Konular

Slice Tool

Slice tool ile ilgili açıklamalar
Slice Tool

Slice Tool 12Bt
 
Bu seçeneklerden Slice tool yeni Slice oluşturmak için kullanılır. Slice Select Tool ise Slice ile gerekli değişiklik ve düzenlemeleri gerçekleştirmek için kullanılır. Slice tool seçildiği zaman özellikler kısmı aşağıdaki gibi olur:

  Slice Tool 12Bt

(1):Bu seçenekle Slice seçim stilini belirtiriz eğer ‘Normal’ seçeneği seçili ise kendimiz elle seçim yaparız. ‘Fixed Aspect Radio’ seçeneği seçilirse genişlik ve uzunluk değerleri cm cinsinden girilir. ‘Fixed Size’ seçeneği seçilirse de genişlik ve yükseklik değerleri pixel cinsinden girilir ve seçimler sayfaya tıklandığı anda belirtilen değerler oranında otomatik olarak gerçekleşir.
(2):Normal seçeneği dışındaki seçeneklerde aktiftir ve seçilecek olan alanın genişlik değeri belirtilir.
(3):Aynı şekilde normal seçeneği dışındaki seçeneklerde aktiftir ve seçilecek olan alanın yükseklik değeri belirtilir.

  Slice Tool 12Bt

(1):Bu seçenekle seçili Slice diğer sliceların en üstüne çıkarılır.
(2):Bu seçenekle seçili Slice önündeki Slice ın bir üstüne getirilir.
(3):Bu seçenekle seçili Slice kendisinden önceki Slice ın bir öncesine alınır
(4):Bu seçenekle seçili Slice diğer sliceların en altına alınır.
(5):Bu kısımda ilk seçenek; slicelar tepe noktasına hizalı şekilde olur. İkinci seçenek; slicelar yatayda orta noktalarına göre hizalı olur. Son seçenek de sliceları tabanlarına göre dayalı hizalı yapar.
(6):Bu kısımda ilk seçenek; sliceları sola doğru hizalar. İkinci seçenek; slicelar dikeyde orta noktalarına göre hizalı olur. Son seçenek ise sliceları sağa doğru hizalı şekilde hizalar.
(7):Bu kısımda ilk seçenek; sliceları tepe noktalarını ortak y koordinatına çeker. Bu durum bu kısımdaki bütün seçenekleri kapsar. Fakat sadece y koordinatı aynı doğrultuda olur eşitleme söz konusu değildir. İkinci seçenek sliceları orta noktasına göre hizalı yapar. Son olarak sliceları taban noktasına göre hizalı yapar.
(8):Bu kısımda hizalamalar x koordinatı aynı yöne getirilir. Sırasıyla sola, orta noktaya ve sağa doğru hizalı yapılabilir.
(9):Slice tool aracıyla yeni bir Slice yapıldığında Photoshop programı otomatik olarak da geri kalan kısımlarda slicelar yapar. İşte bu otomatik sliceları görmek istemiyorsanız bu seçeneği kullanabilirsiniz.
Slice Options

Herhangi bir Slice ın üzerinde çift tıkladığınız zaman Slice Options penceresi açılır. Pencere aşağıdaki gibidir ve bu pencerede slice ile ilgili ayarlamalar yapılabilir.

  Slice Tool 12Bt

(1):Bu kısımda slice için uygulanacak tip seçilir. Image ve No Image olmak üzere iki seçeneği vardır.
    Image: Resimleri slicelama için kullanılan slice tipidir.
    No Image: Resim yerine yazıları slicelamak için kullanılır.
Şu anda yukarıda gözüken pencere Image tipi için geçerlidir.
(2):Bu kısma slice için gerekli olan isim girilir.
(3):Resmin alacağı linki bu alana yazabilirsiniz.
(4):Bu alanda da linkin ekrana gelme yöntemi belirtilir.
(5):Bu alanda resmin üzerinde durulduğu zaman durum çubuğunda gözükmesi istenilen metin girilir.
(6):Bu alanda resmin üzerine gelindiği zaman belirecek açıklama baloncuğunda gözükmesi istenen metin girilir.
(7):Bu kısımda x ve y sliceın enlem ve boylamdan yer alacağı yerlerin değerleri belirtilir. W ve h değerleri ise sliceın genişlik ve yükseklik değerleridir.
(8):Bu kısımda slice için arka plan atanır.
Eğer slice tipi olarak No Image seçilirse; yukarıdaki 2, 3, 4, 5, 6 seçenekleri yerine sadece yazılacak olan metinin girileceği kısım bulunur.

Kaynak Barış Dayar
Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

38,005 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,633 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,532 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,144 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

28,105 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,083 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,510 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,312 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,175 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,663 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,783 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,646 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,579 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Contact Sheet

Contact sheet

19,159 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,113 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Clone Source

Clone source

18,882 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,562 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,299 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Yükleniyor...