Konular

Clone ve Stamp Tool açıklama ödevi 12Bt

Barış Dayar


Clone Stamp Tool
 Bu araç ile ilk olarak alt tuşuna basılı tutularak resim üzerinde bir yer seçilir ve daha sonra bu seçilen kısım istediğimiz yerde bu aracı kullanarak uygulanır.
1:Burada farklı bir fırça türü seçilebilir veya fırça ile ilgili ayarlamalar yapılabilir.
2: Burada yapılan işlemler hangi moda uygun olarak yapılacağı seçilir.
3:Bu kısım hafızaya alınan resmin uygulanırken hangi saydamlık oranında uygulanacağı belirtilir. Örneğin; opacity değeri ‘30’ olan bir Stamp işlemi yapalım:
Resmin ilk hali bu ve vişnenin ilk tanesini ‘Alt’ tuşuna basılı tutarak seçiyoruz.Daha sonra opacity değeri ‘30’ iken hafızadaki resmi uygulayalım ve sonucu görelim:Sonuca baktığımız zaman resmin saydamlığı azalmış bir şekilde ortaya çıkmıştır.

 

4: Bu kısım hafızaya alınan resmin uygulanırken hangi doygunluk oranında uygulanacağı belirtilir.

5:Bütün resmi ele alır her defasında hafızadaki resmi değil de uygulamanın yapılacağı yer resimde hangi yere karşılık geliyorsa o kısmın kopyasını yapar. Eğer bu seçenek seçili olmazsa boyama yapmaya her defasında aynı resimden başlar.Bu konuyu aşağıda bir örnekle açıklayalım:

Öncelikle resmimizdeki bir kısmı ‘Alt’ tuşu ile hafızaya alıyoruz.Daha sonra ‘Aligned’ seçeneği seçiliyken Stamp işlemini uyguluyoruz:Bu uygulama yapılırken hafızadaki resmi ekrana stampla uygularken fareden elimizi çektiğimiz zaman kaldığımız yerden devam edebilme imkânımız oluyordu.Fakat uygulamayı ‘Aligned’ seçeneği pasif olduğunda yaptığımızda fareden elimizi çektiğimiz zaman kaldığımız yerden devam etme gibi bir imkânımız olmadı ve her defasında yeni resim çizmeye başladı.

6:Örneklemenin nasıl yapılacağı burada belirtilir.
    Current Layer: Resmin hafızaya alındığı layer dışında uygulanmasına izin vermez.
    All Layers: Bu seçenekle resmin hangi Layer da hafızaya alındığı önemli değildir. Bu seçenekle Layer farkı gözetilmez.
    Current & Bellow: Bu seçenekte resmin hafızaya alındığı layer önemli değildir. Bu seçenekte önemli olan layerdır. Hangi layer seçili ise hafızadaki resim o layer a uygulanır.

Pattern Stamp Tool

Bu araç ile seçilen desen ile resim üzerine uygulanır.İlk dört madde benzerlik gösterdikleri için açıklamaya gerek duyulmaktadır.

5: Bu kısımda Pattern Stamp aracın uygulayacağı Pattern(desen) seçilir. Seçili gözüken desen uygulanmaya hazır olan desendir. Desen seçmek için aşağıdaki kısım kullanılır:
Desenimizi seçtikten sonra ekranda bulunan resme uygulayabiliriz:
6:Bu seçenek seçilirse uygulanan desenler kaldığı yerden devam eder. Eğer seçili olmazsa her defasında yeni desen yapımına başlanır. Örneğin aşağıda bulunan ilk resimde ‘Aligned’ seçeneği seçilidir ve sonuç:‘Aligned’ seçeneğinin seçili olması bu şekilde düzgün olarak desen yapabilmemizde yardımcı olur. Eğer seçili olmazsa her defasında yeni desen yapımına başlar ve önce çizilen desenlerle ilişki kesilir. ‘Aligned’ seçeneği seçili olmadığı zaman sonuç:7:Bu seçenek desenlerin rengini karıştırıp çıkan sonucu sergiler. Örneğin; aşağıdaki gibi bir desen bu seçenek işaretli olmadığı zaman bu şekildeyse;Bu seçenek işaretli olduğu zaman ise sonuç aşağıdaki gibi karmaşık bir şekilde olur:Kaynak Barış DAYAR
Yorumunuzu Ekleyin

Channels Paneli

Channels paneli ve özellikleri

37,970 Okunma 2 Yorum 24/10/2008 17:37:51 19/08/2014 17:55:59

Color Replacement Tool (Renk Değiştirme Aracı)

Adobe Photoshop CS ve CS2 versiyonlarının araç paletinde bulunan ve birçok kullanıcı tarafından yeteri kadar bilinmeyen 'Color Replacement Tool' (Renk Değiştirme Aracı)'nın değeri halen tam olarak anlaşılmamıştır

36,604 Okunma 1 Yorum 02/10/2007 03:11:57

Merge To Hdr

Merge to hdr

32,510 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 01:47:44 16/11/2012 01:49:47

Clone Stamp Tool Kullanımı

Clone Stamp Tool Kullanımı resmin istemediğimiz yerine başka şekil verebilmemizdir

30,092 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/12/2007 11:07:26

Grafik Formatları

İnternet'te grafik seçimi

28,065 Okunma Henüz yorum yapılmamış 05/06/2008 11:59:46

Gradient Tool

Gradient tool ve detaylı kullanımı hakkında bir anlatım

28,041 Okunma Henüz yorum yapılmamış 03/12/2007 16:05:59

Anti-alias Nedir?

Bilgisayarlardaki her resim piksellerden oluştuğu için, eğik kenarlarda genellikle çirkin sivri uçlu merdiven basamakları oluşur. Antialias bu kenarları güzleştirmek için kullanılan bir metoddur.

23,488 Okunma Henüz yorum yapılmamış 13/06/2008 19:33:11

Paint Bucket Tool

Boya kovası

23,285 Okunma Henüz yorum yapılmamış 04/01/2008 11:50:53

Pdf Presentation

Automate menüsünden pdf presentation

23,151 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:11:15

Automate - Batch

Automate - batch anlatımı...

22,649 Okunma 1 Yorum 19/09/2008 12:59:45

PNG resim format?

Bu döküman PNG resim format?n? tan?tmaya, avantajlar?n?/dezavantajlar?n? göstermeye ve baz? ki?isel deneyimleri aktarmaya yöneliktir. PNG ana sayfas?ndaki ve bu resim format?n? tan?tmaya yönelik di?er dökümanlardaki bilgilerin bir özeti ?eklindedir ancak PNG hakk?nda çok detayl? teknik bilgi içermez. Bu bilgilere nas?l ula?abilece?iniz ile ilgili baz? ba?lant?lara yer verilmi?tir

21,769 Okunma Henüz yorum yapılmamış 23/06/2007 03:09:31

Blur, Sharpen, Smudge Tools

Blur, sharpen, smudge araçların içeriğini anlatma

20,633 Okunma Henüz yorum yapılmamış 19/09/2008 13:28:13

Revert

Tüm işlemleri geri alan özelliktir

19,557 Okunma Henüz yorum yapılmamış 20/10/2008 14:21:35

Contact Sheet

Contact sheet

19,143 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:16:55

Path Ve Pen Tool

Photoshopta pathlerin, path tool ve pen toolun kullanımına detaylı bir giriş

19,082 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/05/2008 15:38:21

Clone Source

Clone source

18,873 Okunma Henüz yorum yapılmamış 01/03/2010 14:18:17

Picture Package

Automate menüsünden picture package

18,545 Okunma Henüz yorum yapılmamış 06/06/2008 12:08:39

Place

Bir dosyanın içerisine başka bir dosyayı smart object olarak almak

18,287 Okunma Henüz yorum yapılmamış 08/11/2008 12:00:19

Yükleniyor...