Color Replacement Aracı

Barış Dayar


1: Burada kullanımınıza uygun fırça seçenekleri bulunmaktadır. Ayrıca kendi eklediğiniz fırçalarda burada yer almaktadır. Amacınıza en uygun fırçayı seçip işlem yapabilirsiniz.
2: Renk değişimlerinde 'Color' veya 'Hue' seçenekleri kullanılırken, farklı renk değişiklikleri için diğer stil türleri de denenebilir.

Color(Renk): Boyama yaptığınız alandaki doku ve ton geçişlerini koruyarak, mevcut renk tonunu, renk paletinde belirlemiş olduğunuz ön plandaki renk ile değiştirir.
Hue (Renk Tonu): Boyama yaptığınız alandaki doku ve ton geçişleriyle birlikte rengin doygunluk ve ışıklılık özelliklerini koruyarak, mevcut renk tonu, renk paletinde belirlemiş olduğunuz ön plandaki renkle değiştirilir.
Saturation (Renk Doygunluğu): Boyama yaptığınız alandaki mevcut renk tonuna, renk paletinde belirlemiş olduğunuz ön plandaki rengin saflık değeri uygulanmış olur.

3:Geçerli uygulamada fırçanın üstünde bulunan + işaretinin geçtiği alanları belirlediğimiz üst renkte boyar.Aşağıdaki örnek bu araç ile yapılmıştır:

Görüldüğü gibi fırça dışarı taşsa bile + işareti içeride kaldığı için sadece + işareti olan yer boyandı ve taşma görülmedi. Bu araç bize kritik boyamalarda yardımcı olabilir.

4:Geçerli uygulamada mouse a tıklandığı zaman fırçamızın değdiği renkteki yerler boyanır. Diğer alanlar boyanmaz bu işlem mouse bırakılıncaya kadar sürer. Yeniden bir alana tıklandığı zaman bu sefer aynı şeyler onun için uygulanır. Aşağıdaki örnekle bu aracın kullanılmasıyla oluşmuştur:
Bu seçenek seçiliyken ilk olarak kırmızı yere tıklandı ve mousetan el kaldırılmadan sürüklenerek boyamaya devam edildi. Bu işlem yapılınca kırmızı dışındaki renklerde boyama yapılmadığı görüldü. Mousetan el kaldırılıp yeni bir yere uygulandığı zaman bu sefer o tıklanan yere göre boyama yapıldı.

5:Geçerli uygulamada belirtilen alt renge uygun yerlerde boyama yapılmasını sağlar.
Ve daha sonra resme uyguluyoruz:

6: Renk değiştirme işleminin alan içindeki etkilenme sınırlarının belirlenmesini sağlar.
    Discontiguous (Ayrık): Boyama işlemi fırça büyüklüğüne göre seçilen renge yakın renk tonu alanlarında da gerçekleşir.
    Contiguous (Bitişik): Boyama işlemi fırça orta merkezinin altına gelen renk tonu alanlarında gerçekleşir.
    Find Edges (Kenarları Sapta): Boyama işlemi fırçanın üzerinde bulunduğu renk tonlarının devam ettiği alanlarda kenar keskinliklerini belirginleştirir.

7:Tolerance (Tolerans): Renk değişimi yapılırken hangi oranda renk tonu farklılıklarının göz ardı edileceğinin belirtildiği yerdir.

8:Anti-Alias (Kırıksız Kenar): Renk değiştirme uygulaması sırasında daha yumuşak geçişli ve kırıksız kenarların elde edilebilmesi için bu seçeneğin işaretlenmesi gerekir.

Kaynak Barış DAYAR
Yorumunuzu Ekleyin


Yükleniyor...
Yükleniyor...