
   public static void main(String args[])
   {
       
       Integer a = new Integer(args[0]);
       Integer  c = new Integer(args[2]);

       hesapMak hesapla = new hesapMak();

       hesapla.sayi1 = a;
       hesapla.sayi2 = c;

       if (args[1].charAt(0) == '+') {

           hesapla.toplam();
       }
}

class hesapMak
   {
       int sayi1;
       int sayi2;
       public void toplam(){
           System.out.println(sayi1 + sayi2);
       }
   }
   
public class topla
{
   public static void main(String args[])
   {

       hesapMak hesapla = new hesapMak();

       hesapla.bir = args[0];
       hesapla.iki = args[2];


       if (args[1].charAt(0) == '+') {

           hesapla.toplam();
       }

   }
}

class hesapMak
   {
       String bir;
       String iki;

       public void toplam(){

         Integer sayi1 = new Integer(bir);
         Integer sayi2 = new Integer(iki);

         System.out.println(sayi1 + sayi2);

       }

   }
 
Java Karşılaştırma Operatörleri
Yorumunuzu Ekleyin

For Kullanımı
Exception Örnekleri
Java İlk Kodlar
Tip Dönüşümleri
İşlem Operatörleri
while kullanımı
Klavye Girişleri
Rastgele Sayı
if else uygulaması
Dizi Uygulamaları
Kelime Tahmin Oyunu
Yükleniyor...