Konular

Automate Menüsü Conditional Mode Change, Fit Image

Resim bilgilerini değiştirme, resmi boyutlandırma

Conditional Mode Change
Automate Menüsü Conditional Mode Change, Fit Image
File/Automate yolunu izleyerek Conditional Mode Change sekmesini tıklarız ve karşımıza resim özelliklerini değiştirebileceğimiz pencere ekrana gelir. Resim 1 de örneklerle görünmektedir.


Automate Menüsü Conditional Mode Change, Fit Image

Resim 1

Yukarıdaki resimde resim özelliklerinin ilk hali ve sonra değiştirdiğimiz özellikleri ile farkı gözükmektedir.
Source Mode: Resim uzantısı kalitesi, Resim modu gibi ayarları değiştirebiliriz.

Target Mode: Resmin renk kanallarını değiştirebiliriz. Örnek anlatım Resim 2 de gösterilmiştir.


Automate Menüsü Conditional Mode Change, Fit Image
Resim 2

Target Mode’den Duotone Options'u seçerek birkaç ayar yaptığımızda resmimiz aşağıdaki hali aldı.

 


Automate Menüsü Conditional Mode Change, Fit Image

Resim 2
______________________________________________

Fit Image: Resmimizin genişlik ve yüksekli boyutlarını öğrenerek üzerinde değişiklik yapmamıza yarar.
Automate Menüsü Conditional Mode Change, Fit Image
File/Aoutomate yolunu izleyerek Fit Image sekmesine tıkladığımızda Resim A penceresi açılır.


Automate Menüsü Conditional Mode Change, Fit Image
Resim A

Burada resmimizin orijinal boyutlarını görürüz. İstediğimiz değeri girerek resim boyutunu büyültebilir veya ufaltabiliriz.              Resim B'deki örnek.


Automate Menüsü Conditional Mode Change, Fit Image
Resim B

Resmimizin ufaltılmış değerlerdeki görüntüsü.

 

 

 

Hazırlayan Çağrı KASAPOĞLU

Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

37,930 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,576 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,500 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,042 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,050 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

27,967 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,473 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,254 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,140 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,638 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,758 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,621 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,547 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Contact Sheet

Contact sheet

19,136 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,061 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Clone Source

Clone source

18,859 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,533 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,271 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Yükleniyor...