Konular

Automate Menüsünden Web Photo Galery

Web fotoğraf galerisi oluşturma

Web fotoğraf galerisi oluşturma

File / Automate / Web Photo Gallery.

 

Automate menüsünden Web Photo Galery

Web fotoğraf galerisi, minik resim görüntülerinin bulunduğu bir giriş sayfasıyla tam boyutlu görüntülerin bulunduğu galeri sayfalarından oluşan bir web sitesidir. Her sayfada, ziyaretçilerin sitede gezinmesini sağlayan bağlantılar vardır. Örneğin, ziyaretçi giriş sayfasındaki bir minik resim görüntüsünü tıklattığında, bununla ilişkilendirilmiş tam boyutlu görüntü bir galeri sayfasına yüklenir. Web Fotoğraf Galerisi komutunu kullanarak bir dizi görüntüden otomatik olarak bir web fotoğraf galerisi oluşturabilirsiniz.

Automate menüsünden Web Photo Galery

Web fotoğraf galerisi giriş sayfası

Stiller açılır menüsünden galerinin stilini seçin. İletişim kutusunda, giriş sayfasının seçili stile ilişkin önizlemesi gösterilir.

(İsteğe bağlı) Galerinin bağlantı bilgileri olarak bir e-posta adresi girin.

Kullan menüsünden galerinizin kaynak dosyalarını seçin.

Bridge Uygulamasından Seçilen Görüntüler: Web Fotoğraf Galerisi iletişim kutusunu açmadan önce seçtiğiniz görüntüleri kullanır.

Klasör: Gözat (Windows) veya Seç (Mac OS) düğmesini kullanarak klasörlerden seçtiğiniz görüntüleri kullanır. Seçili klasörün tüm alt klasörlerindeki görüntüleri dahil etmek için Tüm Alt Klasörleri Kat'ı seçin.


Automate menüsünden Web Photo Galery

Tamam'ı tıklatın. Photoshop aşağıdaki HTML ve JPEG dosyalarını hedef klasörünüze yerleştirir:Galeriniz için, Uzantı seçeneklerine bağlı olarak index.htm veya index.html adlı bir giriş sayfası. Galerinizin önizlemesine bakmak için bu dosyayı herhangi bir web tarayıcısında açın.Görüntüler alt klasörünün içinde JPEG görüntüleri.Sayfalar alt klasörünün içinde HTML sayfaları.Minik resimler alt klasörünün içinde JPEG minik resim görüntüleri.

Genel:  Dosya uzantıları, kodlama ve meta veri seçenekleri.
Uzantı : Dosya adı uzantısı olarak .htm veya .html kullanır.
URL için UTF 8 Kodlamasını Kullan: UTF-8 kodlamasını kullanır.
Görüntü Genişliği ve Yüksekliği Özelliklerini Ekle: Boyutları ayarlayarak yükleme süresini kısaltır.
Tüm Metaverileri Koru: Meta veri bilgilerini korur.

Automate menüsünden Web Photo Galery

Bant Reklam:  Galerinin her sayfasında gösterilen bant reklam için metin seçenekleri. Şunların her biri için metin girin:
Site Adı:  Galerinin adı.
Fotoğrafçı:  Galerideki fotoğraflar için ödeme yapılacak kişinin veya kuruluşun adı.
İletişim Bilgileri: Galeri için telefon numarası veya iş adresi gibi iletişim bilgileri.
Tarih: Galerinin her sayfasında gösterilen tarih. Varsayılan olarak, Photoshop geçerli tarihi kullanır.
Font ve Font Boyutu :(Bazı site stillerinde kullanılabilir) Bant reklam metni seçenekleri.

Automate menüsünden Web Photo Galery

Büyük Görüntüler : Her galeri sayfasında gösterilen ana görüntülerin seçenekleri.
Sayısal bağlantı ekle : (Bazı site stillerinde kullanılabilir) Her galeri sayfasının en üstüne yatay olarak ilerleyen bir sayısal sıra (1'le başlayıp galerideki toplam sayfası sayısıyla biten) yerleştirir. Her numara ilgili sayfanın bağlantısıdır.
Görüntüleri Yeniden Boyutlandır : Galeri sayfalarına yerleştirmek üzere kaynak görüntüleri yeniden boyutlandırır. Açılır menüden bir boyut seçin veya piksel cinsinden boyutu girin. Sınırla alanında, yeniden boyutlandırma sırasında görüntünün hangi boyutlarıyla sınırlandırılacağını seçin. JPEG Kalitesi alanında, açılır menüden bir seçenek seçin, 0 ile 12 arasında bir değer girin veya sürgüyü sürükleyin. Değer ne kadar büyük olursa, görüntü kalitesi o kadar iyi ve dosya da o kadar büyük olur.

Not: Photoshop, tercihlerde ayarlanan varsayılan görüntü enterpolasyonu yöntemini kullanır. Görüntü boyutunu küçültürken en iyi sonuçları elde etmek için varsayılan olarak Bikübik Daha Keskin'i seçin.


Kenarlık Boyutu : Görüntünün çevresindeki kenarlığın piksel olarak genişliğini belirtir.
Kullanılan Başlıklar: (Bazı site stillerinde kullanılabilir) Her görüntünün altında resim yazısı gösterme seçeneklerini belirtir. Dosya adını görüntülemek için Dosya Adı'nı, Dosya Bilgileri iletişim kutusundan alınan açıklama metnini görüntülemek için Açıklama, Adlar Dizini, Başlık ve Telif Hakkı'nı seçin.
Font ve Font Boyutu: (Bazı site stillerinde kullanılabilir) Resim yazısının fontunu ve boyutunu belirtin.

Automate menüsünden Web Photo Galery

Minik Resimler : Minik resimlerin boyutu da dahil olmak üzere galeri giriş sayfasının seçenekleri. Boyut: Minik resim boyutunu belirtir. Açılır menüden seçin veya her minik resmin genişliği olarak piksel cinsinden bir değer girin.
Sütunlar ve Satırlar: Giriş sayfasında minik resimlerin görüntüleneceği sütun ve satır sayısını belirtin. Bu seçenek, Yatay Çerçeve Stili veya Dikey Çerçeve Stili kullanan galerileri uygulanmaz.
Kenarlık Boyutu: Her minik resmin çevresindeki kenarlığın piksel olarak genişliğini belirtir.
Başlıklar: (Bazı site stillerinde kullanılabilir) Her minik resmin altında resim yazısı gösterme seçeneklerini belirtir. Dosya adını görüntülemek için Dosya Adı'nı, Dosya Bilgileri iletişim kutusundan alınan açıklama metnini görüntülemek için Açıklama, Adlar Dizini, Başlık ve Telif Hakkı'nı seçin.
Font ve Font Boyutu: (Bazı site stillerinde kullanılabilir) Resim yazısının fontunu ve boyutunu belirtin.


Automate menüsünden Web Photo Galery

Özel Renkler : Galerideki öğelerin renk seçenekleri. Öğenin rengini değiştirmek için, renk örneğini tıklatın ve Adobe Renk Seçici'den yeni bir renk seçin. Her sayfanın arka plan rengini (Arka Plan seçeneği) ve her bant reklamın arka plan rengini (Bant Reklam seçeneği) değiştirebilirsiniz.


Automate menüsünden Web Photo Galery

Güvenlik: Hırsızlığa karşı caydırıcı olarak her görüntünün üzerinde metin gösterir.
İçindekiler:  Görüntülenecek metni belirtir. Özelleştirilmiş metin girmek için Özel Metin'i seçin. Dosya Bilgileri iletişim kutusundan alınan metni görüntülemek için Dosya Adı, Açıklama, Katkıda Bulunanlar, Başlık veya Telif Hakkı'nı seçin.
Font, Renk ve Konum:  Resim yazısının fontunu, rengini ve hizalamasını belirtin.
Döndürme seçenekleri:  Metni görüntüye belirli bir açıyla yerleştirin.

 

Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

37,953 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,580 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,504 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,049 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,055 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

27,993 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,475 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,267 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,143 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,640 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,763 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,623 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,549 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Contact Sheet

Contact sheet

19,136 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,067 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Clone Source

Clone source

18,861 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,534 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,277 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Yükleniyor...