Javada Çok Boyutlu Diziler

Javada çok boyutlu diziler

Java Çok Boyutlu Diziler

Bir Dizinin İçinde birden fazla dizi oluşturmak için kullanılır.

 

public static void main(String[] args) {

        String OkulBilgileri[][][]  = new String[1][2][3];

        OkulBilgileri[0][0][0] = JOptionPane.showInputDialog(null, "Kişinin Adı Soyadı");
        OkulBilgileri[0][0][1] = JOptionPane.showInputDialog(null, "Öğrenim Gördüğü Okul");
        OkulBilgileri[0][1][1] = JOptionPane.showInputDialog(null, "Kaçıncı Sınıf");
        OkulBilgileri[0][1][2] = JOptionPane.showInputDialog(null, "Hangi Şube");

       
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kişinin Okul Bilgiler" +
        "n Adı Soyadı ; " + OkulBilgileri[0][0][0]+
        "n Öğrenim Gördüğü Okul ; " + OkulBilgileri[0][0][1] +
        "n Sınıfı ; " + OkulBilgileri[0][1][1] + " - " + OkulBilgileri[0][1][2] );

    }

}

 

 

Javada Çok Boyutlu DizilerJavada Çok Boyutlu DizilerJavada Çok Boyutlu DizilerJavada Çok Boyutlu DizilerJavada Çok Boyutlu Diziler

Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...