Konular

Actions Paneli, Actions Yüklemek, Actions Örneği

Actions Paneli
Window menüsünden actionsa tıklarız.
Başlıksız İçerik______________________

Yeni bir actions klasörü oluşturmak için new set(yeşil kareye alınmış) butonuna tıklarız.
Başlıksız İçerik______________________

Yeni klasörümüze bir isim veririz.
Başlıksız İçerik______________________

Yeni bir actions oluşturmak için new action(yeşil kareye alınmış) butonuna tıklarız.
Başlıksız İçerik______________________

Name kısmından yeni actionumuza bir isim veririz.
Set kısmından bağlı oldugu action klasorunu seçebiliriz.
Function Key kısmından bir kısayol tuş kombinasyonu verebiliriz.
Color kısmından renk verebiliriz.
Başlıksız İçerik______________________

Actionlarımızı kaydetmek için kırmızı yuvarlağa(record) butonuna basarak kaydediceğimiz işlevleri yaparız.
Başlıksız İçerik______________________

Button Mode: Düğme modudur.
New Action: Yeni bir action oluşturabiliriz.
New Set: Yeni bir action klasorü oluşturabiliriz.
Duplicate: Seçili actionu kopyalar.
Delete: Seçili actionu siler.
Play: Seçtiğimiz efektten başlayarak uygulamayı resme yapar.
Start Recording: Kendimiz bir action oluştururken yaptığımız çalışmaları kaydederiz.
Insert Menu Item: Menü eklememize yarar.
Insert Stop: Eklemeyi durdurur.
Action Options: Action aylarlarını yapabiliriz.
Playback Options: Oynatma saniyesi vb. ayarları yapabiliriz.
Clear All Actions: Tüm actionları siler.
Reset Actions: Actionda ayarları sıfırlayarak ilk haline getirir.
Load Actions: Bilgisayardan bir action ekleme.
Replace Actions: Varolan action yerine başka action eklemek.
Save Actions: Action da yaptığımız değişiklikleri veya yeni oluşturduğumuz actionu kaydetmemize yarar.


Başlıksız İçerik______________________

Actions yükleme

Load actionsa tıklarız.
Başlıksız İçerik______________________

Daha önceden indirmiş olduğumuz ve photoshopun kurulu olduğu dizin içindeki preset klasörünün içindeki actions klasörüne kaydettiğimiz actionu seçeriz.
Başlıksız İçerik______________________

Actionumuzu yüklemiş olduk.Yüklenen actionumuz aşağıdaki resimde gözükmektedir.
Başlıksız İçerik______________________

Actions örneği

Actions uygulacağımız resmi açarız.
Başlıksız İçerik______________________

Actions panelinden actionumuz seçip play butonuna basarız.
Başlıksız İçerik______________________

Actionumuz yapıldıktan sonra bize actions uygulanmıştır diye uyarı mesajını verir.
Başlıksız İçerik______________________

Ve resmimize telli defter actionsunu uygulamış oluruz.
Başlıksız İçerik______________________

Kaynak : Reha Gürsel

Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

37,969 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,603 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,510 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,091 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,065 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

28,035 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,488 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,285 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,151 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,649 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,768 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,633 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,557 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Contact Sheet

Contact sheet

19,142 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,081 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Clone Source

Clone source

18,873 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,545 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,287 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Yükleniyor...