Javada Çok Boyutlu Diziler

Javada çok boyutlu diziler

Java Çok Boyutlu Diziler

Bir Dizinin İçinde birden fazla dizi oluşturmak için kullanılır.

 

public static void main(String[] args) {

        String OkulBilgileri[][][]  = new String[1][2][3];

        OkulBilgileri[0][0][0] = JOptionPane.showInputDialog(null, "Kişinin Adı Soyadı");
        OkulBilgileri[0][0][1] = JOptionPane.showInputDialog(null, "Öğrenim Gördüğü Okul");
        OkulBilgileri[0][1][1] = JOptionPane.showInputDialog(null, "Kaçıncı Sınıf");
        OkulBilgileri[0][1][2] = JOptionPane.showInputDialog(null, "Hangi Şube");

       
        JOptionPane.showMessageDialog(null, "Kişinin Okul Bilgiler" +
        "n Adı Soyadı ; " + OkulBilgileri[0][0][0]+
        "n Öğrenim Gördüğü Okul ; " + OkulBilgileri[0][0][1] +
        "n Sınıfı ; " + OkulBilgileri[0][1][1] + " - " + OkulBilgileri[0][1][2] );

    }

}

 

 

Javada Çok Boyutlu DizilerJavada Çok Boyutlu DizilerJavada Çok Boyutlu DizilerJavada Çok Boyutlu DizilerJavada Çok Boyutlu Diziler

Yorumunuzu Ekleyin

Java İlk Kodlar
Tip Dönüşümleri
İşlem Operatörleri
while kullanımı
Klavye Girişleri
Rastgele Sayı
For Kullanımı
Exception Örnekleri
if else uygulaması
Dizi Uygulamaları
Kelime Tahmin Oyunu
Yükleniyor...