Java Artimetik Operatorleri

Java da Operatörler
public static void main(String[] args) {

        // Aritmatik Operatörler

        //Toplama
        int a = 9 , b = 9 ;
        int c = a + b ; // 17
        //Çıkarma
        byte d =11 , e = 5 ;
        int f = f - e ; // 5
        //Çarpma
        int g = 5 , j = 5 ;
        int ı = t * j ; // 25
        //Bölme
        int i = 35, j = 7 ;
        int k = p / j ; // 7
        //Mod
        int l = 56 , m = 9 ;
        int n = l % m ; // 2
        System.out.println("Aritmatik Operatörler" + "n Toplama İşleminin Sonucu : " +
        c + "n Çıkarma İşleminin Sonucu : " + f + "n Çarpma İşleminin Sonucu : " +
        ı + "n Bölme İşleminin Sonucu : " + k + "n Mod İşleminin Sonucu : " + n );

        //Arttırma ve Azaltma Operatörleri
        byte a1 = 64;
        int a2 = a1++ ; //64

        byte a3 = 64 ;
        int a4 = ++a3 ; //65

        byte a5 = 34 ;
        int a6 = a5--; //34

        byte a7 = 35;
        int a8 = --a7 ; //34

        System.out.println("nArttırma ve Azaltma Operatörleri" + "n a++ İşleminin Sonucu : "
        + a2 + "n ++a İşleminin Sonucu : " + a4 + "n a-- İşleminin Sonucu : " + a6 +
        "n --a İşleminin Sonucu :" + 8 );

        //İlişkisel Operatöler

        //< Operatör
        byte i1 = 80 , i2 = 89 ;
        boolean i3 = i1 < i2 ; //true
        boolean i4 = i1 > i2 ; //false
        boolean i5 = i1 <= i2 ; //true
        boolean i6 = i1 >= i2 ; //false
        boolean i7 = i1 == i2 ; //false
        boolean i8 = i1!=i2 ; //true

        System.out.println("nİlişkisel Operatörler" + "n < İşleminin Sonucu : " + i3
        + "n > İşleminin Sonucu : " + i4 + "n <= İşleminin Sonucu : " + i5
        + "n >= İşleminin Sonucu : " + i6 + "n == İşleminin Sonucu : " + i7
        + "n != İşleminin Sonucu : " + i8);

        //Mantıksal Operatörler

        boolean m1 = true;
        boolean m2 = false;
        boolean m3 = m1 | m2; //true
        boolean m4 = m1 & m2; //false
        boolean m5 = m1 ^ m2; //true
        boolean m6 = !m1 | !m2; //true
        boolean m7 = !m1; //false
        System.out.println( "n Mantıksal Operatörler" +"m1 = " + m1 +  "n m2 = "
        +m2+"n m1|m2 = "+m3+"n m1&m2 = " + m4 + "n m1^m2 = " +m5+"n !m1 | !m2 = "
        +m6+"n !m1 = " + m7);

        // Kısa Devre Operatörleri
        boolean k1 = true , k2 = false ;
        boolean k3 = k1 || k2 ; // true
        boolean k4 = k1 && k2 ; // false
        System.out.println("n Kısa Devre Operatörleri " + "n || İşleminin Sonucu : "
        + k3 + "n && İşleminin Sonucu : " + k4 );

Çıkış ;
 
 

 

 

Başlıksız İçerik______________________

Yorumunuzu Ekleyin

For Kullanımı
Exception Örnekleri
Java İlk Kodlar
Tip Dönüşümleri
İşlem Operatörleri
while kullanımı
Klavye Girişleri
Rastgele Sayı
if else uygulaması
Dizi Uygulamaları
Kelime Tahmin Oyunu
Yükleniyor...