Try - Catch Yapısı

Try - catch yapısı

Try - Catch yapısıYazım kuralı

 

        try
{
//İstisnai durum oluşturabilecek kod
}
catch(OverflowException e)
{
//OverflowException İstisnai durum oluştuğunda çalışacak kod
}
catch( e)
{
//Spesifik İstisnai durum oluştuğunda çalışacak kod
}
catch(Exception e)
{
//Genel İstisnai durum oluştuğunda çalışacak kod
}
finally
{
//İstisnai durum oluşsun veya oluşmasın çalışacak kod.
}

 

İstisnai durumu yaratabilecek kod try bloğu içine yazılır.Catch bloğunda ise istisnai durum oluştuğunda yapılması gereken işlemlere ait kod bulunur..NET framework'ünde Exception sınıfından türemiş olan spesifik hatalara yönelik istisnai durum sınıfları mevcuttur.Bu sınıfları birden fazla catch bloğunda tanımlayarak oluşacak hatayı klasifike edebiliriz.Finally bloğu içindeki kod ise istisnai durum oluşsun veya oluşmasın çalışacak koddur.

Hernekadar istinai durum yaratabilecek kodu try bloğu içinde yazıyor olsak da CLR programın herhangi bir noktasında istisnai durumlar yaratabilir.Elimizde olmayan sebeplerden dolayı sistem kaynakları kritik durumlara düşebilir, OutOfMemoryException istisnai durumu veya yazdığımız kodun bir metodu tekrarlı bir şekilde kendini çağırması sonucu StackOverflowException istisnai durumu oluşabilir.

 

İlk try Catch imiz

 

using System;
namespace Exceptions
{
class Class1
{
static void Main(string[] args)
{
try
{
int b=50000;
short a=0;
a=Convert.ToInt16(b);
}
catch(Exception e)
{
Console.WriteLine(e.Message);
}
}
}
}

 

Try bloğu içinde Int16 türünden olan yani pozitif sınırı 32767 olan bir değişkene 50000 değerini atamaya çalışıyoruz.Dolayısı ile istinai durumumuz oluşuyor.Catch bloğunda ise oluşan istisnai durumun ürettiği mesajı kullanıcıya gösteriyoruz.

 

İstisnai durum yaratma Throw

 

 

using System;
namespace Exceptions
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
try
{
throw new Exception("Hata oluştu");
}
catch(Exception e)
{
Console.WriteLine(e.Message);
}
}
}
}

 

Exceptions sınıfını kullanarak kendi istisnai durum sınıflarımızı yaratmak

 

Geliştiridiğimiz proje'nin konusu ve yapısı gereği kendi istisnai durumlarımızı oluşturmamız gerekebilir.Bu tür durumlarda .NET Framework'ü ile birlikte gelen Exceptions sınıfını kullanarak kendi istisnai durum sınıflarımızı yaratabilir bunları projemizde kullanabiliriz.

 

 

        using System;
namespace Exceptions
{
public class BizimException:Exception
{
public BizimException(String message) : base (message)
{
}
public BizimException(String message, Exception inner) : base(message,inner)
{
}
}
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
try
{
throw new BizimException("Hata oluştu");
}
catch(BizimException e)
{
Console.WriteLine("Bu bizim yarattığımız özel exception sınıfı hatası : " + e.Message);
}
catch(Exception e)
{
Console.WriteLine("Bu genel exception sınıfı hatası : " + e.Message);
}
}
}
}

 

Exceptions sınıfının 3 yapıcı metodu mevcuttur.İlk metod hata mesajını string türünden bir parametre ile kabul eder, ikincisi hata mesajı ile birlikte bir üst istisnai durumu Exception obje türünden kabul eder.(inner parametresinin tam olarak ne işe yaradığını ilerleyen satırlarda daha iyi anlayacaksınız).Üçüncü ve son metod ise herhangi bir parametre almaz.

 

StackTrace

Hatanın nerede oluştuğunun detaylı bilgisini içerir.Kaynak dosya ismi ve hatanın oluştuğu satır numarasını verir. 

using System;
namespace Exceptions
{
class Class1
{
static void Main(string[] args)
{
try
{
int b=50000;
short a=0;
a=Convert.ToInt16(b);
}
catch(Exception e)
{
Console.WriteLine(e.StackTrace.ToString());
}
}
}
}

 

InnerException

Bazı zamanlar catch bloğuna yazdığımız kodda da hatalar oluşabilir.Bu tür durumlarda oluşan istisnai durumun içerdiği diğer istisnai duruma erişmek için innerexception üyesini kullanırız.Biraz havada kaldığının farkındayım, isterseniz örneğimizi inceleyelim.

 

 

using System;
public class BizimException:ApplicationException
{
public BizimException(String message) : base (message)
{
}
public BizimException(String message, Exception inner) : base(message,inner)
{
}
}
public class ExceptionOrnegi
{
public void InnerGonder()
{
throw new BizimException("InnerException hatamız");
}
public void InnerYakala()
{
try
{
this.InnerGonder();
}
catch (Exception e)
{
throw new BizimException("InnerYakala metodunun oluşturduğu hata.",e);
}
}
}
public class Test
{
public static void Main()
{
ExceptionOrnegi testEx = new ExceptionOrnegi();
try
{
testEx.InnerYakala();
}
catch(Exception e)
{
Console.WriteLine ("Bu catch bloğunda yakalanan hata : {0}", e.Message);
Console.WriteLine ("Bu catch bloğundaki e Exception sınıfının innerexception değeri : {0}",e.InnerException);
}
}
}

 

 

Try - Catch yapısı

 

İlk olarak Test sınıfımızın Main metodu çalışacak ve yarattığımız textEX isimli ExceptionOrneği türünden sınıfımızın InnerYakala metodunu çağrılacaktır.

InnerYakala metodu ise kendi içinde InnerGonder metodunu çağıracak ve İstisnai durum yönetimimiz bu metodda başlayacaktır.

InnerGonder metodu BizimException türünden "InnerException hatamız" mesaj değeri içeren bir istisnai durum fırlatacaktır.InnerGonder metodu ilk olarak InnerYakala metodundan çağırıldığı ve bu metod try bloğuna tabi olduğu için istisnai durum ilk olarak InnerYakala metodunda bulunan catch bloğunca yorumlanacaktır.

InnerYakala bloğundaki catch kodunda ise yeni bir BizimException türünden bir istisnai durum yaratılıyor fakat dikkat ederseniz 2. yapıcı metod kullanılıyor ve InnerGonder metodunun oluşturduğu hata inner parametresi ile yeni oluşturulan istisnai durum objesine gönderiliyor.

Son olarak imleç bütün bu karmaşanın başladığı yere yani Test sınıfımızın Main metodundaki catch bloğuna ulaşıyor.Catch bloğundaki exception objesi InnerYakala metodunun fırlattığı bir istisna olduğu için mesaj değeri "InnerYakala metodunun oluşturduğu hata." şeklindedir.Bu istisna objesinin inner özelliği sayesinde ise InnerGonder metodunda oluşan istisnai durum objesine erişebiliyoruz.

 

 

        using System;
namespace Exceptions
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
try
{
int b=50000;
short a=0;
a=Convert.ToInt16(b);
}
catch(OverflowException e)
{
Console.WriteLine(e.Source.ToString());
}
}
}
}

 

TargetSite
İstisnai durumu oluşturan metod hakkında bilgi içerir.

 

        using System;
namespace Exceptions
{
class Class1
{
[STAThread]
static void Main(string[] args)
{
try
{
int b=50000;
short a=0;
a=Convert.ToInt16(b);
}
catch(OverflowException e)
{
Console.WriteLine(e.TargetSite.ToString());
}
}
}
}

 

 
 
Sinan Sevencan
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...